Орг_метод_стрільб з стріл зброї Л_2008


ЛЬВІВСЬКИЙ ОРДЕНА ЧЕРВОНОЇ ЗІРКИ
ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 

Л.Ф.ХАРАХАЛІЛЬ П.Р.СИНИШИН С.В. БОКАЧОВ О.І. ДОРОШЕВ І.В. ЯКИМЕНКО

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

СТРІЛЬБ ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ

ТА БОЙОВИХ МАШИН

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ — 2008

Рекомендовано до друку вченою радою Львівського інституту Сухопутних військ Національного університету

«Львівська політехніка»

протокол № від 2008 року

 

Рецензенти:

С.В. Похнатюк, кандидат військових наук;

М.В. Чорний, кандидат технічних наук

 

 

064. Харахаліль Л.Ф., Синишин П.Р., Бокачов С.В., Дорошев О.І.,Якименко І.В. Організація та методика проведення стрільб зі стрілецької зброї та бойових машин:

Навчально-методичний посібник.- Львів, 2008.

 

В методичному посібнику викладено вимоги до вогневої підготовки, загальний порядок підготовки та проведення занять з вогневої підготовки, порядок підготовки керівника занять та тих, хто навчається до занять. Рекомендується порядок організації та проведення вогневого тренування, виконання вправ стрільб із озброєння бойових машин, організація занять на навчальних місцях.

Дані методичні рекомендації необхідно використовувати творчо, постійно вишукуючи нові, найбільш ефективні методичні прийоми, які забезпечують підвищення вогневого вишколу особового складу.

Методичний посібник призначений для курсантів і слухачів вищих військових навчальних закладів.

 

© Л.Ф.Харахаліль, П.Р.Синишин,

С.В.Бокачов, О.І Дорошев, І.В.Якименко

© Львівський інститут Сухопутних

військ Національного університету

«Львівська політехніка», 2008

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ ……………………………………………………………5

Розділ І. Основні вимоги до організації та проведення занять з вогневої підготовки …………………………7-13

 

Розділ ІІ. Загальний порядок підготовки та проведення занять з вогневої підготовки в полі, облік вогневої підготовки ………… ……………………………………………...14-17

Розділ ІІІ. Навчально-матеріальна база з вогневої підготовки…………………………………………… 1820

 

Розділ ІV. Підготовка і проведення занять з вогневої підготовки в полі

 

4.1. Основні вимоги щодо підготовки та проведення занять з вогневої підготовки …………………………21-38

 

4.2. Організація і проведення основних видів занять з вогневої підготовки під час виходу на полігон……….38-40

 

4.3. Організація і матеріальне забезпечення вогневих тренувань…………………. …………………………….40- 45

 

Розділ V. Організація проведення вогневих тренувань на БМП

 

5.1.Основні вимоги до проведення вогневих тренувань на БМП …………………………………………………4654

 

5.2 Методика виконання підготовчих вправ по навчанню стрільби із БМП……………………………………………………. .54-57

Розділ VІ. Методика проведення занять з виконання вправ стрільб

із танка

6.1 Основні вимоги до організації і проведення занять з виконання вправ стрільб із танка …………………………58-60

6.2 Методика проведення занять з виконання вправ

стрільб із танка ……………………………………………..61-74

 

Розділ VІІ. Методика проведення стрільб із механізованими

підрозділами ………. ……………………………………75-104

 

Розділ VІІІ. Методика виконання вправ з управління вогнем …………………………………. …………………105-110

 

Додатки ……………………………………………………111-195

Висновки …………………………………………………196

Список літератури …………………………………… ..197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Вогнева підготовка — один із основних предметів бойової підготовки та складова частина польової виучки механізованих (танкових), аеромобільних, розвідувальних підрозділів. Її мета — навчити особовий склад підрозділів підтриманню озброєння в постійній бойовій готовності і веденню ефективного вогню щодо ураження цілей в будь-яких умовах.

Оснащення танкових військ складною бойовою технікою вимагає від командирів і всього особового складу творчого підходу до підготовки, організації та проведення занять із виконання вправ стрільб.

Для успішного виконання завдань вогневої підготовки особовий склад повинен знати бойові можливосиі й матеріальні частину озброєння,основи і правила стрільби,володіти теоретичними знаннями і практичним навичками,які в сукупності характеризують рівень вогневої виучки екіпажу та вогневу злагодженність підрозділу.

Дійсний посібник розроблений у відповідності з вимогами Програми бойової підготовки; Курсу стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин Сухопутних військ (КССЗ і БМ СВ — 2004); Методичних рекомендацій з організації та проведення стрільб; Методики вогневої підготовки танкових та механізованих підрозділів та з урахуванням передового досвіду вогневої підготовки військ.

Посібник призначено для офіцерів і сержантів механізованих, танкових, аеромобільних, розвідувальних підрозділів з метою надання їм допомоги в методиці проведення занять, яка спрямована на підвищення рівня навчання особового складу стрільбі з бойових машин. Цей посібник може бути застосовано офіцерами і сержантами навчальних підрозділів і курсантами військового інституту..

Рекомендації з організації і методики проведення занять необхідно застосовувати творчо, в залежності від конкретних умов рівня підготовки особового складу і стану навчально – матеріальної бази, постійно вишукуючи нові найбільш ефективні методичні прийоми, які забезпечують підвищення вогневої виучки особового складу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ІЗ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Вогнева підготовка — один із основних предметів бойової підготовки та складова частина польової виучки підрозділів. Її мета — навчити особовий склад підрозділів підтримання озброєння в постійній бойовій готовності і ведення ефективного вогню щодо ураження цілей у будь-яких умовах.

Оснащення військ складною бойовою технікою вимагає від командирів і всього особового складу творчого підходу до підготовки, організації та проведення занять із виконання вправ стрільб.

Успішне рішення завдань щодо навчання екіпажів ведення ефективного вогню забезпечується:

твердим знанням тими, хто навчається, матеріальної частини озброєння, боєприпасів, системи управління вогнем танка, основ і правил стрільби;

якісною підготовкою озброєння до стрільби;

продуманим та якісним плануванням вогневої підготовки, суворою послідовністю виконання вправ за принципом від простого до складного;

високою професійною і методичною підготовкою командирів всіх рівнів та особистим прикладом у виконанні різних навчальних завдань;

наявністю сучасної польової навчально-матеріальної бази з постійно діючими навчальними місцями, які дозволяють якісно та ефективно проводити заняття з усіх розділів вогневої підготовки;

широким застосуванням у навчанні навчально-тренувальних і технічних засобів, що дозволяють більш якісно й у короткий термін готувати фахівців механізованих, аеромобільних, розвідувальних, танкових підрозділів;

систематичним, цілеспрямованим і якісним проведенням вогневих тренувань вдень і вночі.

У завдання вогневої підготовки входить:

— навчити стрілка (автоматника, кулеметника, гранатометника, снайпера, оператора, навідника, навідника-оператора, розрахунок, екіпаж) самостійному веденню вогню в складній тактичній обстановці;

— навчити особовий склад виконанню вогневих завдань у складі підрозділу в умовах сучасного загальновійськового бою;

— навчити командирів організації вогневого ураження противника й керування вогнем штатних, доданих і підтримуючих підрозділів (вогневих засобів) у ході бою.

Крім того, в процесі навчання вогневій підготовці в особового складу повинні формуватися любов до зброї й ненависть до ворога, фізична витривалість і морально-психологічна стійкість у бою, упевненість у своїй зброї.

Для виконання зазначених завдань навчання особовому складу необхідно володіти теоретичними знаннями й практичними навичками, які в сукупності характеризують рівень вогневої виучки стрільця та вогневу злагодженість підрозділу.

Здатність стрільця (підрозділу) підтримувати штатне озброєння у бойовій готовності й повністю реалізовувати його вогневі можливості при веденні вогню в різних умовах бою прийнято називати вогневою виучкою стрільця (вогневою злагодженістю підрозділу).

Для повної реалізації вогневих можливостей сучасної зброї й бойової техніки курсант військового інституту повинен:

знати: призначення, бойові та технічні властивості зброї, комплексів озброєння, принципи устрою та роботи; способи їхнього використання в бою; правила експлуатації; застосування основ і правил стрільби;

— уміти: підготувати стрілецьку зброю та озброєння бойових машин до застосування й застосовувати його в бою; швидко усувати затримки, що виникають при стрільбі; вести розвідку цілей і визначати дальність до них; вести влучний вогонь; вражати цілі, як правило, з першого пострілу (черги); коректувати стрільбу; застосовувати всі способи стрільби з врахуванням метеорологічних і балістичних умов вдень і вночі в різних умовах сучасного бою та метати ручні гранати. Офіцери, прапорщики й сержанти, крім того, повинні мати знання та навички щодо організації вогневої поразки супротивника й керуванні вогнем штатних, доданих і підтримуючих вогневих засобів у бою.

Для формування в особового складу знань, умінь і навичок структура вогневої підготовки як предмета бойової підготовки включає вивчення наступних взаємозалежних розділів:

— матеріальна частина озброєння та правила її експлуатації;

прийоми стрільби (дії при озброєнні);

— правила стрільби;

— розвідка цілей, визначення вихідних установок для стрільби та цілевказівка;

— метання ручних гранат;

проведення стрільб;

керування вогнем.

Зміст кожного розділу вогневої підготовки визначається програмою навчання, що уточнюється вимогами наказів Міністра оборони, організаційно-методичними вказівками Командувача Сухопутними військами, вимогами Курсу стрільб та іншими керівними документами.

Для досягнення мети й завдань навчання вогневої підготовки офіцери плануючих органів, викладачі та командири курсантських підрозділів повинні мати знання, уміння та навички в методиці вогневої підготовки механізованих (танкових, аеромобільних) підрозділів, знати матеріальну частину озброєння та техніки, навчально-матеріальну базу та порядок її використання.

Знання змісту предмета та методики його вивчення становлять основу для ефективного керівництва навчанням особового складу вогневій підготовці в інституті.

Стрільба — найважливіший етап вогневого вишколу особового складу механізованих, аеромобільних, танкових підрозділів. Їх підготовці, організації і проведенню повинна приділятися особлива увага.

У вищих військових навчальних закладах виконуються вправи початкових, підготовчих, навчальних і контрольних (кваліфікаційних) стрільб, вправи з розвідки цілей і спостереження, управління вогнем, метання ручних гранат – відповідно до програм підготовки курсантів.

Оснащення Сухопутних військ ЗСУ складною бойовою технікою вимагає від викладачів, командирів і всього особового складу творчого підходу до підготовки, організації і проведення занять із виконання вправ стрільб. Успішне рішення завдань навчання екіпажів ведення ефективного вогню забезпечується:

— твердим знанням тими, хто навчається, матеріальної частини озброєння, боєприпасів, систем управління вогнем танків, основ і правил стрільби, правильною підготовкою озброєння до стрільби, умінням швидко знайти цілі і визначити вихідні установки для стрільби, високою злагодженістю дій усіх членів екіпажу під час стрільби;

— високою професійною і методичною підготовкою всіх командирів і їхнім особистим прикладом у виконанні різних навчальних завдань;

— продуманим і якісним плануванням вогневої підготовки, суворою послідовністю виконання вправ, викладених у Курсі стрільб;

— наявністю сучасної польової навчально-матеріальної бази з постійно діючими навчальними місцями, що дозволяють якісно й ефективно проводити заняття з усіх розділів вогневої підготовки, а також добре обладнаними класами з матеріальної частини і правил стрільби, тренажерами в розташуванні інституту;

— широким застосуванням у навчанні стрільбі навчально-тренувальних і технічних засобів, що дозволяють більш якісно й у короткий термін готувати фахівців, а також зберігати бойову матеріальну частину, заощаджувати боєприпаси і моторесурси;

— систематичним, цілеспрямованим і якісним проведенням вогневих тренувань вдень і вночі;

— постійною цілеспрямованою роботою, високою військовою дисципліною і вмілою організацією змагання з вогневої підготовки.

Під час виконання вправ навчальних і контрольних стрільб екіпажі БМП (БМД, БРМ), БТР (БРДМ), танків повинні бути в спецодязі і мати протигази.

Вправи стрільб із бойових машин виконуються при одночасній стрільбі не менш ніж з трьох бойових машин (за винятком вправ, де передбачена стрільба однієї бойової машини і вправ стрільб із озброєння бронетранспортерів, де вони можуть виконуватись з однієї бойової машини), у складі зведених екіпажів. Зведені екіпажі створюються з перших днів навчання, і всі наступні практичні заняття з вогневої підготовки, тренування проводяться в цьому складі. Дозволяється заміняти відсутніх із поважних причин членів екіпажу особами тієї ж спеціальності з інших екіпажів підрозділу.

Виконанню вправ стрільб із бойових машин повинно передувати вивчення в необхідному обсязі матеріальної частини озброєння, основ і правил стрільби, а також проведення необхідної кількості вогневих тренувань із виконанням підготовчих вправ, відпрацюванням нормативів і електронних пусків на тренажері, а перед виконанням вправ контрольних стрільб, крім того,— проведення контрольного заняття з визначення готовності особового складу до стрільби.

На контрольному занятті керівник перевіряє знання і навички тих, хто навчається, дії при озброєнні, підготовку до роботи і роботу з прицілами-далекомірами, стабілізаторами, механізмами заряджання, введення поправок у ТБО на відхилення умов стрільби від нормальних (табличних), усунення затримок, застосування правил стрільби, особливо при стрільбі в аварійних режимах, а також тверде знання вимог безпеки.

 

 

Особовий склад, що не засвоїв цих вимог, до стрільби не допускається.

Про готовність особового складу до виконання вправ стрільб керівник доповідає своєму безпосередньому начальнику — начальнику кафедри.

Під час виконання вправ зі стрільб додатково організуються заняття (тренування) на навчальних місцях. Кількість навчальних місць і зміст занять на них визначаються викладачем кафедри (керівником стрільби). У першу чергу організуються навчальні місця з удосконалення знань і навичок тих, хто навчається, необхідних для впевненого виконання вправ стрільб. На кожному навчальному місці повинна займатися навчальна група (відділення), що прирівнюється до взводу.

Винятково важливе значення в успішному і впевненому виконанні вправ стрільб має якісна підготовка обладнання танкової директриси, директриси БМП, вогневого містечка, військового стрільбища, озброєння і бойових машин у цілому.

Усі роботи з підготовки об’єктів директрис (військового стрільбища, вогневого містечка) до стрільби проводяться завчасно і повинні закінчуватися не пізніше, ніж за годину до відкриття вогню. При цьому особлива увага звертається на надійну роботу мішеневого обладнання, надійну та об’єктивну інформацію про ураження цілей. Під час проведення стрільб варто застосовувати також устрій програмного показу мішеней і імітацію їх вогню.

На директрисі під час стрільби штатним артилерійським пострілом обладнується метеопост. Метеоумови старший керівник стрільби перед початком стрільби та щогодини в ході стрільби доводить до керівників стрільб на ділянках. У разі різкої зміни метеоумов — негайно. Обладнання метеопоста включає:

— термометр для виміру температури повітря;

— термометр для виміру температури зарядів;

— 3-4 контрольних шухляди (контейнера) з боєприпасами;

— анемометр (вітромір) із лімбом;

— барометр.

Термометр і барометр встановлюються в шафі, що обладнана жалюзі. Контрольні шухляди (контейнери) з боєприпасами і термометром, що вкладений у середину шухляди (контейнера), зберігаються на ґрунті в тіні.

Підготовка до стрільби матеріальної частини бойових машин проводиться підрозділами навчального Центру забезпечення, а, за можливості, із залученням стріляючого підрозділу. Напередодні занять на бойових машинах, з яких буде проводитися стрільба, повинні бути виконані всі операції щодо підготовки іх до стрільби у суворій відповідності з експлуатаційно-технічною документацією даного об’єкта, при цьому особлива увага приділяється вивірці та приведенню зброї до нормального бою. Результати підготовки машин (озброєння) оформляються актами технічного стану (перевірочними мішенями), які повинні знаходитися у керівника стрільби.

Виконання вправ стрільб із не вивіреної та не приведеної до нормального бою зброї (озброєння) забороняється. Відповідальність за якісну і своєчасну підготовку мішеневого поля, підготовку бойових машин до стрільби (в тому числі і вивірювання нульових ліній, приведення до нормального бою) несе начальник Центру забезпечення навчального процесу. За підготовку зброї, що закріплена за курсантами, відповідальність несе командир курсантського підрозділу.

Щоб виробити в екіпажів міцні навички самостійного рішення вогневих завдань і ведення ефективного вогню з танка, БМП(БТР), необхідно під час проведення стрільб ретельно дотримуватись вимог Курсу стрільб, не допускати послаблень і спрощень, створювати умови, що вимагають самостійних рішень і дій.

 

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Які завдання вогневої підготовки.

2. Чим забезпечується успішне рішення завдань щодо навчання екіпажів ведення ефективного вогню?

3. Яка структура вогневої підготовки, як предмета бойової підготовки, включає вивчення наступних взаємозалежних розділів?

4. Які вправи стрільб відпрацьовуються у вищих військових навчальних закладах?

5. Що повинно передувати виконанню вправ стрільб із бойових машин?

6. Ким проводиться підготовка до стрільби матеріальної частини бойових машин?

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПОЛІ, ОБЛІК ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

Терміни польових виходів, виходів на полігон навчальним відділом інституту відображаються в навчальних графіках. Планування вогневої підготовки кафедрою починається з визначення відпрацювання підготовчих вправ, вправ навчальних (контрольних) стрільб, які відображаються в навчальних програмах. Зміст відпрацювання вправ навчальних (контрольних) стрільб і проведення бойових стрільб і тактичних навчань із бойовою стрільбою відображається в робочих навчальних програмах. На основі робочих навчальних програм на кафедрі розробляються графіки виконання вправ стрільб, графік відпрацювання навчальних місць, графік виконання нормативів. Стрільби повинні проводитись рівномірно протягом усього періоду навчання, приблизно одна стрільба на місяць. Кожній стрільбі повинно передувати проведення чотирьох-п’яти вогневих тренувань і вивчення відповідних питань із матеріальної частини озброєння, основ і правил стрільби. При цьому доцільно додержуватися певної послідовністі у вивченні розділів і тем вогневої підготовки. Так, вивчення дій при озброєнні необхідно проводити після вивчення бойового відділення і правил користування стабілізатором, а потім приступити до вивчення правил стрільби, стрільби проводити тільки після вивчення правил поводження з боєприпасами.

Вогнева підготовка повинна плануватися в тісному зв’язку з тактичною підготовкою, наприклад, відпрацюванню тем тактичної підготовки по діях підрозділів у наступі повинно передувати виконання вправ підготовчих або навчальних стрільб із танка з ходу.

Для проведення вогневих тренувань кафедрою вогневої підготовки та озброєння на навчальний рік розробляються вправи підготовчих стрільб, що забезпечують підготовку тих, хто навчається, до виконання запланованих стрільб, і визначаються терміни їх відпрацювання.

У військових навчальних закладах облік успішності курсантів із вогневої підготовки ведеться в класних журналах, відомостях визначення індивідуальної оцінки та обліку результатів виконання вправ із навчальних (контрольних, бойових, кваліфікаційних) стрільб, екзаменаційних відомостях, залікових книжках і навчальних картках курсантів.

При плануванні вогневої підготовки передбачається проведення контрольних занять. Контрольні заняття з вогневої підготовки, як правило, проводяться перед виконанням вправ контрольних стрільб штатним артилерійським пострілом із озброєння танка. На цих заняттях перевіряється готовність особового складу до виконання чергової вправи стрільб, вивчається передовий досвід і усуваються недоліки у вогневій підготовці.

При підготовці до польового виходу, виходу на полігон начальник кафедри вогневої підготовки подає у навчальний відділ факультету наступні документи:

пропозиції до розкладу проведення занять на полігоні, які включають вправи, що будуть виконуватися, види озброєння бойових машин, стрілецької зброї, старших керівників стрільби, керівників стрільб на ділянках;

кількість техніки, необхідної для проведення занять, кількість зразків стрілецької зброї та місця проведення занять;

заявку на необхідну кількість боєприпасів;

матеріально-технічне забезпечення занять;

моторесурси.

Для керівництва стрільбою та її обслуговування, а також для забезпечення виконання заходів безпеки під час стрільби, наказом начальника військового інституту щодо організації проведення стрільб (навчань) призначаються відповідно до додатку 18 Курсу стрільб:

старший керівник стрільби (викладач кафедри вогневої підготовки, під час виконання стрільб штатним артилерійським пострілом із озброєння танка — заступник начальника кафедри);

керівники стрільби на ділянці (директрисі, військовому стрільбищі, вогневому містечку, навчальному місці) — викладач кафедри, під час виконання стрільб штатним артилерійським пострілом із озброєння танка — начальник кафедри);

начальник оточення і підрозділ, від якого виділяється особовий склад оточення Центру забезпечення навчального процесу;

черговий лікар (фельдшер) — від Центру забезпечення навчального процесу;

начальник пункту бойового постачання) — від Центру забезпечення навчального процесу;

черговий зв’язківець, артилерійський технік (майстер), начальник метеопоста (під час виконання вправ стрільб із бойових машин) — від Центру забезпечення навчального процесу;

керівник польотами на вертолітній директрисі (під час стрільби з борту вертольота) — від авіачастини;

начальник поста освітлення (під час проведення стрільб вночі з використанням освітлювальних ракет) — від Центру забезпечення навчального процесу.

Також зазначеним наказом визначається: перелік вправ стрільб, що плануються для виконання; перелік зброї (озброєння), що дозволена до використання під час стрільб (навчань); порядок проведення занять; виділення санітарного автомобіля та комплекту невідкладної медичної допомоги; виділення автомобілів для перевезення боєприпасів та особового складу оточення; завдання щодо всебічного забезпечення стрільб (навчань).

Керівник стрільби на ділянці (директрисі, містечку, навчальному місці) призначає зі складу підрозділу, що навчається: спостерігачів, команду для гасіння пожеж на мішеневому полі, а за необхідністю – роздавальників боєприпасів, сигналіста, особовий склад поста освітлення та розрахунок для ремонту мішеней.

Кількість спостерігачів визначається такою, що забезпечує надійне спостереження, але не менше, ніж кількість бойових машин, що виконують вправу. Підготовку особового складу для виконання завдань за вищезазначеними посадами організує і проводить командир підрозділу, що навчається.

Особовий склад оточення призначається напередодні стрільб (навчань) наказом начальника Центру забезпечення навчального процесу (по стройовій частині), інструктується о 16.00 напередодні стрільби у начальника штабу 232 загальновійськового полігона.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Як здійснюється планування польових виходів на полігон у ВВНЗ?

2. Хто розробляє вправи підготовчих стрільб у ВВНЗ?

3. Які посадові особи призначаються для керівництва стрільбою та її обслуговування, а також для забезпечення виконання заходів безпеки під час стрільби ?

4. Кого призначає керівник стрільби на ділянці (директрисі, містечку, навчальному місці)?

5. Хто організує і проводить підготовку особового складу для виконання завдань по забезпеченню стрільб?

6. Які документи подає начальник кафедри вогневої у навчальний відділ факультету при підготовці до польового виходу ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

НАВЧАЛЬНО – МАТЕРІАЛЬНА БАЗА З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Успішне навчання стрільби з танків і досягнення високих результатів вогневої підготовки танкових підрозділів неможливо без наявності сучасної навчально- матеріальної бази, обладнаних класів, танкових вогневих містечок, танкових директрис і тактичних навчальних полів, технічних засобів навчання, тренажерів, підручників, керівництв, настанов та інших навчальних посібників.

Навчально — матеріальна база повинна забезпечувати якісне проведення занять по всіх розділах вогневої підготовки, можливість проведення тренувань особового складу в різноманітних умовах, ефективне використання навчального часу й максимальне виключення спрощення і послаблення в навчанні стрільби з танків.

Турбота про створення необхідної навчально – матеріальної бази з вогневої підготовки, про її безупинний розвиток і вдосконалення повинна бути в центрі уваги командирів, штабів, а також військових раціоналізаторів.

Класи з матеріальної частини танкового озброєння, основ і правил стрільби обладнуються у військових частинах із розрахунку один клас на батальйон. У цьому класі повинні бути навчальні танкові гармати з діючими механізмами, навчальні кулемети, автомати, гранати, прилади стрільби і спостереження, нічні приціли, артилерійські постріли, набори зразків навчальних патронів і куль, сигнальних і освітлювальних патронів, плакати і діафільми, що постачаються централізовано. Крім того, клас повинен бути обладнаний виготовленими у військах макетами поля зору прицілів, макетами, що демонструють основи та правила стрільби, роботу і взаємодію частин і механізмів озброєння, електрифікованими стендами матеріальної частини озброєння і боєприпасів, з основ і правил стрільби, стендами зразків протиральних, мастильних матеріалів та інструментів.

Танкове вогневе містечко призначається для проведення вогневих тренувань.

Це―основний навчальний об’єкт, де ті, хто навчається, одержують і удосконалюють навички під час дій при озброєнні, у розвідці цілей спостереженням, визначенні дальності до них і цілевказанні, у рішенні вогневих завдань із гармати і спареного кулемета всіма способами вдень і вночі, у стрільбі з зенітного кулемета, автомата і пістолета, у киданні ручних гранат із танка, у підготовці танкового озброєння до стрільби. Сучасне танкове вогневе містечко обладнується необхідною кількістю цілей, що з’являються і рухаються, розосереджених по фронту й углиб так, щоб можна було створювати під час тренування різноманітну навчальну мішеневу обстановку на всіх дальностях ефективного вогню штатної зброї.

Танкова директриса призначається для виконання вправ навчальних та контрольних стрільб із танків з вкладних стволів і штатними артилерійськими пострілами. Директриса розбивається по фронту на ділянки на три або на шість танків.

Обладнання директриси повинно дозволяти встановлення цілей для виконання будь-якої вправи стрільб на двох – трьох рубежах із таким розрахунком, щоб при виконанні вправи забезпечувалась можливість зміни послідовності показу цілей, а також дальності до цілі, якщо вона показується в тому ж порядку, що і в попередньому варіанті, при цьому дальності до цілей в усіх випадках повинні бути в межах, зазначених в умовах вправ.Всі цілі повинні з’являтися й бути обладнаними пристосуваннями для предачі інформації про ураження цілі на пульт управління і зорового сприйняття тими, хто стріляє, що дозволить їм оцінювати результати своєї стрільби. В окремих випадках на танковій директрисі при відповідних її розмірах і обладнанні можуть виконуватись вправи бойових стрільб екіпажів та взводів.

Вправи бойових стрільб екіпажів та взводів, ротні і батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою проводяться, як правило, на обладнаних навчальних тактичних полях або на ділянках місцевості, що не мають стаціонарного обладнання, але дозволяють проведення стрільб із танкових гармат і кулеметів за умовами безпеки. Для позначення противника (показу цілей для стрільби) при виконанні вправ бойових стрільб екіпажів та взводів, проведенні тактичних навчань із бойовою стрільбою застосовуються тактичні комплекти мішеней. Для наближення умов стрільби до бойових і забезпечення пошуку цілей при проведенні стрільб доцільно застосовувати різноманітні засоби імітації вогню цілей.

Під час навчання стрільбі з танків, особливо на вогневих тренуваннях, використовуються різноманітні навчально — тренувальні засоби: рами коливання танків, навчально — діючі стенди, навчальні башти й інші тренажери з вогневої підготовки; вкладні стволи, верстати з навчальними прицілами, командирські ящики КЯ-83, прицільні верстати, навчальні патрони, навчально- тренувальні артпостріли, гранати, навчальні затвори до гармат, макети поля зору прицілів, міні- полігон, а також контрольні прилади (КОПР, ЦИМ, окулярна насадка, пантограф-уколювач, мішень-конверт, екран). Значення цих засобів і приладів у вогневій підготовці постійно зростає , а самі засоби постійно удосконалюються. Для умілого використання зазначених засобів і приладів під час навчання необхідно, щоб керівники занять добре знали їхній устрій, можливості і правила користування ними, удосконалювали методику їх застосування.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Чим досягається успішне навчання стрільби з танків і досягнення високих результатів вогневої підготовки?

2. Яка навчально — матеріальна база вогневої підготовки повинна бути на полігоні?

3. Які навчально — тренувальні засоби використовуються під час навчання стрільбі з бойових машин?

4. Для чого призначається танкова директриса?

5. Для чого призначається танкове вогневе містечко?

6. Що повинно бути в класі з матеріальної частини танкового озброєння?

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

 

ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ІЗ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПОЛІ

 

4.1. Основні вимоги щодо підготовки та проведення занять із вогневої підготовки

 

Найважливішим обов’язком командирів всіх ступенів, викладачів і, в першу чергу, начальників курсів, командирів рот Центру забезпечення навчального процесу є ретельна організація і підготовка стрільби. Цей процес вимагає від командирів підрозділів копіткої роботи, творчості, методичного досвіду, твердих знань Курсу стрільб, правил стрільби і практичних навичок під час дій при озброєнні (зі зброєю). Від того, наскільки добре і повно вони проведуть цю роботу, організують стрільби і заняття в ході них, настільки повчально, з високою якістю і результатом буде проведена стрільба і досягнута визначена мета.

Успішне рішення завдань з навчання особового складу підрозділів ведення ефективного вогню забезпечується:

своєчасним та правильним плануванням вогневої підготовки;

наявністю сучасної навчальної матеріально-технічної бази, що дозволяє створювати різну мішеневу обстановку і якісно проводити з підрозділами комплексні заняття по всіх розділах вогневої підготовки;

твердим знанням тими, хто навчається, основ і правил стрільби, матеріальної частини зброї (озброєння), боєприпасів, приладів стрільби (спостереження), систем управління вогнем і автоматичним заряджанням гармат бойових машин, їх правильною підготовкою до стрільби, умінням швидко виявляти та уражати цілі в будь-яких умовах;

високою злагодженістю дій усіх членів екіпажу і особового складу підрозділів при вирішенні вогневих завдань, а також умілим водінням машин під час стрільби;

високою професійною і методичною підготовкою офіцерів, прапорщиків, сержантів;

ефективним використанням у навчанні навчально-тренувальних засобів, а також систематичним проведенням вогневих тренувань і змагань зі стрільби||;

проведенням детальних і якісних розборів з тими, хто стріляє ;

високою дисциплінованістю всього особового складу, що залучається до стрільби, постійною та цілеспрямованою психологічною підготовкою особового складу в ході проведення занять;

неухильним дотриманням умов вправ стрільб, порядку їх виконання та вимог заходів безпеки.

За своїм призначенням вправи стрільб поділяються на:

вправи стрільб для індивідуальної підготовки тих, хто навчається, стрільбі з усіх видів стрілецької зброї, гранатометів та озброєння бойових машин;

вправи бойових стрільб (ВБС) для навчання та удосконалення умінь та навичок тих, хто навчається, у веденні вогню з усіх видів штатної зброї і озброєння бойових машин у складі групи, розрахунку, відділення, взводу (екіпажу), а командирів — управлінню вогнем своїх підрозділів.

Вправи стрільб для індивідуального навчання включають:

вправи початкових стрільб;

вправи підготовчих стрільб;

вправи навчальних стрільб;

вправи контрольних стрільб;

вправи кваліфікаційних стрільб.

Вправи бойових стрільб включають:

вправи бойових стрільб у складі пари, розрахунку, групи;

вправи бойових стрільб у складі відділення (екіпажу);

вправи бойових стрільб у складі взводу;

спеціальні вправи бойових стрільб;

вправи стрільб на великі відстані у складі взводу, роти.

Вправи підготовчих стрільб із бойових машин відпрацьовуються перед виконанням вправи навчальних стрільб.

Вправи підготовчих стрільб відпрацьовуються на навчально-тренувальних засобах та з бойовою зброєю (на бойовій техніці) у тирі, вогневих містечках, військових стрільбищах або директрисах бойових машин.

Стрільби зі стрілецької зброї ті, хто навчається, виконують зі штатної (закріпленої за ними) зброї. Курсанти механізованих, аеромобільних, розвідувальних підрозділів виконують вправи стрільб із всіх видів стрілецької зброї. З метою вивчення зброї вона повинна перезакріплятися щорічно.

Зведені екіпажі (розрахунки), відділення і взводи призначаються наказом по військовому інституту, виписка з якого повинна знаходитись у керівника стрільби на ділянці.

Вогонь із автоматичної зброї ведеться, як правило, чергами, за винятком вправ, умовами яких передбачена стрільба поодинокими пострілами.

При виконанні вправ стрільб зі стрілецької зброї ті, хто навчається, повинні бути у польовій формі одягу з польовим спорядженням, сумкою з магазинами, сумкою з ручними гранатами, флягою, малою лопатою (для офіцерів і прапорщиків — без малої лопати), засобами індивідуального захисту (сталевим шоломом, бронежилетом).

Дозволяється при виконанні вправ стрільб заміняти штатні (бойові) бронежилети навчальними, відповідними їм по об’єму та масі.

Під час стрільби в горах у пішому порядку весь особовий склад додатково екіпірується предметами майна, що носиться, або їх замінниками, що відповідає формі та масі укладання, передбаченими нормами постачання з урахуванням пори року.

У польове спорядження тих, хто навчається, родів військ і спеціальних військ вносяться зміни відповідно до визначеної їм зброї.

При виконанні вправ стрільб із озброєння бойових машин члени екіпажу повинні бути в спецодязі, а при стрільбі на плаву, крім того, у рятувальних жилетах.

При виконанні вправ навчальних, контрольних, кваліфікаційних і бойових стрільб ті, хто навчається, повинні мати протигази, а під час проведення навчань із бойовою стрільбоюѕ інші засоби індивідуального захисту.

На директрисах, військовому стрільбищі, вогневому містечку під час організації стрільби розгортаються такі навчальні місця:

1. Навчальне місце для виконання вправ стрільб із озброєння.

2. Навчальне місце для навчання розвідки цілей, визначення вихідних установок для їх ураження та цілевказівки.

3. Навчальне місце для навчання визначення вихідних даних для стрільби, рішення вогневих завдань і проведення розбору стрільб.

4. Навчальне місце для вивчення основ і правил стрільби та тренування в рішенні вогневих завдань по застосуванню правил стрільби.

5. Навчальне місце для вивчення матеріальної частини озброєння.

6. Навчальне місце для навчання метання навчально-імітаційних гранат із танка та виконання нормативів.

7. Навчальне місце для навчання та тренування у виконанні вправ із управління вогнем підрозділів.

8. Навчальне місце для підготовки боєприпасів до стрільби.

9. Навчальне місце для тренування дій при озброєнні БМП і виконанні нормативів.

10.Навчальне місце для навчання стрільби на тренажерах (пусках протитанкових керованих ракет (ПТКР).

11. Навчальне місце для приведення зброї до нормального бою.

12. Навчальне місце для метання ручних гранат із бойових машин і в пішому порядку.

13. Навчальне місце для виконання вправ стрільб по повітряних цілях.

14. Навчальне місце для навчання та тренування у стрільбі зі стрілецької зброї.

 

Постійно діючими навчальними місцями на кожному тренуванні (стрільбі) по­винні бути навчальне місце для виконання підготовчих, навчальних (контрольних) вправ стрільб, навчальне місце для рішення вогневих завдань із застосуванням правил стрільби, навчальне місце для виконання нормативів та навчання розвідки цілей і визначення вихідних установок для стрільби.

При виконанні вправ стрільб штатним артилерійським пострілом із танка необхідно обов’язково розгортати навчання введення поправок в ТБО та завантаження трьох артилерійських пострілів до танка.

Всі курсанти-танкісти повинні обов’язково вивчити порядок перевірки регулювання та роботи з системою підпорометру.

Навчальні місця (для вивчення матеріальної частини озброєння, для навчання метання навчально-імітаційних гранат із бойових машин, для навчання та тренування у виконанні вправ з управління вогнем підрозділів, для підготовки боєприпасів до стрільби, для тренування і дій при озброєнні танка, для навчання стрільби на тренажерах (пусках ПТКР), для приведення зброї до нормального бою, для метання ручних гранат із танка і в пішому порядку, для виконання вправ стрільб по повітряних цілях, для навчання і тренування стрільби зі стрілецької зброї (автомата, пістолета) включаються в план тренувань (стрільб) за­лежно від рівня підготовки особового складу та навчальної мети.

Під час проведення занять із особовим складом обов’язково відпрацьовуються нормативи, якість виконання яких визначає рівень підготовки особового складу і підрозділу. Кількість і номери нормативів, які відпрацьовуються, визначає голова предметно-методичної комісії. Протягом навчального року повинні бути відпрацьовані всі нормативи, які встановлені Збірником нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ, для чого на кафедрі складається графік відпрацювання нормативів.

У складі зведеного екіпажу обов’язково повинні бути командир танка, навідник-оператор та механік-водій як при стрільбі з ходу, так і з місця, включаючи стрільбу без витрати моторесурсів.

Зведені екіпажі (обслуги), відділення і взводи призначаються наказом по військовій частині, виписка з якого повинна знаходитися у керівника стрільби на ділянці.

Підготовка до проведення занять із вогневої підготовки включає:

особисту підготовку старшого керівника стрільби, керівника стрільби на ділянці і керівників занять на навчальних місцях;

розроблення плану проведення заняття;

підготовку навчальних місць;

підготовку тих, хто навчається, та призначених для обслуговування стрільби;

підготовку озброєння бойових машин;

матеріально-технічне забезпечення заняття;

підготовку мішеневого поля.

Особиста підготовка керівника до проведення заняття здійснюється у наступній послідовності:

Таблиця 4.1

Послідовність особистої підготовки керівника занять

Заходи

 

Термін виконання

36Виконавець

 

Підготовка керівника:

вивчення керівних документів;

складання плану проведення заняття та затвердження його у начальника кафедри;

складання та подання заявок на матеріальне забезпечення заняття

Підготовка тих, хто навчається:

контрольне вогневе тренування;

(за необхідністю)

інструкторсько-методичне заняття з керівниками занять на навчальних місцях

Підготовка мішеневого поля, директриси і навчальних місць

 

 

Підготовка озброєння танків, БМП (БТР)

 

 

Отримання боєприпасів і підготовка їх до стрільби

 

Перевірка готовності директриси, військового стрільбища, вогневого містечка, навчальних місць, бойових машин та іншого матеріального забезпе­чення стрільби

 

Інструктаж особового складу, який обслуговує стрільбу

 

 

за 4—5 днів

 

 

 

 

 

за 3—4 дні

до стрільби

за 2—3 дні

до стрільби

 

за 2—3 дні

до стрільби

 

 

за 1—2 дні

до стрільби

 

 

напередодні

стрільби

 

у день стрільби

 

 

 

у день стрільби

 

 

Керівник

стрільби

 

 

 

 

Старший викладач

 

Викладач

 

Начальник Центру забезпечення

 

Начальник

Центру

забезпечення

 

Начальник пункту боєпостачання

Керівник стрільби

 

 

 

Керівник

стрільби

 

 

Під час підготовки до стрільби керівник повинен ретельно вивчити вимоги Курсу стрільб, особливості умов вправи, що відпрацьовується, порядок дій тих, хто навчається, і заходи безпеки під час проведення стрільб, вивчити необхідні розділи навчальних посібників та інші документи.

Особиста підготовка починається з вивчення керівних документів із бойової підготовки, у яких даються конкретні вказівки щодо організації занять, а також звертається увага на ті питання вогневої підготовки, що з досвіду минулого року навчання і раніше проведених занять викликають особливі труднощі в тих, хто навчається, щоб у ході занять відпрацювати їх більш ретельно, а також із визначення та уточнення вихідних даних, на основі яких розробляється план заняття.

Вихідні дані для проведення заняття: тему, зміст навчальних питань, місце проведення, час, а також кількість бойової техніки, боєприпасів, необхідних для заняття, керівник заняття одержує з робочої навчальної програми, графіка виконання вправ стрільб, графіка відпрацювання нормативів, графіка відпрацювання навчальних місць.

Під час вивчення вихідних даних керівник заняття усвідомлює тему і зміст навчальних питань, визначає місце цього заняття в загальній методичній послідовності відпрацювання тем вогневої підготовки, тобто враховує вивчені теми й теми, які ще мають бути відпрацьовані; вправи та нормативи, що треба виконувати; місце проведення заняття; час і тривалість заняття; кількість бойових машин, кількість боєприпасів і моторесурсів, що відпускається згідно із Курсом стрільб.

У результаті засвоєння керівником заняття підібраного матеріалу з урахуванням досвіду раніше проведених занять і рівня підготовки особового складу складається попередня схема заняття і визначаються навчальні питання. Керівник заняття може прибути на полігон із можливим варіантом заняття для проведення уточнення.

На полігоні керівник заняття уточнює кількість навчальних місць, можливості танкової директриси, директриси БМП, військового стрільбища, вогневого містечка щодо проведення заняття, наявність і працездатність тренажерів; інструктує операторів; визначає оснащення кожного навчального місця, порядок зміни особового складу на навчальних місцях, наявність радіозв’язку на навчальних місцях і між ними, орієнтири й інші питання забезпечення заняття.

Після роботи на полігоні керівник заняття на кожному навчальному місці визначає кількість і зміст навчальних точок, порядок зміни на навчальних місцях, навчальну та виховну мету; визначає матеріальне забезпечення на навчальних місцях, метод проведення заняття, методичні та виховні прийоми для досягнення мети заняття, керівників занять на навчальних місцях та інші питання методики проведення заняття.

Особиста підготовка завершується складанням плану, що є робочим документом керівника заняття. У ньому, звичайно, чітко формулюється тема заняття; визначається його мета; формулюються навчальні питання; плануються час і місце проведення заняття; визначаються література, що використовується під час підготовки, матеріальне забезпечення заняття. Для якісного проведення стрільби на кафедрі розроблений алгоритм дії керівника стрільби при виконанні навчальних (контрольних) вправ стрільб із бойових машин вдень та вночі, навчально- методичні, операційні картки для проведення вправ стрільб, відпрацювання нормативів, вивчення матеріальної частини зброї, озброєння бойових машин, теорії стрільби, правил стрільби.

Підготовка навчальних місць і засобів матеріального забезпечення заняття полягає у визначенні змісту навчальних місць і необхідних заходів щодо їх дообладнання, у перевірці наявності та справності навчально-тренувальних засобів, наочних і навчальних посібників, які використовуються на занятті. На кожне навчальне місце розробляється навчально-тренувальна картка та операційна картка з відпрацювання нормативів на кожний вид зброї, вивчення матеріальної частини зброї, озброєння бойових машин, теорії стрільби, правил стрільби.

Підготовка до заняття тих, хто навчається, здійснюється під керівництвом офіцерів навчального курсу в години самопідготовки, що плануються в розкладі занять. Ця підготовка включає в себе вивчення і повторення навчального матеріалу, який необхідний для успішного виконання відповідної вправи стрільб, вивчення умов вправи, повторяються правила стрільби та порядок дій особового складу щодо виконання вправ стрільб, при необхідності проводяться практичні тренування.

Для запобігання нещасним випадкам на заняттях із вогневої підготовки, під час поводження зі зброєю і боєприпасами, з усім особовим складом вивчаються порядок дій особового складу при озброєнні та вимоги заходів безпеки і складається відомість здачі заліку, яка представляється керівнику стрільби.

Особовий склад, який не засвоїв правила та вимоги безпеки, до стрільби та обслуговування стрільби не допускається.

Проведення заняття з вогневої підготовки, як правило, організовується у масштабі навчальної групи. Заняття в навчальних курсах організовуються погрупно. Така організація занять дозволяє кожному командиру вчити своїх підлеглих і застосувати головний принцип навчання – індивідуальний підхід до тих, хто навчається.

Виконанню вправ навчальних (контрольних) стрільб із озброєння бойових машин і вправ стрільб штатним артилерійським пострілом із озброєння танка передує проведення контрольного заняття з виконання відповідної вправи стрільб щодо визначення готовності особового складу до стрільби під керівництвом викладача кафедри вогневої підготовки зі складанням відомості та акта.

На контрольному занятті керівник перевіряє знання і навички тих, хто навчається, дій при озброєнні, підготовку до роботи та роботу з прицілами-далекомірами, стабілізаторами, механізмом заряджання, введення поправок на відхилення умов стрільби від нормальних (табличних) у ТБО (поправочник), усунення затримок, особливо під час стрільби в аварійних режимах, застосування правил стрільби, а також тверде знання заходів безпеки.

Під час виконання вправ стрільб додатково організовуються заняття (тренування) на навчальних місцях. Кількість навчальних місць і зміст занять на них визначаються викладачем згідно із графіком відпрацювання навчальних місць. У першу чергу організовуються навчальні місця з удосконалення знань і навичок тих, хто навчається, необхідних для впевненого виконання вправ стрільб. На кожному навчальному місці повинен навчатися вогневий взвод, навчальна група.

Навчальна група для виконання вправ стрільб прибуває на директрису за 30 хвилин до початку стрільби. За одну годину до початку стрільби всі роботи з підготовки мішеневого поля повинні бути закінчені.

Цей час доцільно розподілити:

Доповідь командира навчальної групи особі, яка прибула для перевірки, – три-п’ять хвилин.

Порядок шикування перед виконанням стрільб: навчальна група – у складі зведеного взводу, начальник оточення, черговий лікар (фельдшер), водій санітарної машини (якщо стрільба ведеться на одній ділянці), артилерійський технік (майстер), черговий зв’язківець, спостерігачі, начальник метеопоста та пункту боєпостачання, оператор дільниці, механіки-водії навчально-бойових машин, команда для ремонту мішеневого поля (не менше 12 осіб з інструментами), якщо стрільба ведеться штатним артилерійським пострілом.

Доповідь начальника навчального курсу:

“Товаришу майор! Особовий склад навчального курсу прибув для виконання першої вправи контрольних стрільб штатним артилерійським пострілом. Начальник навчального курсу капітан Іваненко”.

Керівник стрільби на ділянці подає команду “Вільно!”, перевіряє згідно зі штатним списком особовий склад курсу (групи), наявність військових квитків та посвідчень про присвоєння кваліфікації, оглядає зовнішній вигляд (для особового складу підрозділів, що стріляють, форма одягу — спецодяг: взимку – шапка-вушанка, влітку – кашкет; для особового складу забезпечення та обслуговування стрільби – за рішенням начальника Центра забезпечення; шоломофони на екіпажі, що стріляють, знаходяться на стелажах біля танків.

На організацію стрільби відводиться 8-10 хвилин.

Після заняття підрозділом зазначеної ділянки викладач повідомляє тему заняття, яка буде відпрацьовуватися на цьому навчальному місці, і порядок виконання вправи стрільби.

Потім він повинен вказувати на місцевості вихідне положення, вогневі позиції для бойових машин, рубежі відкриття та припинення вогню, основні та небезпечні напрямки стрільби, напрямок та швидкості руху бойових машин, порядок заняття та зміни вогневих позицій, розвороту на рубежі припинення вогню та повернення у вихідне положення. Визначає порядок взаємодії з керівниками на навчальних місцях, де буде також проводитися стрільба.

На початку стрільби він повинен перевірити знання тими, хто стріляє, основних положень Курсу стрільб, умов вправи, яка буде виконуватися, та заходів безпеки при стрільбі.

Після цього він ставить командиру взводу, що стріляє, бойове завдання стосовно дій у наступі або в обороні у залежності від умов вправи, що виконується.

Командир взводу ставить бойове завдання командирам бойових машин. Після того, як командир взводу поставить бойове завдання командирам бойових машин, керівник стрільби на ділянці наказує одержати боєприпаси. Ті, хто навчається, одержують їх, оглядають, споряджають патронами стрічки (магазини), укладають їх у коробки і повертаються до дільничного пункту управління, де старший зміни доповідає керівнику стрільби про одержання боєприпасів. Боєприпаси видаються згідно із роздавально-здавальною відомістю відповідно до додатку 7 Курсу стрільб. При виконанні вправ стрільб штатними пострілами вони підносяться на ношах або підвозяться до бойових машин на автомобілях і укладаються на спеціальні стелажі.

Переконавшись у готовності зміни та ділянки до стрільби, керівник стрільби на ділянці наказує підняти на пункті управління червоний прапор (відкрити червоні півкола ВСП) та доповідає старшому керівнику стрільби про готовність до стрільби, наприклад: „Перша ділянка до завантаження боєприпасів готова”.

З готовністю всіх ділянок до стрільби старший керівник стрільби наказує підняти на командному пункті червоний прапор (відкрити червоні півкола ВСП) та подати сигнал «Слухайте всі«. За цим сигналом, який може дублюватися командою керівника стрільби на ділянці «Завантажити боєприпаси», ті, хто навчається, укладають боєприпаси у бойові машини для одного того, хто буде виконувати вправу стрільб, займають свої місця, оглядають озброєння, прилади стрільби та спостереження, підганяють сидіння, шоломофони та налобники, перевіряють роботу засобів зв’язку (входять у зв’язок із керівником стрільби та між членами екіпажу), командири бойових машин ставлять бойове завдання членам екіпажу. Після чого зміна, що стріляє, додає зброї найбільший кут підвищення, висаджується з машин, прикриває люки та шикується у 4м позаду бойових машин, в одну шеренгу, обличчям до них. Шикування зміни означає її готовність до стрільби.

Після доповідей усіх керівників стрільби на ділянках про готовність тих, хто стріляє, старший керівник наказує подати сигнал «Вогонь», що дублюється командою керівника стрільби на ділянці — «До бою».

За цим сигналом ті, хто навчається, займають місця у бойових машинах, запускають двигуни, переводять озброєння у бойове положення, при цьому стрічка з патронами укладається у приймач кулемета, але затворна рама у заднє положення не відводиться (для БМП-2 затворна рама гармати встановлюється на шептало, а запобіжник — у положення ЗАП), постріли у канал ствола не досилаються, доповідають командиру бойової машини про готовність до стрільби, після цього командир бойової машини входить у зв’язок із керівником стрільби на ділянці та доповідає йому: “Такий-то, до бою готовий”. На танках: “Такий-то, до бою готовий. Нагнітач включений”.

Прийнявши доповіді від командирів стріляючих машин про готовність при стрільбі з бойових машин без стабілізаторів озброєння не пізніше, ніж через 1 хв., при стрільбі з машин зі стабілізаторами озброєння не пізніше, ніж через 2 хв. після сигналу «Вогонь», керівники стрільби на ділянках подають по радіо команду «Вперед» та починають показ цілей. Варіанти показу цілей та вогневі позиції (при виконанні вправ стрільб із місця) для кожної зміни тих, хто стріляє, визначаються керівником стрільби на ділянці або перевіряючим.

Після проходження бойовими машинами рубежу відкриття вогню екіпажі самостійно заряджають зброю, виявляють цілі і, діючи відповідно до отриманого завдання і умов вправи, ведуть по них вогонь.

Якщо у ході виконання вправи передбачається стрільба пуском ПТКР або виконання нормативу з ПТКР, то керівник стрільби подає екіпажам команду «СТІЙ», дає вказівку оператору на показ цілі, а екіпажам командує — «КЕРОВАНИМ — ВОГОНЬ!». Після пуску ПТКР (виконання нормативу з ПТКР) або закінчення показу цілі екіпажі бойових машин за командою керівника стрільби «Продовжити виконання вправи» продовжують виконання вправи. Виконання нормативу може проводитись на окремому навчальному місці.

Для того, щоб виключити випадки обстрілу чужих цілей, для кожної бойової машини| необхідно вказати сектор стрільби, де будуть з’являтися для неї цілі.

При виконанні вправ стрільби екіпаж повинен діяти злагоджено і організовано.

При несправностях, затримках і відмові в роботі озброєння при стрільбі негайно доповідати командиру відділення.

При виході бойових машин на рубіж припинення вогню за командою командира відділення (а коли у складі екіпажу немає командира відділення — самостійно) припинити вогонь і розрядити зброю.

Під час повернення у вихідне положення гармата прямує в район мішеневого поля.

При займанні місця на вихідному положенні гарматі додається найбільший кут підвищення.

Зброя розряджається (якщо при виконанні вправ стрільб із БМП-2 боєприпаси не були витрачені повністю і танк, БМП-2 вийшов на рубіж припинення вогню із зарядженою гарматою (снаряд у каналі ствола), розряджання гармати проводиться пострілом за командою керівника стрільби на ділянці по радіо: «Такому-то, наводити туди-то, розрядити пострілом, вогонь». Для цього на кожній ділянці директриси встановлюється мішень, що з’являється, для розряджання гармати танка, БМП-2 пострілом. Вночі мішень повинна освітлюватись розсіяним електричним світлом. Виштовхувати (вибивати) снаряд, що залишився у каналі ствола, з дульної частини категорично забороняється, проводяться контрольні спуски, виключаються вимикачі електроспусків, зброї придається максимальний кут підвищення, після чого командири стріляючих бойових машин доповідають керівнику стрільби по радіо: «Такий-то, зброю розряджено».

Отримавши доповіді про розряджання зброї від усіх командирів бойових машин, керівник стрільби на ділянці подає команду по радіо: «У вихідне положення, марш». За цією командою бойові машини розвертаються і повертаються у вихідне положення. Зброя при розворотах та поверненні машин у вихідне положення повинна бути спрямована у бік основного напрямку стрільби (у бік мішеневого поля).

Після повернення всіх стріляючих машин у вихідне положення ті, хто навчається, за командою керівника «До машин», звільняють від гільз гільзоуловлювачі кулеметів, беруть набої, що залишилися, виходять з машин, залишаючи вхідні люки прикритими, та шикуються позаду машин.

Невитрачені ПТКР дозволяється залишати у бойовій машині для того, хто буде стріляти наступним. Після того, як всі екіпажі вишикуються позаду машин, керівник стрільби на ділянці наказує підняти на пункті управління білий прапор (відкрити білі півкола ВСП) та доповідає старшому керівнику стрільби.

За сигналом “Відбій” зміна під командою командира взводу (старшого зміни) прибуває до дільничного пункту управління, де командири бойових машин доповідають керівнику стрільби на ділянці про дії під час виконання вправи, спостереження за результатами стрільби, витрату боєприпасів, затримки та несправності озброєння, показання приладів.

При необхідності керівник стрільби на ділянці може заслухати доповіді тих, хто навчається, про їх дії під час стрільби та перевірити наявність стріляних гільз і боєприпасів, що залишились. Після доповідей командирів бойових машин керівник проводить короткий розбір дій екіпажів та стріляючих, в якому звертає увагу на:

дії екіпажів при підготовці бойової машини та озброєння до стрільби, роботі на засобах зв’язку, діях при озброєнні;

правильність виконання прийомів та способів ведення вогню, тривалість коротких зупинок;

точність підготовки вихідних даних для стрільби, уміння вносити поправки у вихідні установки та коректувати ведення вогню стріляючим та членами екіпажу, ведення спостереження та злагодженість дій екіпажу в ході виконання вправи;

виконання заходів безпеки та умов вправи.

Після проведення розбору керівник стрільби наказує тим, хто навчається, здати гільзи та боєприпаси, що залишились, і убути на чергове навчальне місце, якщо необхідно, одержати боєприпаси і вишикуватися у дільничного пункту управління.

Коли при виконанні вправ стрільб із озброєння БМП і БТР є інформація про поразку цілей і огляд мішеней не проводиться,сигнал «Відбій» після закінчення стрільби кожною зміною тих, хто стріляє, може не подаватися, і червоний прапор на пунктах управління не замінюватися. В цьому випадку чергова зміна тих, хто стріляє, виконує вправу стрільб за командою старшого керівника стрільби.

У заключній частині керівник указує, як виконані навчальні цілі заняття; індивідуальні результати стрільби, хто домігся кращих результатів і хто недостатньо опанував навчальним матеріалом; що необхідно зробити для усунення відзначених недоліків; результати стрільби відділень, взводів і роти вцілому.

Для закріплення отриманих знань і навичок керівник заняття дає завдання, кому й з ким потрібно провести індивідуальну підготовку на наступних заняттях й індивідуальні завдання на самопідготовку.

Доцільно проводити окремо розбір заняття з керівниками на навчальних місцях й оператором ділянки військового стрільбища (директриси).

Заняття закінчується перевіркою наявності й стану зброї, боєприпасів, бойової техніки й навчального устаткування.

Керівникові заняття доцільно провести методичний самоаналіз минулого заняття з точки зору його організації, методики проведення, досягнутих результатів, виникнення нових методичних і виховних прийомів тощо. Ретельний методичний самоаналіз допоможе керівникові заняття знайти способи інтенсифікації навчання вогневій підготовці.

Документація згідно із вимогами додатку 1 до статті 6 Курсу стрільб і додатково:

— книга штатно-посадового обліку особового складу(Ф1,Ф4);

журнал обліку занять;

витяг із наказу по інституту про проведення стрільб;

витяг із наказу про створення зведених екіпажів;

акт проведення контрольного заняття з курсантами з визначенням готовності до виконання контрольних стрільб штатним артилерійським пострілом;

відомість результатів контрольного заняття на допуск до виконання вправи навчальних контрольних стрільб штатним артилерійським пострілом;

список по заходах безпеки;

відомість обліку результатів виконання стрільб за період навчання;

конспекти для проведення занять;

алгоритм дії керівника стрільби при виконанні навчальних (контрольних) вправ стрільб із танка вдень та вночі;

навчально-методичні та операційні картки на кожне навчальне місце та вид зброї;

акти перевірки технічного стану техніки та озброєння, засобів зв’язку та їх готовність до виконання стрільб;

акт готовності озброєння танка до стрільби;

пристрілочні мішені, по яких проводилася пристрілка (для стрілецької зброї – перевірочні мішені);

варіанти показу цілей;

бланк запису метеорологічних даних;

акт готовності мішеневого поля до стрільби;

формуляри бойових машин;

картки огляду мішеней;

картки індивідуального обліку стрільб;

відомість обліку результатів стрільб (3 екз.);

роздавально-здавальна відомість на видачу (здачу) боєприпасів;

акт готовності боєприпасів до стрільби;

відомість перевірки боєм танкових гармат;

ключ від кришок люків бойових машин, з яких виконуються вправи зі стрільб (один комплект);

під час виконання вправ із стрільб з танків штатним артилерійським пострілом до визначеного керівником стрільби місця тяги кріплення гармати по-похідному.

Підготовка військового стрільбища, вогневого містечка, директриси бойових машин, ділянки тактичного поля до виконання вправ бойових стрільб, тактичних навчань проводиться силами та засобами полігона та Центру забезпечення навчального процесу інституту.

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку зазначених вище навчальних об’єктів несе начальник полігона, а об’єктів, що не входять до складу полігона, — начальник навчального Центру забезпечення навчального процесу.

Не пізніше, ніж за 10 діб до початку стрільби інститут зобов’язаний представити начальнику полігона заявку на підготовку мішеневого поля відповідно до умов вправи, яка буде виконуватись. Заступник начальника факультету за 3-4 доби повинен перевірити готовність навчально-матеріальної бази до проведення занять.

Усі роботи щодо підготовки навчальних об’єктів до стрільби закінчуються не пізніше, ніж за одну годину до початку заняття.

Про готовність обладнання військового стрільбища, директриси (вогневого містечка) до стрільби начальник навчального об’єкта доповідає керівнику заняття (стрільби) на ділянці. На контрольні заняття, підсумкові перевірки (інспекції) оформляється акт готовності об’єкта, якій повинний знаходитися у керівника стрільби.

   Директриса бойових машин, вогневе містечко, військове стрільбище, ділянка тактичного поля обладнуються відповідно до вимог Посібника зі служби полігонів Збройних Сил України та Альбому схем навчальних об’єктів та полів полігонів Збройних Сил України, Курсу стрільб (КС СЗ БМ-2005р.)

 

4.2.Організація і проведення основних видів занять із вогневої підготовки під час виходу на полігон

Основні вимоги щодо проведення вогневих тренувань

Вогневі тренування забезпечують вироблення, підтримку та удосконалення навичок особового складу танкових підрозділів у стрільбі з танкового озброєння.

Крім того, на вогневих тренуваннях екіпажі отримують навички з усіх розділів вогневої підготовки.

Вогневі тренування повинні проводитися цілеспрямовано і регулярно. На кожне тренування ставиться визначена мета, досягненню якої підкорюються організація і зміст заняття. Тренування зв’язуються між собою, кожне наступне тренування поряд із вивченням нових питань повинно забезпечувати нарощування й удосконалення раніше придбаних знань, умінь та навичок.

Так, при первинному навчанні спочатку відпрацьовується стрільба з місця (зупинок), потім із коротких зупинок і в останню чергу самий складний спосіб — стрільба з ходу. Після засвоєння порядку бойового використання комплексу озброєння танка в основному режимі ті, хто навчається, повинні навчитися вести вогонь в аварійних режимах (при непрацюючих стабілізаторі озброєння, далекомірі, балістичному обчислювачі, механізмі заряджання танкової гармати). Для підтримки набутих раніше навичок та їх удосконалення при переході до більш складних умов частина вправ повторюється за раніше відпрацьованими способами ведення вогню. Коли всі способи ведення вогню відпрацьовані, переходять до проведення комплексних тренувань, у ході яких екіпажі ведуть вогонь усіма способами по нерухомих цілях та по цілях, що з’являються та рухаються.

У танкових підрозділах усі вогневі тренування комплексні. Від заняття до заняття умови вправ підготовчих стрільб, що виконуються, ускладнюються, скорочується час на рішення вогневих завдань, збільшуються дальності до цілей, скорочується витрата боєприпасів тощо.

Вогневі тренування повинні проводитися регулярно, 2-3 рази на тиждень, тривалістю 2-3 години. Не менше 30% тренувань проводяться вночі.

У ході вогневих тренувань не повинно бути багатослівних пояснень, постановок завдань, частих замін навчальних місць, безпредметних розборів. Потрібно домагатися високої інтенсивності, широко використовувати фактор змагальності, розвивати у тих, хто навчається, почуття впевненості в бойових властивостях своєї зброї.

На вогневих тренуваннях відпрацьовуються питання визначення вихідних даних для стрільби і введення їх у танкові балістичні обчислювачі, перевірки функціонування комплексу озброєння танка.

Більшу частину часу на вогневих тренуваннях ті, хто навчається, повинні витрачати на виконання функціональних обов’язків за своєю спеціальністю, а певну – на виконання обов’язків інших членів екіпажу по забезпеченню взаємозамінності.

Усі вогневі тренування, як правило, проводяться зі стрільбою.

 

4.3. Організація і матеріальне забезпечення вогневих тренувань

Вогневі тренування проводяться на танкових вогневих містечках із використанням танків, встановлених на рамах коливання, навчальних башт, тренажерів і різних навчальних приладів. В окремих випадках вогневі тренування, головним чином контрольні, можуть проводитись із використанням танків, які рухаються реально (з витратою моторесурсу). Вогневе містечко повинно забезпечувати виконання різних підготовчих вправ з навчання розвідки цілей і визначення дальностей, навчання стрільбі з гармати, спареного кулемета, зенітної установки та зі стрілецької зброї, управління вогнем і кидання ручних гранат із танка. Обладнання вогневого містечка повинно дозволяти також удосконалювати знання особовим складом основ і правил стрільби, матеріальної частини озброєння і забезпечувати його використання, проводити тренування з практичного застосування правил стрільби, у діях при озброєнні, у виконанні нормативів з вогневої підготовки. На вогневих містечках необхідно мати майданчики для приведення зброї до нормального бою і вивірки прицільних пристосувань.

Мішеневе поле вогневого містечка повинно забезпечувати виконання вправ підготовчих стрільб при створенні різноманітної обстановки з цілей, що з’являються, а також рухомих цілей на глибину від 300 до 2500 м і більше відповідно до організації і тактики дій підрозділів противника і виконання підготовчих вправ з навчання розвідки цілей на відокремленому мішеневому полі.

При цьому мішені для реальної стрільби встановлюються в межах дальностей ефективного вогню кулеметів. Ці мішені обладнуються засобами зворотної інформації. На дальності, що перевищують зазначені межі, стрільба ведеться умовними пострілами і контролюється за допомогою спеціальних приладів (КОРП, КПК, окулярних насадок і інших технічних засобів контролю).

При встановленні мішеней на скорочених дальностях, особливо на танкових вогневих містечках з обмеженою дальністю стрільби і спостереження і на міні-полігонах (макетах місцевості), розміри мішеней зменшуються пропорційно скороченню дальностей, зазначених в умовах вправ навчальних (контрольних) стрільб.

Управління мішеневою обстановкою повинно забезпечувати можливість одночасного чи послідовного показу однієї або декількох цілей на одному чи кількох рубежах.

Щоб виключити звикання особового складу до місцевості, мішеневого поля і запам’ятовування дальностей до цілей, орієнтири на вогневому містечку повинні бути переносними.

Вогневе містечко повинно мати навчальні місця:

для виконання вправ підготовчих стрільб;

для навчання і тренування з розвідки цілей, визначення вихідних установок для їх ураження, дальностей і цілевказання;

для вивчення основ і правил стрільби й тренування у рішенні вогневих завдань по застосуванню правил стрільби;

для закріплення знання матеріальної частини комплексу озброєння;

для визначення вихідних даних і введення їх у балістичні обчислювачі;

для тренування в діях при озброєнні танка та у виконанні нормативів по роботі з матеріальною частиною озброєння, включаючи завантаження боєкомплекту в танк і усунення можливих затримок;

для тренування у вивірюванні нульових ліній прицілювання, електричних нулів і в приведенні зброї до нормального бою;

для тренування і виконання вправ із кидання ручних гранат із танка;

для навчання і тренування в стрільбі зі стрілецької зброї, що є в танкових підрозділах;

для тренування і виконання вправ стрільб із зенітної установки;

для тренування і виконання вправ з управління вогнем танка, взводу, роти.

Навчальні місця обладнуються з розрахунку на навчальну групу курсантів.

Вогневі тренування проводяться на декількох навчальних місцях. При цьому обов’язковими (постійними) місцями на кожному тренуванні повинні бути місця для виконання вправ підготовчих стрільб і вправ із навчання управлінню вогнем. Інші навчальні місця можуть змінюватись у залежності від змісту і навчальної мети тренування. Можливі варіанти організації вогневих тренувань наведені (табл. 4.2).

Варіанти організації вогневих тренувань залежать від можливостей вогневого містечка. На типових танкових вогневих містечках можлива така організація тренування, при якій усі заплановані на тренування питання відпрацьовуються послідовно, без переходу групи з одного навчального місця на інше. У даному варіанті можливе відпрацювання виконання вправ із розвідки цілей, навчання стрільбі з танка, а також управління вогнем.

На цьому тренуванні особовий склад займає місця в танках (ТВТП) відповідно до своїх штатних посад.

У випадках, коли на вогневому тренуванні необхідно відпрацювати навчальні питання, для яких не потрібні танки на рамах коливання чи тренажери, заняття може проводитися зі зміною навчальних місць і паралельною роботою групи на різних навчальних місцях. При будь-якій організації вогневого тренування останні 15-20хв. ті, хто навчається, виконують вправи з управління вогнем, при цьому всі командири повинні навчати свої підрозділи.

На молодших курсах періодично, а на старших, якщо є потреба, перед виконанням вправ підготовчих стрільб із особовим складом повинно проводитись тренування в діях механізмами наведення, кресленні фігурної мішені (конверта, спіралі) (рис.4.1).

На танках і тренажерах проводяться тренування з навчання стрільби, управління вогнем, розвідки цілей і в діях при озброєнні.

При отриманні тими, хто навчається, незадовільної оцінки за креслення фігурної мішені до виконання вправи підготовчих стрільб вони не допускаються, з ними проводиться додаткове тренування до отримання ними позитивної оцінки.

Таблиця 2.4

Варіанти організації вогневого тренування

Номер варіанта

На рамах коливання

На ТВТП (тренажерах)

На танках, які рухаються, на контрольних заняттях

Розвідка цілей

Рішення задач із застосуванням

правил стрільби

Дії при озброєнні

Вивірка прицілів і приведення зброї до нормального бою

Кидання ручних гранат

із танка

Стрільба з ручної зброї

Стрільба з зенітного кулемета

Визначення і введення даних у ТБО

Управління вогнем екіпажу (взвода, роти)

1.

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+++

2.

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+++

3.

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+++

4.

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+++

5.

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

6.

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+++

7.

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

++ +

8.

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+++

9.

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+++

10.

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+++

11.

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

Примітка: «+» позначений танковий вогневий взвод (навчальне відділення), група.

На вогневих містечках, де є всього три рами коливання для танків і три (чотири) тренажери (чи шість рам коливання за відсутності тренажерів), тренування можуть бути організовані за іншими варіантами. Для виконання підготовчих вправ із управління вогнем у складі роти використовуються станки з прицілами та переносна радіостанція.

Рис.1. Мішені для тренування в діях механізмами наведення

 

Можуть бути й інші варіанти організації вогневих тренувань на зазначених навчальних місцях. Тема занять на навчальних місцях визначається кафедрою згідно із графіком, виходячи з реальної необхідності та згідно з планом, при цьому вправи підготовчих стрільб повинні виконуватися з витратою боєприпасів.

Керівником вогневих тренувань є викладач. Контрольне заняття (контрольне вогневе тренування) може проводити начальник кафедри або особа, яка призначена ним.

Тренування з управління вогнем роти проводить також викладач.

Викладач головну увагу приділяє керівництву тренуванням на основному навчальному місці. Однак, здійснюючи загальне керівництво заняттям, він зобов’язаний за наміченим планом перевіряти, а якщо треба, то й очолити хід занять і на інших навчальних місцях, довіривши на цей час проведення заняття на основному навчальному місці другому викладачу або командиру роти.

У ВВНЗ керівниками занять на навчальних місцях є, як правило, начальники навчальних курсів і взводів. Для прищеплення методичних навичок курсантам їх також необхідно залучати до проведення вогневих тренувань спочатку як керівників на навчальних місцях, а потім як керівників заняття. Курсантам, які залучаються для керівництва тренуванням, після кожного заняття повинна виставлятися оцінка за методику проведення занять.

 

Питання для самоконтролю :

1. Чим забезпечується успішне рішення завдань з навчання особового складу підрозділів ведення ефективного вогню?

2. Які навчальні місця повинно мати вогневе містечко?

3. Як поділяються за своїм призначенням вправи стрільб?

4. Основні вимоги щодо проведення вогневих тренувань.

5. Що включає особиста підготовка керівника стрільби?

6. Документація керівника стрільби згідно із вимогами Курсу стрільб.

7. Які варіанти організації вогневого тренування?

8. Регулярність проведення вогневих тренувань.

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ V

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ВОГНЕВИХ ТРЕНУВАНЬ НА БМП

 

5.1.Основні вимоги до проведення вогневих тренувань на БМП

Вогневі тренування проводяться систематично та цілеспрямовано як вдень, так і вночі. На кожне вогневе тренування визначається кількість учбових місць і зміст занять на них.

Таблиця 5.1

Перелік навчальних місць на об’єктах вогневої підготовки

з/п

 

Назва навчального місця

Назва навчальних об’єктів

Вогневе містечко БМП

Директриса

БМП- 2

1

Навчальне місце для виконання вправ стрільб (підготовчих вправ) із озброєння БМП — 2

+

+

2

Навчальне місце для розвідки цілей, цілевказання, спостереження і визначення дальності до цілей

+

+

3

Навчальне місце для тренувань у рішенні вогневих завдань щодо практичного застосування правил стрільби

+

+

4

Клас―навчальне місце для вивчення теорії та правил стрільби і правил вивірювання озброєння

+

+

5

Клас―навчальне місце для вивчення матеріальної частини озброєння

+

+

6

Навчальне місце для навчання кидання гранат із бойових машин

+

+

7

Навчальне місце для кидання бойових гранат із бойових машин

+

+

8

Навчальне місце для підготовки боєприпасів до стрільби

+

+

9

Навчальне місце для навчання управління вогнем підрозділів

+

+

10

Навчальне місце для навчання стрільби з озброєння БМП та виконання нормативів

+

+

11

Навчальне місце для навчання стрільби з озброєння БМП по повітряних цілях

+

+

12

Навчальне місце для навчання стрільби (пуску ПТКР) на тренажерах

+

13

Навчальне місце для навчання завантаження боєкомплекту у БМП

+

+

14

Навчальне місце для вивчення вправ стрільб, вимог Курсу стрільб, постановки завдань та вивчення заходів безпеки

+

+

 

У ході одного вогневого тренування може послідовно або одночасно виконуватися декілька підготовчих вправ. Тому підготовлене мішеневе поле повинне забезпечувати показ необхідної кількості цілей без додаткової перестановки мішеней (цілей).

Вогневі тренування проводяться, як правило, на декількох навчальних місцях. При цьому постійним місцем на кожному тренуванні повинне бути навчальне місце для виконання підготовчих вправ стрільб. Кожне вогневе тренування починається або закінчується виконанням вправ по управлінню вогнем підрозділів (взводу, роти). Найчастіше проводяться заняття на навчальному місці по розвідці цілей, цілевказанню і визначенню вихідних настанов для їх поразки.

Заняття на решті навчальних місць можуть мінятися. На навчальних місцях, пов’язаних із навчанням стрільби з озброєння БМП, окрім навідників-операторів, на більшій частині тренувань повинні навчатися командири відділень, а на деяких тренуваннях і механіки-водії.

Керівником вогневого тренування є викладач. Керівниками занять на навчальних місцях призначаються командири взводів, їх заступники і командири груп відділень. До навчання пусків ПТКР залучаються інструктори електронних тренажерів.

Вогневе тренування може бути організовано так, як вказано (табл..5.2).

Таблиця 5.2

Організація вогневого тренування

Навчальне місто № 1. 1-е відділення. Навчання пусків ПТКР

Виконання підготовчої вправи з навчання пусків ПТКР на електронному тренажері

Перевірка електроланцюгів ПТКР і виконання нормативів з установки і пуску ПТКР

Керівник — інструктор тренажера

Керівник — командир відділення

 

Навчальне місце № 2. 2-е відділення. Навчання стрільби з гармат спареного кулемета

Виконання підготовчої вправи з навчання стрільби з озброєння БМП (на рамах коливання).

Керівник – викладач

Вивчення правил стрільби або матеріальної частини озброєння.

Керівник – командир роти

 

Навчальне місце № 3. 3-е відділення. Тренування в діях при озброєнні БМП та в метанні ручних гранат

1 група

Тренування в діях при озброєнні БМП.

Керівник – командир групи

2 група

Тренування в метанні ручних гранат.

Керівник – курсант

 

Навчання дій при озброєнні БМП починається на групових заняттях. Ці дії розучуються і виконуються в послідовності, яка вказана в Методиці по навчанню стрільби із бойової машини піхоти (БМП).

Для контролю з боку керівника заняття і самоконтролю тих, хто навчається, за послідовністю своїх дій при первинному навчанні, а іноді і на подальших тренуваннях, застосовуються операційні картки (ОК), які звичайно розробляються викладачами. В них відповідно до вимог настанов перераховується порядок виконання тієї або іншої дії тими, хто навчається.

Залежно від відпрацьованого питання ОК може видаватися кожному навчаємому або одна на екіпаж (відділення).

Форма ОК може бути різною. Наприклад, ОК для навчання дій при завантаженні боєприпасів в БМП може складатися з двох частин: перша частина включає послідовність дій при виконанні підготовчих робіт, друга частина — при завантаженні боєприпасів у БМП і висловлена в наступній формі (рис.5.1).

 

 

Рис.5.1. Мішені для тренувань в діях механізмами наведення

Для тренування в наведенні гармати і спареного кулемета в ціль діями поворотного і підйомного механізмів, пульта управління можуть бути використані автоматичний пантограф-уколювач з екраном і спеціальні мішені. Мішені встановлюються на видаленні до 20 м від БМП (прицілу). Той, хто навчається, знаходиться в бойовому відділенні БМП із закритим люком навідника-оператора. Час відраховується від команди «До викреслювання приступити» до докладу «Такий-то готовий».

Необхідно правильно викреслити фігуру мішені за певний час, при цьому керуватися наведеними нормативами (табл. 5.3).

 

Таблиця 3.5

Нормативи викреслення мішеней

 

Мішень

Оцінка

«відмінно»

«добре»

«задовільно»

Фігура 1

2 хвилини

2 хвилини 30 с.

3 хвилини

Фігура 2

2 хвилини 30 с.

3 хвилини

3 хвилини 30 с.

Фігура 3

3 хвилини

3 хвилини 30 с.

4 хвилини

Східчаста лінія при викреслюванні фігури не повинна перевищувати 3 мм.

У період навчання стрільби з місця викреслюється фігура №1, із коротких зупинок — фігура № 2, з ходу — фігура № 3. При цьому у всіх випадках БМП нерухома.

Пантограф-уколювач можна використовувати для навчання розвідки цілей і визначення початкових установок для стрільби.

За командою керівника ті, хто навчається, займають свої місця в бойовій машині і доповідають про готовність. Керівник подає команду «До розвідки цілей приступити». За цією командою оператор починає показ цілей, а ті, хто навчається, приступають до їх розвідки.

Командир бойової машини подає целевказівки і команди на відкриття вогню, а навідник-оператор відшукує ціль, виготовляється, визначає вихідні настанови і веде вогонь за допомогою уколювача.

При правильному визначенні початкових установок для стрільби і точного наведення прицільної марки в центр, при натисканні на електроспуск відбувається замикання контакту уколювача з контактом контрольної точки, на екрані спалахує лампа в полі зору прицілу НО.

Якщо при натисканні на електроспуск лампа не спалахує, тоді НО допущена помилка.

Дане пристосування дозволяє об’єктивно визначити правильність визначення дальності і призначення початкових установок, дозволяє тим, хто навчається, осмислено визначити помилки в рішенні вогневих завдань, підвищує ефективність кожного заняття.

   Дії при озброєнні відпрацьовуються в послідовності, вказаній в Керівництві по діях при озброєнні бойової машини піхоти БМП-2 і правилах стрільби:

— підготовка машини до укладання боєкомплекту;

— підготовка боєкомплекту до укладання;

— укладання боєкомплекту в машину;

— вивантаження боєкомплекту з машини;

— дії за командами «До бою» і «Відбій»;

— дії при комплексі ПТКР;

— дії при гарматі 2А42 і спареному кулеметі.

Для контролю з боку керівника заняття і самоконтролю навчаємих за послідовністю своїх дій при первинному навчанні, а іноді і на подальших тренуваннях, застосовуються НТК, в яких відповідно до Керівництва перераховується порядок виконання тієї або іншої дії.

При навчанні підготовки бойової машини до укладання боєкомплекту притягуються командир машини, навідник-оператор, механік-водій.

При навчанні підготовки боєкомплекту до укладання керівник добивається, щоб на занятті була необхідна кількість навчальних боєприпасів, металевих закупорювань, машинок для спорядження стрічок до гармати і кулемета, ключів для розкриття закупорювання з пострілами для гармати, щоб ті, хто навчається, вміли правильно і швидко готувати машинку для спорядження стрічок пострілами до гармати, споряджати стрічки до гармати і спареного кулемета, магазини для автомата.

Керівник показує, як встановити машинку 6Ю16 і порядок спорядження стрічки пострілами до гармати. Потім приступає до тренування спочатку по ОК, а потім без їх допомоги.

При навчанні укладання боєкомплекту в машину керівник добивається прищеплення твердих практичних навичок тим, хто навчається, в завантаженні боєкомплекту, а також строгого дотримання заходів безпеки при поводженні з боєприпасами. Потім він показує, як повинні діяти ті, хто навчається, при укладанні стрічок із пострілами до гармати в магазини і їх переміщенні по трактах живлення і гвинтовому рукаві, а також порядок установки ПТУР в укладання.

Наказавши тим, хто навчається, зайняти свої місця для укладання боєкомплекту в машину, керівник тренує їх спочатку по операційних картках, а потім без них.

При навчанні дій за командами «До бою» і «Відбій» ті, хто навчається, шикуються позаду машин на видаленні 4 м в одну шеренгу лицем до машин у наступному порядку: командир відділення, навідник-оператор, механік-водій і зліва, якщо необхідно, решта особового складу відділення. Озброєння БМП, а також устаткування відділень, повинні знаходитися в положенні, відповідному тому, в якому вони повинні бути після виконання команди «Відбій».

Команда «Відбій» виконується з положення «До бою», ті,хто навчається, переводять озброєння БМП, а також устаткування відділення управління, бойового і десантного відділень з бойового положення в похідне і шикуються позаду машин у початковому положенні.

При навчанні дій при комплексі ПТКР необхідно виробити міцні навики у тих, хто навчається, в підготовці до стрільби апаратури управління. В установці контейнера з ПТКР на пускову установку; в наведенні пускової установки в ціль; виробництві пуску ракети; в управлінні нею у польоті; у виконанні команди «Припинити вогонь» і «Припинити вогонь, розряджай».

Показавши і пояснивши порядок дій, керівник наказує приступити до тренування. Ті що навчаються, користуючись НТК, самостійно розучують ці дії. При цьому вони у разі необхідності звертаються до керівника за роз’ясненням.

Керівник перевіряє правильність виконання дій, якщо ті, хто навчається, припускаються помилки, він указує на недолік, а у разі необхідності показує, як треба діяти правильно.

Для навчання підготовки ПТКР до пуску (установка пускової установки на башту, установка контейнера з ракетою на пускову установку, зняття комплексу з машини) необхідно мати навчальний комплекс із діючою апаратурою. При вивченні питань щодо зовнішнього огляду ПТКР добитися, щоб ті, хто навчається, могли визначити відсутність механічних пошкоджень (тріщин, забоїн, ум’ятин).

При навчанні дій при гарматі і спареному кулеметі необхідно виробити навики в заряджанні і розряджанні гармати і кулемета, наведенні гармати і кулемета від стабілізатора і вручну, виробництві пострілу за допомогою електроспусків і вручну, у виконанні команд «Припинити стрільбу» і «Припинити стрільбу, розряджай», у діях при гарматі і кулеметі під час ведення вогню з використанням денної і нічної гілок прицілу.

При навчанні заряджання гармати і спареного кулемета стежити, щоб використовувалися тільки навчальні постріли і патрони.

На початку заняття керівник послідовно показує і пояснює порядок заряджання гармати за допомогою піропатрона, для чого натискає на кнопку «Перезар.», що знаходиться на блоці БУ, а потім вручну.

Для цього необхідно:

— надати гарматі кут піднесення (30-40°);

— відкрити кришку-вантаж і встановити її у фіксоване положення;

— звести раму затвора, для чого вивести із зачіплення рукоятку перезаряджання, потім енергійно, 2-3 рази, прокачати рукоятку, при цьому рама затвора встане на шепотіло;

— встановити рукоятку перезаряджання у фіксоване положення, закрити кришку-вантаж.

Розряджання гармати проводиться за командою «Припинити стрільбу, розряджай».

Розряджання проводиться в такому порядку:

— поставити перемикач «СПУСКИ — ВИКЛ. – СНАРЯЖ.» у положення «ВИКЛ.»;

— надати стволу гармати кут піднесення (30-40°);

— вимкнути вимикач «ПРИВІД» на пульті управління (якщо він був увімкнений);

— відкрити кришку-вантаж і поставити гармату на запобіжник;

— витягнути патрон із лінії досилання, для чого вимкнути за допомогою вимикача задній фіксатор гармати, потім зачепити гачком за закраину гільзи патрона і вийняти його;

— увімкнути задній фіксатор і відключити від нього вимикач;

— зняти раму затвора із запобіжника;

— опустити раму затвора з шептала натисканням на важіль ручного спуску;

— закрити кришку-вантаж.

Аналогічно проводиться навчання дій при заряджанні і розряджанні спареного кулемета.

Для тренування в наведенні гармати і спареного кулемета в діях поворотного і підйомного механізмів, пульта управління на навчальній башті можуть бути використані автоматичний пантограф-уколювач з екранами і спеціальні мішені.

5.2. Методика виконання підготовчих вправ з навчання стрільби із БМП

 

Підготовчі вправи з навчання стрільби з озброєння БМП виконуються з БМП, встановлених на рами коливання або рухомих реально. У зміну на кожну машину звичайно призначаються командир відділення і навідник-оператор, а в навчальних підрозділах і ВВНЗ — два курсанти, один з яких виконує обов’язки командира відділення, а інший — навідника-оператора. Потім вони міняються місцями.

Механіки-водії можуть притягуватися до виконання підготовчих вправ перед виконанням вправ навчальних і контрольних стрільб.

Під час виконання вправи командир відділення управляє діями навідника-оператора і механіка-водія, веде нагляд за полем бою, подає команди на заряджання зброї і на знищення цілі, спостерігає за результатами стрільби, подає команди по її коректуванню, стежить за діями навідника-оператора, вказує на його помилки. Навідник-оператор під час виконання вправи веде спостереження за полем бою, дає цілевказання, веде вогонь із гармати і кулемета за командою командира відділення і самостійно коректує стрільбу, подає команди механіку-водію для коротких зупинок БМП, доповідає про результати стрільби. Механік-водій (якщо він притягується до виконання вправи) веде спостереження за полем бою, доповідає про знайдені цілі, за командою навідника-оператора робить короткі зупинки і самостійно рухає машину (включає раму коливання після закінчення встановленого часу). В тих випадках, коли механіки-водії до тренувань не залучаються, управління рамою коливання здійснює командир відділення або сам керівник заняття.

Виконання всіх підготовчих вправ з навчання стрільби з БМП повинне супроводжуватися вдосконаленням навиків у діях при озброєнні і виконанні відповідних нормативів.

Якщо вправа виконується з реально рухомих БМП, то повернення БМП у початкове положення слід використовувати для тренування навчаємих у розвідці цілей і визначенні дальностей (показуючи різні цілі), а також для вдосконалення навиків механіків-водіїв у водінні БМП і подоланні окремих перешкод на маршрутах руху.

При виконанні підготовчих вправ по стрільбі з озброєння БМП ті, хто навчається роблять наступні найхарактерніші помилки: неправильне визначення дальності до цілі, поправок напряму і дальності на відхилення умов стрільби від нормальних і внаслідок цього — неправильне визначення початкових установок для стрільби; неправильне положення ока щодо вихідної зіниці окуляра прицілу і, як наслідок цього, — неточне наведення; невміла або повільна дія механізмами наведення (пультом управління); неправильні прийоми наведення зброї в цілі і виробництва пострілу; велике запізнювання пострілу; введення неправильних коректур для другого пострілу у разі відхилення гранат (куль) при першому пострілі (черги) тощо.

Для тих, хто навчається, можуть бути характерні одна або декілька таких помилок. Завдання керівника — своєчасно знайти і усунути їх.

Зробити це можна тільки у разі ретельного контролю за діями тих, хто навчається. Тому ефективний контроль під час виконання підготовчих вправ з навчання стрільби з озброєння БМП є одним із вирішальних чинників у досягненні високих результатів стрільби.

Контролювати дії навідника-оператора можна за допомогою контрольно-оптичного приладу (окулярної насадки) або при навчанні стрільби з місця і з коротких зупинок по цілях, що з’являються, за допомогою пантографа-уколювача з екраном. Контроль полягає в перевірці правильності ходу рішення вогневого завдання: виявлення цілі і визначення дальності до неї, призначення початкових установок, нагляд за результатами пострілу (черги), введення правильних коректур і отримання кінцевого результату — попадання в ціль.

При виконанні підготовчих вправ із стрільбою бойовими (малокаліберними) патронами вправа повторюється кілька разів, щоб кожний із тих, хто навчається, мав нагоду уразити цілі, передбачені умовами вправ, кулями.

При виконанні підготовчих вправ вночі цілі, розташовані в межах дальності бачення в нічні приціли, не освітлюються, частина цілей повинна виявити себе «спалахами пострілів» і імітаторами інфрачервоних прожекторів, а решта цілей освітлюється.

Навчання стрільби ПТУР не повинне обмежуватися тільки виконанням підготовчих вправ на електронному тренажері. Воно повинне також включати відпрацювання дій на протитанковому ракетному комплексі безпосередньо на БМП при виконанні підготовчих вправ з навчання стрільби із гармати і спареного кулемета по цілях, позначених мішенями. При цьому відповідно до вогневого завдання той, хто навчається, діючи на БМП, готує апаратуру управління, встановлює навчальний контейнер із ракетою на спрямовуючу пускової установки, наводить пускову установку у напрямку цілі і проводить пуск ракети.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Хто є керівником вогневого тренування при озброєнні БМП?

2. В якій послідовності відпрацьовуються дії при озброєнні БМП?

3. Найхарактерніші помилки при виконанні підготовчих вправ по стрільбі з озброєння БМП.

4. На яких навчальних місцях заняття проводяться найчастіше?

5. Що робить командир відділення під час виконання підготовчих вправ?

6. Що робить навідник-оператор під час виконання підготовчих вправ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ВИКОНАННЯ ВПРАВ СТРІЛЬБ ІЗ ТАНКА

6.1. Основні вимоги до організації і проведення занять з виконання вправ стрільб

Стрільба — найважливіший етап вогневого вишколу особового складу танкових військових частин і підрозділів. Їх підготовці, організації і проведенню повинна приділятися особлива увага.

У танкових підрозділах (військових частинах) виконуються вправи з навчальних, контрольних стрільб, з кидання бойових гранат, вправи з бойових стрільб, тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Оснащення танкових військ складною бойовою технікою вимагає від командирів і всього особового складу творчого підходу до підготовки, організації і проведення занять з виконання вправ стрільб. Успішне рішення завдань навчання екіпажів веденню ефективного вогню забезпечується:

твердим знанням тими, хто навчається, матеріальної частини озброєння, боєприпасів, систем управління вогнем танків, основ і правил стрільби, правильною підготовкою озброєння до стрільби, умінням швидко знайти цілі і визначити вихідні установки для стрільби, високою злагодженістю дій усіх членів екіпажу під час стрільби;

високою професійною і методичною підготовкою всіх командирів і їхнім особистим прикладом у виконанні різних навчальних завдань;

продуманим і якісним плануванням вогневої підготовки, суворою послідовністю виконання вправ, викладених у Курсі стрільб;

наявністю сучасної польової навчально-матеріальної бази з постійно діючими навчальними місцями, що дозволяють якісно й ефективно проводити заняття з усіх розділів вогневої підготовки, а також добре обладнаними класами з матеріальної частини і правил стрільби в розташуванні військової частини;

широким застосуванням у навчанні стрільби навчально — тренувальних і технічних засобів, що дозволяють більш якісно й у короткий термін готувати танкових фахівців, а також зберігати бойову матеріальну частину, заощаджувати боєприпаси і моторесурси;

систематичним, цілеспрямованим і якісним проведенням вогневих тренувань вдень і вночі;

постійною цілеспрямованою роботою, високою військовою дисципліною і вмілою організацією змагання з вогневої підготовки.

Під час виконання вправ навчальних і контрольних стрільб екіпажі повинні бути в спецодязі і мати протигази.

Вправи стрільб із танків виконуються при одночасній стрільбі не менш ніж з трьох бойових машин у складі штатних екіпажів; у підрозділах, що не мають екіпажів повного складу, в навчальних підрозділах і військових навчальних закладах — у складі зведених екіпажів. Зведені екіпажі створюються з перших днів навчання, і всі наступні практичні заняття з вогневої підготовки, тренування проводяться в цьому складі. Дозволяється заміняти відсутніх з поважних причин членів екіпажу особами тієї ж спеціальності з інших екіпажів підрозділу.

Виконанню вправ стрільб із танків повинно передувати вивчення в необхідному обсязі матеріальної частини озброєння, основ і правил стрільби, а також проведення необхідної кількості вогневих тренувань з виконанням підготовчих вправ, відпрацюванням нормативів і електронних пусків на тренажері, а перед виконанням вправ контрольних стрільб, крім того,— проведення контрольного заняття з визначення готовності особового складу до стрільби.

На контрольному занятті керівник перевіряє знання і навички тих, хто навчається, дії при озброєнні, підготовку до роботи і роботу з прицілами-далекомірами, стабілізаторами, механізмами заряджання, введення поправок у ТБО на відхилення умов стрільби від нормальних (табличних), усунення затримок, застосування правил стрільби, особливо при стрільбі в аварійних режимах, а також тверде знання вимог безпеки.

Особовий склад, що не засвоїв цих питань, до стрільби не допускається.

Про готовність особового складу до виконання вправ стрільб керівник доповідає своєму безпосередньому командиру (начальнику).

Під час виконання вправ стрільб додатково організуються заняття (тренування) на навчальних місцях. Кількість навчальних місць і зміст занять на них визначаються командиром стріляючого підрозділу (керівником стрільби). У першу чергу організуються навчальні місця з удосконалення знань і навичок тих, хто навчається, необхідних для впевненого виконання вправ стрільб. На кожному навчальному місці повинен займатися взвод (у навчальних підрозділах і ВВНЗ група прирівнюється до взводу).

Винятково важливе значення в успішному і впевненому виконанні вправ стрільб має якісна підготовка обладнання танкової директриси, озброєння і танка у цілому.

Усі роботи з підготовки об’єктів директриси до стрільби проводяться завчасно і повинні закінчуватися не пізніше, ніж за годину до відкриття вогню. При цьому особлива увага звертається на надійну роботу мішеневого обладнання, надійну та об’єктивну інформацію про ураження цілей. Під час проведення стрільб варто застосовувати також устрій програмного показу мішеней і імітацію їх вогню. При виконанні вправ стрільб на директрисі виставляється метеорологічний пост.

Підготовка до стрільби матеріальної частини танків проводиться командиром стріляючого підрозділу напередодні виконання вправ стрільб. При цьому особлива увага звертається на правильність вивірки і приведення зброї до нормального бою в суворій відповідності з експлуатаційно-технічною документацією даного танка.

Щоб виробити в екіпажів міцні навички в самостійному рішенні вогневих завдань і веденні ефективного вогню з танка, необхідно під час проведення стрільб ретельно дотримуватись вимог Курсу стрільб, не допускати послаблень і спрощень, створювати умови, що вимагають самостійних рішень і дій.

 

6.2. Методика проведення занять з виконання вправ стрільб із танка

Для виконання вправ навчальних (контрольних) стрільб підрозділи прибувають на директрису не пізніше, ніж за 30 хв. до початку стрільби.

Цей час використовується для перевірки зброї (озброєння) на розрядженість, організації занять на навчальних місцях, перевірки роботи полігонного обладнання мішеневого поля та огляду мішеней, перевірки зв’язку старшого керівника стрільби з керівниками стрільби на ділянках, з танками та навчальними місцями, на яких буде проводитися стрільба, бліндажами, а також для перевірки готовності озброєння і зброї до стрільби та розрахунку вихідних установок ведення вогню.

З прибуттям підрозділу на директрису керівник заняття шикує особовий склад, перевіряє наявність і укомплектованість екіпажів, їх зовнішній вигляд, ставить завдання на остаточну підготовку навчальних місць до заняття, призначає спостерігачів, ставить їм завдання і організує спостереження в секторі стрільби, повідомляє основну і запасну радіочастоти.

Одержавши завдання, особовий склад взводів, що займаються першими на навчальних місцях, під керівництвом своїх командирів приступає до підготовки навчальних місць до заняття.

При цьому з особовим складом взводу, який призначено першим на стрільбу, протягом 20 — 30 хв. до її початку проводиться заняття по визначенню вихідних даних для стрільби в основному і в аварійних режимах, а також введенню метеоданих у ТБО.

Одночасно керівник стрільби оглядає і перевіряє роботу мішеневого обладнання і дає вказівки оператору пункту управління про порядок показу цілей.

Безпосередньо перед стрільбою у вступній частині керівник стрільби повідомляє:

тему, мету (при необхідності) і порядок проведення заняття;

вказує на місцевості вихідне положення, вогневі позиції для танків, рубежі відкриття та припинення вогню, основні та небезпечні напрямки стрільби, напрямок і швидкості руху танків, порядок зайняття та зміни вогневих позицій, розвороту на рубежі припинення вогню та повернення у вихідне положення;

визначає порядок взаємодії з керівниками на навчальних місцях, де буде проводитися стрільба;

перевіряє знання тими, хто навчається, основних положень Курсу стрільб, умов вправи, що виконується, та вимог безпеки під час стрільби;

ставить командирам взводів, що стріляють, бойове завдання стосовно дій у наступі або в обороні залежно від умов вправи, що виконується.

Основна частина заняття проводиться повзводно на навчальних місцях.

На навчальному місці з виконання вправ навчальних (контрольних) стрільб із озброєння танка відпрацьовуються такі питання:

постановка бойового завдання командиром взводу командирам танків;

одержання боєприпасів і їх огляд; укладання (завантаження) боєприпасів у танк;

огляд і підготовка озброєння до стрільби;

перевірка працездатності засобів зв’язку;

постановка бойового завдання командирами танків екіпажам;

переведення озброєння в бойове положення;

— робота на засобах зв’язку, удосконалення навичок механіків-водіїв, розвідка цілей, рішення вогневих завдань із визначення вихідних установок для стрільби, прицілювання (наведення) і здійснення пострілу (черги), спостереження за результатами стрільби, коректування вогню і цілевказання.

Матеріальне забезпечення: танки, боєприпаси, машинки для спорядження стрічок набоями, засоби зв’язку і управління (пульт управління, радіостанції, телефонні апарати), секундоміри, мішенева обстановка — відповідно до умов вправи стрільб, стенди і плакати з основ та правил стрільби, плакат із вимогами безпеки, таблиці стрільб, Настанова по стрільбі з танків, Курс стрільб, відомість обліку, наочна агітація.

Навчальне місце для навчання і тренування з розвідки цілей, визначення дальностей, вихідних установок для їх ураження та цілевказання

Навчальні питання: постановка завдання на спостереження; розвідка цілей, визначення їх важливості, дальностей до них, швидкості і напрямки руху цілей; призначення вихідних установок для стрільби; цілевказання.

Матеріальне забезпечення: танки (тренажери), стереотруби, біноклі, мішенева обстановка (на ділянці для стрільби або на спеціально обладнаній ділянці); бланки для запису результатів розвідки цілей, визначення дальностей і вихідних установок для стрільби, секундоміри.

Навчальне місце для навчання визначення вихідних даних для стрільби, рішення вогневих завдань і проведення розбору стрільб

Навчальні питання: обчислення поправок на метеорологічні і балістичні умови стрільби; визначення вихідних установок; введення поправок у балістичний обчислювач; рішення вогневих завдань; проведення розбору стрільб.

Матеріальне забезпечення: таблиці стрільби, правила стрільби, макети балістичних обчислювачів, дошка, крейда, лист обліку, навчальні плакати.

Навчальне місце для вивчення основ і правил стрільби та тренування у рішенні вогневих завдань по застосуванню правил стрільби

Навчальні питання: вивчення основ і правил стрільби, визначення важливості, напрямків і швидкості руху цілей, виду зброї і боєприпасів для їх ураження; спостереження за результатами стрільби; оцінка результатів стрільби; коректування вогню.

Матеріальне забезпечення: плакати з основ і правил стрільби, мішенева обстановка директриси (міні-полігона); бланки для запису результатів спостереження і рішення вогневих завдань.

Навчальне місце для вивчення матеріальної частини озброєння

Навчальні питання: вивірка нульових ліній прицілювання по мішені та віддаленій точці; перевірка і вивірювання електричних нулів СУВ; приведення зброї до нормального бою.

Матеріальне забезпечення: танки; контрольно-вивірочні та пристрілочні мішені; трубки холодної пристрілки, контрольно-перевірочна машина.

 

Навчальне місце для навчання кидання навчально-імітаційних гранат із танка та виконання нормативів

Навчальні питання: приведення гранати в бойове положення, кидання гранати з танка з місця; кидання гранати з танка з ходу; виконання нормативів; вивчення вимог безпеки.

Матеріальне забезпечення: танки; ручні навчальні й навчально-імітаційні гранати; цілі (мішені) – згідно з умовами вправи; матеріальна частина; секундомір; листи обліку.

Навчальне місце для навчання та тренування виконання вправ в управлінні вогнем підрозділів

Навчальні питання: віддання бойового наказу, робота на засобах зв’язку, спостереження за полем бою, виявлення цілей, оцінка важливості цілей і вибір черговості їх ураження, зброї і типу боєприпасів, способу рішення вогневого завдання, підготовка вихідних даних для стрільби і постановка вогневих завдань підлеглим; вміле застосування маневру вогнем; спостереження за результатами стрільби, коректування вогню.

Матеріальне забезпечення: танки; ТВПТ; засоби зв’язку, пульт управління; мішенева обстановка.

Навчальне місце для підготовки боєприпасів до стрільби

Навчальні питання: маркування боєприпасів; порядок відкривання укупорки снарядів і розкриття коробок із набоями; огляд боєприпасів і підготовка їх до стрільби; спорядження стрічок набоями.

Матеріальне забезпечення: боєприпаси; машинки для спорядження стрічок набоями; плакати з правилами огляду і підготовки боєприпасів до стрільби; столи або стелажі під штатні артилерійські постріли; правила поводження з боєприпасами.

Навчальне місце для тренування дій при озброєнні танка і виконанні нормативів

Навчальні питання: завантаження бойового комплекту в танк; переведення озброєння танка з похідного положення в бойове і навпаки; заряджання гармати і кулеметів із різних місць боєукладки та різноманітними типами боєприпасів в ручному й автоматичному режимах; вмикання стабілізатора та інших приладів прицілювання і спостереження; виконання нормативів; усунення несправностей під час стрільби.

Матеріальне забезпечення: танки; навчальні боєприпаси; ЗІП; секундоміри; листи обліку виконання нормативів.

Навчальне місце для навчання стрільби на тренажерах (пусках ПТКР)

Навчальні питання: підготовка до застосування ККО; тренування в пусках ПТКР.

Матеріальне забезпечення: тренажери; навчальні плакати.

Навчальне місце для приведення зброї до нормального бою

Навчальні питання: вивірка нульових ліній прицілювання; приведення вкладного ствола та кулеметів до нормального бою.

Матеріальне забезпечення: танки; контрольно-вивірочні та пристрілочні мішені; трубки холодної пристрілки.

Навчальне місце для кидання ручних гранат із танка і в пішому порядку

Навчальні питання: приведення гранати в бойове положення, кидання гранати з танка; кидання гранати в пішому порядку; вивчення вимог безпеки.

Матеріальне забезпечення: танки; ручні гранати; цілі (мішені) – згідно з умовами вправи; листи обліку.

Навчальне місце для виконання вправ стрільб по повітряних цілях

Навчальні питання: приведення зенітної установки в бойове положення; розвідка цілей; визначення дальностей і цілевказівки; виконання вправ стрільб.

Матеріальне забезпечення: танки; плакати з правилами стрільби; силуети повітряних цілей.

Навчальне місце для навчання та тренування стрільби зі стрілецької зброї

Навчальні питання: заряджання автомата; підготовка до стрільби з різних положень; розвідка цілей, визначення дальностей; початок і припинення стрільби; виконання вправ стрільб.

Матеріальне забезпечення: стрілецька зброя; мішеневе поле; засоби зв’язку; листи обліку; навчальні плакати

Заняття на навчальному місці з виконання вправ стрільб із танків організує і проводить керівник стрільби. Він перевіряє екіпажі за списком, вказує, хто з якого танка буде виконувати вправу, заслуховує постановку бойового завдання командирами взводів, потім наказує взводу отримати боєприпаси.

На пункті боєпостачання ті, хто навчається, одержують боєприпаси, ретельно їх оглядають, споряджають набоями стрічки, протирають, укладають їх в коробки і прибувають до дільничного пункту управління, де старший зміни доповідає керівнику про отримання боєприпасів.

Після уточнення командирами взводів порядку виконання вправи, за командою керівника «До машин ті, хто навчається, переходять у вихідне положення, укладають боєприпаси на спеціальні стелажі (столи) і шикуються за стройовим розрахунком за 4 м позаду танків в одну шеренгу обличчям до машин.

Переконавшись в готовності зміни і ділянки до стрільби, керівник стрільби на ділянці наказує підняти на пункті управління червоний прапор (відкрити червоні півкола ВСП) та доповідає старшому керівнику стрільби про готовність до стрільби, наприклад: «Перша ділянка до завантаження боєприпасів готова». З готовністю всіх ділянок до стрільби старший керівник стрільби наказує підняти на командному пункті червоний прапор (відкрити червоні півкола ВСП) та подати сигнал “Слухайте всі”. За цим сигналом, який може дублюватися командою керівника стрільби на ділянці Завантажити боєприпаси”, ті, хто навчається, укладають (завантажують) боєприпаси у танки для одного того, хто буде виконувати вправу стрільб, займають свої місця, оглядають озброєння, прилади стрільби та спостереження (у машинах із СУВ та КУВ вводять поправки на умови стрільби у балістичний обчислювач (ТБО), підганяють сидіння, шоломофони та налобники, перевіряють роботу засобів зв’язку (входять у зв’язок з керівником стрільби та між членами екіпажу); командири танків ставлять бойове завдання членам екіпажу. Після чого зміна, що стріляє, надає зброї найбільший кут підвищення, висаджується з танків, прикриває люки та шикується на відстані 4 м позаду танків, обличчям до машин. Шикування зміни означає її готовність до стрільби.

Після доповідей усіх керівників стрільби на ділянках про готовність тих, хто стріляє, старший керівник наказує подати сигнал “Вогонь”, що дублюється командою керівника стрільби на ділянці “До бою!”.

За цим сигналом ті, хто навчається, займають місця в танках, запускають двигуни, переводять озброєння у бойове положення, при цьому стрічка з набоями укладається у приймач кулемета, але затворна рама у заднє положення не відводиться, постріли у канал ствола не досилаються, повертають башту в сторону основного орієнтира, перевіряють роботу стабілізаторів озброєння, після чого командири танків входять у зв’язок із керівником стрільби на ділянці та доповідають йому: “Такий-то до бою готовий. Нагнітач увімкнений”.

Прийнявши доповіді від командирів танків про готовність до стрільби, керівник стрільби на ділянці подає по радіо команду “Вперед!” (під час виконання вправ стрільб із місця подається команда “Вогонь!”), наказує оператору почати показ цілей і включити секундоміри. Варіанти показу цілей та вогневі позиції (під час виконання вправ стрільб із місця) для кожної зміни тих, хто стріляє, визначаються керівником стрільби на ділянці або перевіряючим.

Після проходження танками рубежу відкриття вогню (після зайняття зазначеної вогневої позиції) ті, хто стріляє, заряджають зброю, виявляють цілі та, діючи відповідно до отриманого завдання та умов вправи, ведуть по них вогонь.

Під час виконання вправ стрільб керівник стрільби не втручається в дії екіпажів, якщо вони не порушують заходи безпеки, а тільки стежить за їх діями і заповнює відомість результатів стрільб, при цьому особливу увагу звертає на:

своєчасність початку руху танків за командою “Вперед” і виходу їх на рубіж відкриття вогню;

своєчасність першого пострілу з танкової гармати по гарматній цілі;

швидкість руху танків і тривалість коротких зупинок;

уміння тих, хто стріляє, застосовувати правила стрільби і швидко усувати затримки, які виникли під час стрільби;

своєчасність виходу танків на рубіж припинення вогню і дотримання екіпажами вимог безпеки;

підтримання зв’язку з керівником стрільби і виконання його команд.

Під час виконання вправ стрільб із короткої зупинки її тривалість не повинна перевищувати 10с. вдень і 12с. вночі. Час першого пострілу з гармати по гарматній цілі обчислюється від моменту повного підйому усіх мішеней до моменту пострілу по них кожним екіпажем.

Після проходження танками рубежу припинення вогню екіпажі стрільбу припиняють, танки зупиняються, зброя розряджається, проводяться контрольні спуски, вимикаються вимикачі електроспусків, зброї надається кут найбільшого підвищення, після чого командири танків доповідають по радіо керівнику стрільби : “Такий-то, зброю розряджено”.

 

Отримавши доповіді про розряджання зброї від усіх командирів танків, керівник стрільби на ділянці подає команду по радіо “У вихідне положення, руш!”. За цією командою танки розвертаються і повертаються у вихідне положення. Зброя при розворотах та поверненні машин у вихідне положення повинна бути спрямована у бік основного напрямку стрільби (у бік мішеневого поля).

Після повернення всіх танків у вихідне положення ті, хто навчається, за командою керівника “До машин” повертають башти танків у положення 35-00 або 37-00, вимикають прилади й апаратуру системи управління вогнем танка, зупиняють двигуни, звільняють від гільз гільзоуловлювачі кулеметів, беруть набої, що залишилися, виходять з машин, залишаючи люки прикритими, та шикуються позаду танків.

Після того, як всі екіпажі вишикуються позаду танків, керівник стрільби на ділянці наказує підняти на пункті управління білий прапор (відкрити білі півкола ВСП) та доповідає старшому керівнику стрільби про закінчення стрільби.

За сигналом “Відбій”, який подано старшим керівником стрільби, зміна під командою старшого прибуває до дільничного пункту управління, де командири танків доповідають керівнику стрільби про дії під час виконання вправи, спостереження за результатами стрільби, витрату боєприпасів, затримки та несправності озброєння, показання приладів. Наприклад: «Товаришу капітан, екіпаж виконував бойове завдання зі знищення противника у зазначеному напрямку наступу (секторі стрільби). У ході бою спостерігав: танк : 1-й постріл – недоліт (переліт, ціль, відхилення праворуч, ліворуч) та інше; 2-й постріл – недоліт (переліт, ціль, відхилення праворуч, ліворуч) та інше; ручний протитанковий гранатомет – уражений (неуражений); безвідкатна гармата (ПТКР) на автомобілі – уражена (неуражена). Боєприпаси витрачені повністю (неповністю, залишилось стільки-то пострілів (набоїв), відкат такий-то; показання приладів такі-то, затримок під час стрільби не було (були такі-то). Командир танка сержант Петренко».

У разі необхідності керівник стрільби може заслухати доповіді інших осіб, що навчаються, про їх дії під час стрільби та перевірити наявність гільз і боєприпасів, що залишилися.

Після доповідей командирів танків керівник проводить короткий розбір дій екіпажів та тих, хто стріляв, наказує здати гільзи та боєприпаси, що залишилися, і убути на чергове навчальне місце, якщо необхідно, отримати боєприпаси і вишикуватися біля дільничного пункту управління.

Під час проведення короткого розбору керівник стрільби звертає увагу на:

дії екіпажів при підготовці танків та озброєння до стрільби, роботу на засобах зв’язку, дії при озброєнні;

правильність виконання прийомів та способів ведення вогню, тривалість коротких зупинок;

точність підготовки вихідних даних для стрільби, уміння вносити поправки у вихідні установки та коректувати ведення вогню, ведення спостереження та злагодженість дій екіпажу в ході виконання вправи;

виконання вимог безпеки та умов вправи, а також повідомляє екіпажам про уражені ними цілі (за даними засобів інформації про ураження цілей) і повідомляє оцінку за стрільбу.

Ураження цілей визначається за результатами інформації про ураження цілей інформаційних пристроїв, установлених на пунктах управління, або безпосередньо за результатами огляду мішеней.

Якщо ураження цілей перевіряється їх оглядом, то заслуховування екіпажів і розбір їх дій проводяться після огляду мішеней. Оцінка за виконання вправи стрільб кожному з тих, хто стріляв, виставляється за результатами ураження цілей і оціночних показників, визначених в умовах вправи, що виконувалась.

Під час виконання вправ стрільб із місця у визначений порядок можуть бути внесені такі зміни:

керівник заздалегідь помічає поза рубежем відкриття вогню на глибину до 200м (у горах до 100м) дві-три вогневих позиції для кожного танка, що стріляє;

висування танків на вогневі позиції та їх зміна проводиться за командою керівника стрільби на ділянці “Зайняти вогневу позицію таку-то (там-то), вперед”, яка подається після сигналу “Вогонь”;

показ (рух) цілей починається через 10 – 20 с. після виходу на вогневу позицію крайнього танка;

вогонь припиняється та зброя розряджається за командою керівника Припинити вогонь, розряджай”, що подається після закінчення часу показу (руху) останньої цілі;

повернення танків після виконання вправи у вихідне положення за рішенням керівника може здійснюватися заднім ходом, при цьому дозволяється командиру танка спостерігати за рухом машини через відчинений люк;

допускається виконання вправ стрільб із вимкненим двигуном і стабілізатором озброєння танка;

на одному з навчальних місць відпрацьовуються питання підготовки до стрільби за допомогою азимутального покажчика та бокового рівня.

Під час проведення стрільб вночі в їх організацію вносяться такі зміни та доповнення:

позаду на башті кожного танка, що стріляє, встановлюється сигнальна познака (ліхтар), що чітко видна керівнику стрільби і яка вмикається разом із габаритними вогнями танка, якщо екіпаж знаходиться в танку, і вимикається, якщо екіпаж знаходиться поза танком;

прапори на командному, дільничних пунктах управління і бліндажах заміняються ліхтарями (на період стрільби — червоного, а в перервах стрільби — білого світла);

у глибині району цілей в основному напрямку стрільби на кожній ділянці виставляється ліхтар зеленого світла (основний напрямок стрільби), а на флангах ділянки для позначення небезпечних напрямків стрільби — ліхтарі червоного світла;

вихідне положення танків для стрільби позначається ліхтарями білого світла; рубіж відкриття вогню— червоного світла; рубіж припинення вогню — синього світла, при цьому після проходження танками рубежу відкриття вогню ліхтарі на вихідному рубежі і на рубежі відкриття вогню вимикаються до закінчення стрільби зміною;

стрільба з вкладного ствола на дальності понад 800 м ведеться по освітлених цілях за допомогою денного прицілу, а по цілях, розташованих ближче 800 м, — з кулемета за допомогою нічного прицілу, при цьому одна з цілей повинна опромінюватися імітатором інфрачервоного прожектора, а інші можуть виявляти себе спалахами пострілів;

якщо видимість цілі в приціл на вказану у вправі дальність не забезпечується, керівнику стрільби дозволяється скорочувати дальність до цілі при стрільбі з танкової гармати на 100-200 м;

під час виконання вправи з контрольних стрільб стосовно умов ведення оборонного бою стрільба ведеться з однієї вогневої позиції.

Під час виконання вправ стрільб в горах відстань, яку проходять танки від рубежу відкриття до рубежу припинення вогню, при крутизні підйому (спуску) до 10°, скорочується до 600 м, а при крутизні більше 10° — до 400 м, крім того, збільшується час короткої зупинки до 12 с. вдень і до 15 с. вночі. Стрільба в протигазах виконується без зміни умов вправ. Протигази одягаються екіпажами, що стріляють, за командою “Гази”, яка подається керівником стрільби на ділянці перед сигналом “Слухайте всі”, і знімаються після повернення танків у вихідне положення і виходу екіпажів із танка за командою керівника стрільби.

Після закінчення стрільби керівник проводить загальний розбір заняття, на якому відзначає дії особового складу на занятті, характерні недоліки і позитивні сторони заняття, оголошує індивідуальні оцінки особовому складу і загальну оцінку підрозділу за стрільбу, визначає кращий взвод за підсумками стрільби. Результати стрільби, оцінки і всі зауваження заносить у відомість результатів виконання вправи стрільб, що зберігається в підрозділі протягом року (періоду навчання).

Вправи контрольних стрільб можуть виконуватися артилерійськими пострілами з вкладних стволів замінниками штатних пострілів.

При виконанні вправ контрольних стрільб штатним пострілом в організацію і методику проведення занять вносяться такі зміни і доповнення:

вогонь з гармат ведеться практичними снарядами в інертному спорядженні чи іншими снарядами. На директрисах, де через обмежені розміри стрільба вищевказаними типами снарядів не допускається, вона може вестися осколково-фугасними снарядами, обладнаними підривачами-самоліквідаторами;

отримані на пункті боєпостачання артилерійські постріли підносяться до танків на ношах або підвозяться на автомобілі;

до початку стрільби на директрисі за необхідності може розгортатися метеорологічний пост, начальник якого підпорядковується керівнику заняття і за його вказівкою у визначений час перед стрільбою і через визначені проміжки часу в ході стрільби доповідає керівникудані про атмосферний тиск, температуру повітря, зарядів, напрямок вітру і його швидкість, ці дані керівник заняття доводить до тих, хто стріляє;

при постановці завдання на стрільбу керівник заняття вказує на місцевості орієнтири (цілі) для розряджання танкових гармат пострілом;

при завантаженні боєприпасів в танки, які мають СУВ (1А33; 1А42) екіпажі поряд із всіма операціями, передбаченими під час виконання вправ стрільб, додатково вводять у балістичні обчислювачі метеорологічні і балістичні дані, при цьому час, що відводиться на завантаження боєприпасів у танк, огляд озброєння і постановку завдань, командиром танка збільшується до 4 хв.вдень і до 5 хв. вночі;

час, що відводиться на перший постріл з гармати, не повинен перевищувати 20с.;

стрільба з гармат вночі на всі дальності ведеться за допомогою денного прицілу, при цьому, якщо видимість цілі в приціл на зазначену у вправі дальність не забезпечується, керівнику заняття дозволяється скорочувати дальності до цілей на 100-200 м;

при вивантаженні боєприпасів і гільз із танків після стрільби і повернення їх у вихідне положення дозволяються невитрачені постріли залишати в танку для стрільби чергової зміни;

під час виконання вправ стрільб із танків штатними пострілами керівнику стрільби дозволяється після першого пострілу вказувати тим, хто стріляє, положення розриву (траси) снаряда щодо цілі (“Вправо”, “Вліво”, “Переліт”, “Недоліт”, “Ціль”) без вказання величини відхилення;

під час виконання вправ контрольних стрільб та під час перевірок коректувати вогонь дозволяється тільки командиру взводу з танка;

якщо під час виконання вправ стрільб боєприпаси не були витрачені повністю і танк вийшов на рубіж припинення вогню із зарядженою гарматою (снаряд у каналі ствола), розряджання гармати проводиться пострілом за командою керівника стрільби на ділянці по радіо: «Такому-то, наводити туди-то, розрядити пострілом, вогонь!», виштовхувати (вибивати) снаряд, що залишився у каналі ствола, з дульної частини категорично забороняється.

 

 

 

Питання для самоконтролю:

1. Для виконання вправ навчальних (контрольних) стрільб підрозділи прибувають на директрису не пізніше, ніж за 30 хв. до початку стрільби. Для чого використовується цей час ?

2. Що повинно передувати виконанню вправ стрільб із озброєння танка штатним артилерійським пострілом?

3. Що перевіряє керівник стрільби на контрольному занятті?

4. Що повідомляє у вступній частині керівник стрільби?

5. Які зміни і доповнення вносяться в організацію і методику проведення занять при проведенні стрільб штатним артилерійським пострілом?

6. Доповідь командира танка керівнику стрільби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СТРІЛЬБ МЕХАНІЗОВАНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

 

Підрозділи повинні прибувати на стрільбище (директрису) не пізніше, ніж за 30 хвилин до початку стрільби. Цей час використовується для перевірки зброї (озброєння) на розрядженість, організації занять на навчальних місцях, перевірки роботи полігонного обладнання мішеневого поля та огляду мішеней; перевірки зв’язку старшого керівника стрільби з керівниками стрільби на ділянках, з бойовими машинами та навчальними місцями, на яких буде проводитися стрільба, бліндажами, а також для перевірки готовності озброєння і зброї до стрільби та розрахунку вихідних установок ведення вогню.

Зв’язок керівника стрільби на ділянці зі стріляючими з бойових машин та вертольотів здійснюється по радіо, за відсутності радіозв’язку стрільба забороняється.

Крім того, керівник заняття повинен перевірити екіпіровку тих, хто навчається, призначає начальника пункту бойового постачання і вказує йому порядок видачі боєприпасів. За вказівкою старшого керівника стрільби призначає спостерігачів на командному пункті, ставить завдання на підготовку зброї і боєприпасів до стрільби і на підготовку учбових місць в тилу стрільбища до занять.

Особовий склад взводів, що займаються в тилу стрільбища, готує навчальні місця, а взводи (відділення, особовий склад), що стріляють першими, готуються до виконання вправи, розв’язуючи на навчальному місці вогневі завдання з практичного застосування правил стрільби.

При виконанні вправ з БМП (БТР) перша зміна тих, хто стріляє, прогріває двигуни бойових машин і виводить машини у вихідне положення для стрільби, переводить озброєння з похідного положення в бойове, перевіряє роботу електроспусків, засобів зв’язку, механізмів наведення зброї. Одночасно старший керівник стрільби і керівники стрільби на ділянках оглядають мішені, окопи, укриття, перевіряють роботу обладнання стрільбища (директриси), засобів зв’язку й імітації, готовність зброї, боєприпасів і машин до стрільби і навчальних місць до занять.

Перед початком стрільби керівник заняття шикує особовий склад і доповідає старшому керівнику стрільби про готовність підрозділу до стрільби, про кількість тих, хто стріляє з кожного виду зброї, і з його дозволу приступає до стрільби.

Старший керівник ставить завдання особам, обслуговуючим стрільбу, і визначає варіанти (порядок) показу цілей при виконанні стрільб, якщо вони проводяться одночасно на декількох ділянках стрільби.

Заняття з виконання вправ стрільб, як і будь-яке інше заняття, ділиться на ввідну, основну і завершальну частині.

У ввідній частині керівник заняття:

оголошує тему і навчальну мету заняття та порядок проведення ;

— вказує навчальні місця та порядок взаємодії з керівниками стрільби на ділянках (навчальних місцях, де проводиться стрільба), час початку та закінчення стрільби;

— перевіряє знання тими, хто навчається, основних положень Курсу стрільб та вимог заходів безпеки при стрільбі, доводить до тих, хто навчається, метеодані;

після постановки завдань дає команду на заняття підрозділами зазначених навчальних місць (ділянок стрільби) та порядок заміни на учбових місцях.

Потім керівник заняття біля вихідного місцеположення доводить тим, хто, навчається, тактичну обстановку і у присутності їх ставить одночасно всім командирам взводів бойове завдання стосовно дій у наступі або в обороні, у залежності від умов вправи, що виконується.

Так, наприклад:

«Орієнтири…

До мотопіхотного взводу противника, посиленого танками, обороняє висоту «Кругла» з переднім краєм по узліссю чагарнику. Вогонь з автоматів і кулеметів ведеться з ближніх кущів, вогонь з| танків — із напрямку орієнтира другого.

1 мр наступає у напрямку орієнтира третього, висота з млином, знищує противника на висоті «Кругла» і оволодіває нею, далі наступає у напрямку орієнтира другого. Справа наступає 3мв 4 мр, зліва — 2мв 5 мр.

1 мв атакувати і знищити противника на південних схилах висоти «Кругла» на ділянці курган, широкий кущ і надалі наступати у напрямку орієнтира другого; виявлені цілі знищувати самостійно з| положень, вказаних в умовах вправ».

Після цього керівник подає команду «Рота, по учбових місцях, кроком (бігом) —руш».

Основна частина заняття проводиться на навчальних місцях.

Під час проведення практичного виконання вправ стрільб необхідно суворо дотримуватися вимог Курсу стрільб.

Із заняттям підрозділом зазначеної ділянки керівник стрільби:

— повідомляє тему, мету (за необхідності) і порядок виконання вправи стрільби;

— вказує на місцевості вихідне положення, вогневі позиції для бойових машин та тих, хто стріляє зі стрілецької зброї та гранатометів, рубежі відкриття та припинення вогню, основні та небезпечні напрямки стрільби, напрямок та швидкості руху бойових машин, порядок заняття та зміни вогневих позицій, розвороту на рубежі припинення вогню та повернення у вихідне положення;

— визначає порядок взаємодії з керівниками на навчальних місцях, де буде проводитися стрільба;

— перевіряє знання тими, хто стріляє, основних положень Курсу стрільб, умов виконуваної вправи та заходів безпеки при стрільбі;

— ставить командирам взводів (відділень), які стріляють, бойове завдання стосовно дій у наступі або в обороні у залежності від умов вправи, що виконується.

Командири взводів ставлять бойове завдання командирам відділень (командирам бойових машин) перед виконанням вправи своїм взводом та кожній зміні стріляючих, а командири бойових машин ставлять бойові завдання членам екіпажів у бойових машинах під час завантаження боєприпасів (командири відділень ставлять бойове завдання відділенням після одержання боєприпасів). Вказувати тим, хто навчається, місця розташування цілей та порядок їх показу забороняється.

При проведенні стрільби на одній ділянці військового стрільбища (директриси), додержується такий самий порядок, як і на декількох.

Для точного виконання всіх положень Курсу стрільб, полегшення керування стрільбою та забезпечення заходів безпеки керівники стрільби повинні керуватися алгоритмами дій під час підготовки та проведення стрільб. Зразки деяких алгоритмів дій керівника стрільби наведені у додатках цього посібника.

Розглянемо більш детально порядок проведення стрільб зі стрілецької зброї та бойових машин у механізованій роті та методику роботи командира роти у ролі керівника стрільби на ділянці.

Виконання вправ зі стрілецької зброї, гранатометів і переносних ПТКР

Після заняття підрозділом зазначеної ділянки командир роти повідомляє тему заняття, яка буде відпрацьовуватися на цьому навчальному місці, і порядок виконання вправи стрільби.

Згодом він повинен вказати на місцевості вихідне положення для тих, хто стріляє зі стрілецької зброї та гранатометів, рубежі відкриття та припинення вогню, основні та небезпечні напрямки стрільби, визначає порядок взаємодії з керівниками на навчальних місцях, де буде також проводитися стрільба.

На початку стрільби він повинен перевірити знання тими, хто стріляє, основних положень Курсу стрільб, умов вправи, яка буде виконуватися, та заходів безпеки при стрільбі.

Після цього він ставить командиру взводу, що стріляє, бойове завдання стосовно дій у наступі або в обороні у залежності від умов вправи, що виконується.

Командир взводу викликає до себе командирів відділень і ставить їм бойове завдання.

Наприклад, постановка бойового завдання командиром взводу в наступі може бути такою:

1. Орієнтири: перший — чагарник, дальність 1000 м; другий (основний) – курган 5,0 – 1200 м; третій – вис. з позн.72,8 – 1700 м; четвертий – МТФ – 1900 м.

2. Противник підрозділами 2/1 мп перейшов до оборони на рубежі 500 м східн. ЯСНЕ, кам’яний міст, вис. з позн. 50,6, курган 4,0, СОСНІВКА. Перед фронтом наступу роти обороняється до механізованого взводу з танками. Його вогневі засоби виявлені: танк в окопі — на вис. з позн. 50,6, ліворуч 20; безвідкатна гармата на автомобілі (ПТКР) — на вис. з поз.50,6, праворуч 30, далі 50 м; БТР — перехрестя доріг, ближче 100 м; БМП — ор.2, ближче 200; кулеметна обслуга – ор. 1, ближче 500; танк в окопі – ор. 2, ближче 600.

3. 1 мр, використовуючи результати вогню артилерії, танків, ПТКР, БМП і стрілецької зброї, атакою з ходу зосереджує основні зусилля в напрямку 500 м півд. вис. з позн. 50,6, півн. схилу вис. ”Інженерна”, гай “Рідкий”, знищує живу силу і вогневі засоби противника в опорному пункті взводу в районі вис. з позн. 50,6, 50,0 стик доріг і на “Ч”+30 оволодіває рубежем чагарник, скупчення каменів. Напрямок продовження наступу — стик доріг, півн. схилу вис. “Інженерна”.

1 мв наступає в центрі бойового порядку роти, атакою з ходу з рубежу — окремий кущ, дорога- знищує БТР, кулеметну обслугу і групу піхоти біля сухого дерева; напрямок продовження наступу — сухе дерево, півн. схилу вис. ”Інженерна.”

Час проходження рубежів:

рубіж розгортання в ротні колони – “Ч” – 0.16-0.24;

рубіж розгортання у взводні колони – “Ч” — 0.08-0.012;

рубіж переходу в атаку – “Ч” — 0.02- 0.03;

рубіж спішування – кущі, окреме дерево.

Праворуч наступає 2 мв із завданням: атакою з ходу з рубежу руїни, окремий кущ – знищити танк і безвідкатну гармату на автомобілі (ПТКР); напрямок продовження наступу – 50,6, чагарник.

Ліворуч наступає 3 мв із завданням: атакою з ходу з рубежу – дорога, окреме дерево – знищити БМП і групу піхоти в районі скупчення каменів; напрямок продовження наступу скупчення каменів, вис. ”Інженерна”.

4. 1 механізованому відділенню наступати в центрі бойового порядку взводу атакою з ходу з рубежу – окремий кущ, яма – знищити групу піхоти біля сухого дерева; напрямок продовження наступу — сухе дерево, півн. схилу вис. ”Інженерна.”

Праворуч наступає 2 механізоване відділення із завданням: атакою з ходу з рубежу –окремий кущ, каміння – і знищує кулеметну обслугу; напрямок продовження наступу сухе дерево, півн. схилу вис. ”Інженерна.”

Ліворуч наступає 3 механізоване відділення із завданням: атакою з ходу з рубежу – яма, дорога – знищити БТР; напрямок продовження наступу – сухе дерево, півн. схилу вис. ”Інженерна.”

Рядовому Даценко, рядовому Громико (снайперській парі) смуга дій : праворуч – півн. схили вис. ”Безіменна”, півд. окол. СЕРГІЇВКА; ліворуч-окреме дерево, вис. з відм 56,0. Напрямок продовження наступу – сухе дерево, півн. схилу вис. ”Інженерна.” Особливу увагу звернути на узлісся лісу “Темний”, рубіж півд. окол. СЕРГІЇВКА, вис. з відм 56,0, на напрямок сухе дерево, півн. схилу вис. ”Інженерна.” Знищити кулеметну обслугу на півн. схилах вис.” Інженерна”, ПТКР на півн. схилах вис. ”Безіменна”, довгочасну вогневу точку на вис. з відм. 56,0. Порядок переміщення: з раніше займаної вогневої позиції – ліворуч сухого куща, півн. схилу вис. ”Безіменна”, каміння, півн. схилу вис. ”Інженерна.” Старший в парі – рядовий Даценко.

Рядовому Козаченку (стрільцю-санітару) спостерігати за появою поранених на полі бою і доповідати мені. Особисто надавати першу допомогу тяжкопораненим.

5. Готовність до наступу – 8.00 20.10.

6. Моє місце в центрі бойового порядку взводу. Заступник штатний.

Командири відділень ставлять бойове завдання відділенням після одержання боєприпасів.

Наприклад, постановка бойового завдання командиром відділення в наступі може бути такою:

1. Орієнтири: перший — чагарник, дальність 1000 м; другий (основний) – курган 5,0 1200 м; третій – вис. з позн. 72,8 – 1700 м; четвертий – МТФ – 1900 м.

2. Противник підрозділами 2/1 мп перейшов до оборони на рубежі 500 м східн. ЯСНЕ, кам’яний міст, вис. з позн. 50,6, курган 4,0, СОСНІВКА. Його вогневі засоби виявлені: танк в окопі – на вис. з позн. 50,6, ліворуч 20; безвідкатна гармата на автомобілі (ПТКР) — на вис. з поз. 50,6, праворуч 30, далі 50 м; БТР — перехрестя доріг, ближче 100 м; БМП — ор. 2, ближче 200 м; кулеметна обслуга – ор. 1, ближче 500; танк в окопі – ор. 2 ближче 600.

3. 1 мв наступає в центрі бойового порядку роти з завданням: атакою з ходу з рубежу – окремий кущ, дорога – знищити БТР, кулеметну обслугу і групу піхоти біля сухого дерева; напрямок продовження наступу — сухе дерево, півн. схилу вис. ”Інженерна.”

1 механізоване відділення наступає в центрі бойового порядку взводу атакою з ходу з рубежу– окремий кущ, яма – знищує групу піхоти біля сухого дерева; напрямок продовження наступу – сухе дерево, півн. схилу вис. ”Інженерна.”

4. Праворуч наступає 2 механізоване відділення із завданням: атакою з ходу з рубежу – окремий кущ, каміння – знищує кулеметну обслугу; напрямок продовження наступу сухе дерево, півн. схилу вис. ”Інженерна.”

Ліворуч наступає 3 механізоване відділення із завданням: атакою з ходу з рубежу – яма, дорога – знищити БТР; напрямок продовження наступу – сухе дерево, півн. схилу вис. ”Інженерна.”

5. Рядовому Гаманенку (навіднику-оператору ) під час вогневої підготовки атаки знищити кулемет противника біля сухого дерева. Прикрити вогнем відділення при подоланні загороджень. Спостереження вести в напрямку сухого дерева, півн. схилу вис. ”Інженерна.”

Рядовому Тарасюку (кулеметнику) у ході атаки наступати ліворуч від мене, вогнем кулемета подавити групу піхоти в окопі, знищувати цілі, які будуть виявлені. Спостереження вести в напрямку яма, сухе дерево, ліворуч 20 і за лівим флангом відділення.

Рядовому Гриненку (гранатометнику) в ході атаки наступати на правому фланзі ланцюга відділення, бути готовим вести вогонь по броньованих цілях, спостереження вести в напрямку кущ, сухе дерево, праворуч 25 і за правим флангом відділення.

Рядовому Хоменку (снайперу) при атаці залишатись на раніше зайнятій вогневій позиції — ліворуч сухого куща — і негайно уражати вогневі засоби противника, що будуть з’являться в секторі ор.3, ор.5.

Старшому солдату Самойленку (старшому стрільцю) в ході атаки наступати праворуч від мене і знищувати піхоту противника в окопі, вогонь вести за моєю командою і самостійно. Спостереження вести в напрямку яма, сухе дерево і за правим флангом відділення.

Рядовому Шлюеву (стрільцю) в ході атаки наступати на лівому фланзі відділення і знищувати піхоту противника в окопі, вогонь вести за моєю командою і самостійно. Спостереження вести в напрямку кущі, сухе дерево і за лівим флангом відділення.

Вогонь відкривати за моєю командою, перенос вогню – за командою “Хвиля”, зосередження вогню – за командою “Ураган”.

Механіку-водію напрямок руху в атаці – кущі, сухе дерево, півн. схилу вис. ”Інженерна.” Рух здійснювати за ланцюгом відділення.

Сигнали оповіщення, управління, взаємодії: про повітряного противника – голосом “ПОВІТРЯ”, по радіо – 555; про радіоактивне зараження – голосом “РАДІАЦІЙНА ЗАГРОЗА”, по радіо – 666; про хімічне, бактеріологічне, біологічне зараження – сигнальний патрон СХТ, голосом –“ХІМІЧНА ТРИВОГА”, по радіо – 777;

 

управління і взаємодії: бойова тривога – сигнальний патрон червоного вогню, голосом — “ДО БОЮ”, по радіо – 111; відкрити вогонь по ділянці зосередженого вогню взводу – голосом “ТОЧКА”, по радіо – 222; перехід на запасну вогневу позицію – голосом “ПЕРЕВАЛ”, по радіо – 333; розпізнавання своїх літаків і військ – “Я СВІЙ ЛІТАК” – два крена і ракета червоного вогню, “МИ СВОЇ ВІЙСЬКА” – серія зелених ракет у зеніт, передній край чи рубіж – дими оранжевого кольору.

7. Готовність до наступу – 8.00 20.10. Заступник – старший солдат Самойленко.

Переконавшись у готовності зміни тих, хто навчається, та ділянки до стрільби, керівник наказує підняти на дільничному пункті управління червоний прапор (відкрити червоні півкола ВСП) і доповідає про готовність до стрільби старшому керівнику стрільби.

Після готовності всіх ділянок до стрільби старший керівник стрільби наказує підняти на командному пункті червоний прапор (відкрити червоні півкола ВСП) і дає розпорядження на подачу сигналу «Слухайте всі».

За цим сигналом і за командою керівника стрільби “На визначені напрямки — вперед» ті, хто стріляє, відповідно до отриманого завдання виходять (розмикаються) на свої напрямки для стрільби. Переконавшись у готовності тих, хто навчається, та у безпеці стрільби, старший керівник стрільби віддає розпорядження на подачу сигналу «Вогонь».

Керівник стрільби, на ділянці отримавши сигнал «Вогонь», подає команду «Вогнева позиція там-то (у пня, каміння, тощо), положення для стрільби (лежачі, з коліна, стоячі), сектор стрільби (праворуч, ліворуч) — до бою».

Ті, хто навчається, діють у такий послідовності:

— при виконанні вправ, де передбачена стрільба з місця (зі зміною вогневих позицій), ті, хто навчається, займають зазначені вогневі позиції на рубежі відкриття вогню, готуються до стрільби, заряджають зброю і доповідають: «Такий-то, до бою готовий» та діють відповідно до отриманого завдання, спостерігають у зазначеному секторі стрільби і при виявленні цілей самостійно відкривають вогонь із положень для стрільби, які передбачені умовами вправ;

— при виконанні вправ, де передбачене висування на призначені на деякому віддаленні від рубежу відкриття вогню вогневі позиції, ті, хто навчається, за командою керівника стрільби на ділянці «До бою!», на рубежі відкриття вогню готуються до стрільби, заряджають зброю і доповідають: «Такий-то, до бою готовий»; за командою керівника стрільби «На таку вогневу позицію — вперед» ставлять зброю на запобіжник, прискореним кроком, короткими перебіжками або бігом висуваються на зазначені вогневі позиції, займають їх та діють відповідно до отриманого завдання, спостерігають у зазначеному секторі стрільби, при виявленні цілей самостійно відкривають вогонь із положень для стрільби, які передбачені умовами вправ;

— при виконанні вправ, де передбачене пересування в атаку, ті, хто навчається, за командою керівника стрільби на ділянці «Приготуватися до атаки!» на рубежі відкриття вогню готуються до стрільби: заряджають зброю, примикають багнет-ніж до автомата (за необхідності заміняють магазин), готують ручні гранати і доповідають: «Такий-то, до бою готовий»; за командою «В атаку — вперед» роблять рух прискореним кроком, короткими перебіжками або бігом, самостійно виявляють і уражають цілі з положень для стрільби, які передбачені умовами вправ.

Вогонь на ходу та з коротких зупинок ведеться навскидку, перезаряджання зброї проводиться на ходу, не припиняючи руху.

При виконанні вправ через бійниці (поверх борту) бойових машин керівник стрільби на ділянці черговій зміні стріляючих подає команду «По місцях». Ті, хто навчається, займають місця у бойових машинах відповідно до розрахунку. За командою керівника стрільби на ділянки «Із правого (лівого) борту — до бою» той, хто навчається, з правого борту закріплює зброю в бійницю, приєднує магазин (коробку) і доповідає: «Такий-то, до бою готовий», при цьому патрон у патронник не досилається. Переконавшись в готовності того, хто навчається, до стрільби, керівник на ділянці подає команду «Вперед». Після проходження бойовою машиною рубежу відкриття вогню, ті, хто навчається, за командою керівника стрільби «До бою» заряджають зброю, виявляють і уражають цілі. Якщо під час стрільби через бійниці (поверх борту) бойових машин передбачене ведення вогню з коротких зупинок, то той, хто навчається, при виявленні цілі подає механіку-водію (водію) команду (сигнал) «Коротка». Після обстрілу цілі або після закінчення часу на коротку зупинку механік-водій (водій) самостійно починає рух бойової машини.

По закінченні виконання вправи стріляючі доповідають «Такий-то, стрільбу закінчив» і ставлять зброю на запобіжник. За командою керівника стрільби на ділянці «СТІЙ, РОЗРЯДЖАЙ» (під час стрільби з місця), або «ПРИПИНИТИ ВОГОНЬ, РОЗРЯДЖАЙ» (під час виконання вправи на ходу), ті, хто стріляє, розряджають зброю і доповідають «Такий-то, зброя розряджена, поставлена на запобіжник». Керівник стрільби на ділянці, підходячи до стріляючих, оглядає зброю, за необхідності подає команду «Встати, середина рядовий Шевченко, до середини (ліворуч, праворуч). Зімкнись», «Зброю до огляду» і після огляду зброї повертає зміну (пари, розрахунок, групу) у вихідне положення, дає розпорядження замінити на дільничному пункті управління червоний прапор білим (відкрити білі півкола ВСП) та заслуховує доповідь кожного того, хто навчається, про його дії під час виконання вправи, про спостереження за результатами стрільби, витрату боєприпасів, несправності та затримки під час стрільби. Форма доповіді: “Товаришу капітан, рядовий Петренко виконував бойове завдання по знищенню противника в зазначеному напрямку (секторі стрільби). У ході бою спостерігав: — кулеметний розрахунок, дальність___, приціл___, у центр (під обріз) — уражений (не уражений);— ручний протитанковий гранатомет, дальність ___, приціл___, у центр (під обріз) — уражений (не уражений); —та, що відходить (контратакує), група піхоти, дальність___, приціл___, у центр (під обріз) — уражена (не уражена); боєприпаси витрачені повністю (не повністю, залишилося ____патронів), затримок при стрільбі не було (були _____)”.

При виконанні вправ у складі групи (бойової пари, трійки) старший групи доповідає за формою: “Товаришу капітан, група в складі кулеметника Кравченка і автоматника Калини виконувала бойове завдання по знищенню противника в напрямку ____. У ході бою спостерігав:

— кулеметний розрахунок— уражений (не уражений) зосередженим вогнем групи;

— ручний протитанковий гранатомет — уражений (не уражений) кулеметником;

— та, що відходить (контратакує), група піхоти уражена вогнем з підствольного гранатомета;

— вогнева точка — уражена (не уражена) ручними гранатами піхота в окопі уражена ручними гранатами; група піхоти уражена (не уражена) в ході атаки з коротких зупинок;

— ПТКР на вогневій позиції — уражена (не уражена) під час переносу вогню.

Боєприпаси витрачені повністю (не повністю, залишилося _____ набоїв, гранат), затримок при стрільбі не було (були такі-то)”.

Заслухавши доповіді тих, хто навчається, керівник стрільби робить короткий розбір виконання вправи, після проведення розбору керівник стрільби наказує здати на пункт боєпостачання або роздавальнику невитрачені боєприпаси та прямувати на наступне навчальне місце. Потім доповідає старшому керівнику стрільби про закінчення стрільби зміною.

Після повернення зміни у вихідне положення (коли на всіх дільничних пунктах управління будуть виставлені білі прапори, білі півкола ВСП) старший керівник стрільби дає розпорядження підняти на командному пункті білий прапор (біле півколо ВСП) та подати сигнал «Відбій» і за необхідності оглянути мішені. Результати стрільби заносяться у відомість (додаток 8), а по закінченні стрільби всього підрозділу — в журнал обліку проведених стрільб (додаток 9) та журнал обліку бойової підготовки.

При проведенні стрільби на одній ділянці військового стрільбища (директриси) додержується такий самий порядок, як і на декількох.

У ході виконання вправ стрільб керівник стрільби на ділянці повинен знаходитися:

— при стрільбі в пішому порядку — вдень не ближче 15 м від стріляючого, вночі — не ближче 5 м;

— при стрільбі через бійниці (поверх борту) бойової машини, з кабіни автомобіля, вертольота в польоті — у бойовій машині, автомобілі, вертольоті.

Під час виконання стрільб зі стрілецької зброї з вертольотів, вночі, а також із автоматичних гранатометів необхідно додержуватися особливостей їх проведення, які визначені Курсом стрільб.

Виконання вправ із озброєння БМП

Підрозділи повинні прибувати на стрільбище (директрису) не пізніше, ніж за 30 хвилин до початку стрільби. Цей час використовується для перевірки зброї (озброєння) на розрядженість, організації занять на навчальних місцях, перевірки роботи полігонного обладнання мішеневого поля та огляду мішеней; перевірки зв’язку старшого керівника стрільби з керівниками стрільби на ділянках, із бойовими машинами та навчальними місцями, на яких буде проводитися стрільба, бліндажами, а також для перевірки готовності озброєння і зброї до стрільби та розрахунку вихідних установок ведення вогню.

Зв’язок керівника стрільби на ділянці зі стріляючими з бойових машин та вертольотів здійснюється по радіо, за відсутності радіозв’язку стрільба забороняється.

Крім того, керівник заняття повинен перевірити екіпіровку тих, хто навчається, призначає начальника пункту бойового постачання і вказує йому порядок видачі боєприпасів. За вказівкою старшого керівника стрільби призначає спостерігачів на командному пункті, ставить завдання на підготовку зброї і боєприпасів до стрільби і на підготовку навчальних місць в тилу стрільбища до занять.

Особовий склад взводів, що займаються в тилу стрільбища, готують учбові місця, а взводи (відділення, особовий склад), що стріляють першими, готуються до виконання вправи, розв’язуючи на навчальному місці вогневі завдання з практичного застосування правил стрільби.

 

При виконанні вправ з БМП (БТР) перша зміна тих, що стріляють прогріває двигуни бойових машин і виводить машини у вихідне положення для стрільби, переводить озброєння з похідного положення в бойове, перевіряє роботу електроспусків, засобів зв’язку, механізмів наведення зброї. Одночасно старший керівник стрільби і керівники стрільби на ділянках оглядають мішені, окопи, укриття, перевіряють роботу обладнання стрільбища (директриси), засобів зв’язку й імітації, готовність зброї, боєприпасів і машин до стрільби і навчальлних місць до занять.

Перед початком стрільби керівник заняття шикує особовий склад і доповідає старшому керівнику стрільби про готовність підрозділу до стрільби, про кількість тих, що стріляють з кожного виду зброї, і з його дозволу приступає до стрільби.

Старший керівник ставить завдання посадовим особам, ослуговуючим стрільбу і визначає варіанти (порядок) показу цілей при виконанні стрільб, якщо вони проводяться одночасно на декількох ділянках стрільби.

Заняття з виконання вправ стрільб, як і будь-яке інше заняття, ділитися на ввідну, основну і завершальну частини.

У ввідній частині керівник заняття:

— оголошує тему і навчальну мету заняття та порядок;

— вказує навчальні місця та порядок взаємодії з керівниками стрільби на ділянках (навчальних місцях, де проводиться стрільба), час початку та закінчення стрільби;

— перевіряє знання тими, хто навчається, основних положень Курсу стрільб та вимог заходів безпеки при стрільбі, доводить до тих, хто навчається, метеоданні;

— після постановки завдань дає команду на заняття підрозділами зазначених навчальних місць (ділянок стрільби) та порядок заміни на навчальних місцях.

Потім керівник заняття біля вихідного місцеположення доводить тим, хто навчається, тактичну обстановку і у присутності їх ставить одночасно всім командирам взводів бойове завдання стосовно дій у наступі або в обороні у залежності від умов вправи, що виконується.

Так, наприклад: «Орієнтири… До мотопіхотного взводу противника, посиленого танками, обороняє висоту «Кругла» з переднім краєм по узліссю чагарнику. Вогонь з автоматів і кулеметів ведеться з ближніх кущів, вогонь з| танків — з напрямку орієнтира другого.

1 мр наступає у напрямку орієнтира третього, висота з млином, знищує противника на висоті «Кругла» і оволодіває нею, надалі наступає у напрямку орієнтира другого. Справа наступає 3мв 4 мр, зліва — 2мв 5 мр.

1 мв атакувати і знищити противника на південних схилах висоти «Кругла» на ділянці курган, широкий кущ і надалі наступати у напрямку орієнтира другого; виявлені цілі знищувати самостійно з| положень, вказаних в умовах вправ».

Після цього керівник подає команду «Рота, по учбових місцях, кроком (бігом) —Руш».

Основна частина заняття проводиться на навчальних місцях.

Під час проведення практичного виконання вправ стрільб необхідно суворо дотримуватися вимог Курсу стрільб.

Із заняттям підрозділом зазначеної ділянки керівник стрільби:

— повідомляє тему, мету (за необхідності) і порядок виконання вправи стрільби;

— вказує на місцевості вихідне положення, вогневі позиції для бойових машин та тих, хто стріляє зі стрілецької зброї та гранатометів, рубежі відкриття та припинення вогню, основні та небезпечні напрямки стрільби, напрямок та швидкості руху бойових машин, порядок заняття та зміни вогневих позицій, розвороту на рубежі припинення вогню та повернення у вихідне положення;

— визначає порядок взаємодії з керівниками на навчальних місцях, де буде проводитися стрільба;

— перевіряє знання тими, хто стріляє, основних положень Курсу стрільб, умов виконуваної вправи та заходів безпеки при стрільбі;

— ставить командирам взводів (відділень), які стріляють, бойове завдання стосовно дій у наступі або в обороні у залежності від умов вправи, що виконується.

Командири взводів ставлять бойове завдання командирам відділень (командирам бойових машин) перед виконанням вправи своїм взводом та кожній зміні стріляючих, а командири бойових машин ставлять бойові завдання членам екіпажів у бойових машинах, під час завантаження боєприпасів (командири відділень ставлять бойове завдання відділенням після одержання боєприпасів). Вказувати тим, хто навчається, місця розташування цілей та порядок їх показу забороняється.

При проведенні стрільби на одній ділянці військового стрільбища (директриси), дотримується такий же порядок, як і на декількох.

Для точного виконання всіх положень Курсу стрільб, полегшення керування стрільбою та забезпечення заходів безпеки керівники стрільби повинні керуватися алгоритмами дій під час підготовки та проведення стрільб. Зразки деяких алгоритмів дій керівника стрільби наведені у додатках цього посібника.

Розглянемо більш детально порядок проведення стрільб зі стрілецької зброї та бойових машин у механізованої роті та методику роботи командира роти у ролі керівники стрільби на ділянці.

При виконанні вправ із озброєння БМП

Після заняття підрозділом зазначеної ділянки командир роти повідомляє тему заняття, яка буде відпрацьовуватися на цьому навчальному місці, і порядок виконання вправи стрільби.

Потім він повинен вказувати на місцевості вихідне положення, вогневі позиції для бойових машин, рубежі відкриття та припинення вогню, основні та небезпечні напрямки стрільби, напрямок та швидкості руху бойових машин, порядок заняття та зміни вогневих позицій, розвороту на рубежі припинення вогню та повернення у вихідне положення; визначає порядок взаємодії з керівниками на навчальних місцях, де буде також проводитися стрільба.

На початку стрільби він повинен перевірити знання тими, хто стріляє, основних положень Курсу стрільб, умов вправи, яка буде виконуватися, та заходів безпеки при стрільбі.

Після цього він ставить командиру взводу, що стріляє, бойове завдання стосовно дій у наступі або в обороні у залежності від умов вправи, що виконується.

Командир взводу викликає до себе командирів бойових машин і ставить їм бойове завдання, наприклад, постановка бойового завдання командиром взводу в обороні може бути такою:

Орієнтири: перший – перехрестя польових доріг, другий – вигин шосе, третій – широкий кущ.

Противник підрозділами 1/2 мб обороняється на заздалегідь підготовлених позиціях, передній край його оборони проходить позаду шосе, по півд. скатам вис. “Кругла” і одночасно висуває резерви з глибини. Підхід їх до переднього краю очікується через добу.

1 мр з тв обороняє опорний пункт вис. “Табірна”, вис. “Фігурна”, кущі на півд. схилах вис. “Плоска” з завданням: не допустити прориву танків і піхоти противника в напрямку хутора КЛИМКОВКА, вис. “Двійна”.

2 мв обороняє опорний пункт на вис. “Плоска”, викл. промоїна, курган, півн. узлісся кущів із завданням: не допустити прориву противника у напрямку хутір КЛИМКОВКА, вис. “Двійна”. Смуга вогню: промоїна, перехрестя польових доріг у лощині; кургани, вигин шосейної дороги. Додатковий сектор обстрілу – ліворуч вздовж лощини. Ділянка зосередженого вогню — ліворуч від дороги із КЛИМКОВКИ до стовпів.

Мінометна батарея уражає в смузі дії взводу обслугу ПТКР. Праворуч – на вис. “Табірна”– обороняється 1 мв, його ліва границя смуги вогню – круча, кущ. Ліворуч – на вис. “Плоска”– обороняється 3 мв, його права границя смуги вогню – схід. околиця кущів, ями.

1 відділенню обороняти позицію — промоїна, польова дорога. Із завданням: не допустити прориву противника у напрямку вис. “Виступ”, кущі “Придорожні”. Смуга вогню — промоїна, перехрестя польових доріг у лощині; польова дорога, стик польової дороги з шосейною. Додатковий сектор обстрілу – ліворуч вдовж лощини. Проміжок з 1 мв забезпечити вогнем кулеметом.

2 відділенню обороняти позицію — польова дорога, широкий кущ – із завданням: не допустити прориву противника у напрямку перехрестя шосейних доріг, польова дорога. Смуга вогню: польова дорога круча, широкий кущ, міст. Додатковий сектор обстрілу у напрямку кущів на схід. схилах вис. “Виступ”.

3 відділенню обороняти позицію — широкий кущ, кургани – із завданням: не допустити прориву противника вздовж польової дороги. Смуга вогню: широкий кущ, жовта пляма; кургани, вигин шосейної дороги. Додатковий сектор обстрілу – ліворуч, на кущі в лощині. Проміжок з 3 мв і лівий фланг забезпечити вогнем ручного кулемета.

БМП №121 — основна вогнева позиція в ямі. Сектор обстрілу основний – кущі в лощині, міст, додатковий – вис. “Табірна”. Запасна вогнева позиція 100 м півн. ями. Сектор обстрілу основний – каміння, міст; додатковий – окреме дерево.

БМП №122 — основна вогнева позиція на півн. околиці кущів “Малі”. Сектор обстрілу основний – перехрестя доріг, ями, додатковий — вигин шосе. Запасна вогнева позиція 100 м півн. околиці кущів “Малі”. Сектор обстрілу основний – кут лісу, тригонометричний пункт; додатковий – окремий будинок.

Ділянка зосередженого вогню взводу — ліворуч від дороги із КЛИМКОВКИ до стовпів, відділення веде вогонь у район окремих кущів.

Танку № 202 – зайняти оборону біля широкого куща на півн. схилах вис. з відм. 138,8. Основний сектор обстрілу – розвилка доріг вис. з відм. 56,0; додатковий – ліворуч, у напрямку МТФ. Запасна вогнева позиція на півд. схилах висоти біля чорного каміння. Основний сектор обстрілу – курган + 2, вис. з відм. 87,7; додатковий — у напрямку польового стану.

Черговий вогневий засіб – ручний кулемет 2 відділення, основна вогнева позиція – каміння, запасна вогнева позиція – яма, розвідку противника знищити вогнем ручного кулемета із запасної вогневої позиції.

Рядовому Демиденку (снайперу) в період атаки противника знищувати офіцерів і солдатів підрозділу, що атакує на правому фланзі взводу, основна вогнева позиція – кущі, запасна вогнева позиція – каміння, передова вогнева позиція – перед переднім краєм взводу, на відстані 100 м, хибну вогневу позицію обладнати на лівому фланзі 1 відділення. Спостереження вести у секторі праворуч – узлісся гаю “Темний,” ліворуч — пагорб із жовтою плямою по трьох зонах. Ближня – 400 – 500 м, середня 500 – 1000 м, дальня – 1000-1800 м.

Рядовому Козаченку (стрільцю-санітару) спостерігати за появою поранених на полі бою і доповідати мені. Особисто надавати першу допомогу тяжкопораненим.

Оборону зайняти до 18.00 05.07. Готовність системи вогню до 18.20 05.07. Інженерне обладнання опорних пунктів першої черги — до 8.00. 06.07.

Заступник — штатний.

Після того, як командир взводу поставить бойове завдання командирам БМП (навідникам-операторам), керівник стрільби на ділянці наказує одержати боєприпаси. Ті, хто навчається, одержують їх, оглядають, споряджають патронами стрічки (магазини), укладають їх у коробки і повертаються до дільничного пункту управління, де старший зміни доповідає керівнику стрільби про одержання боєприпасів. Боєприпаси видаються по роздавально — здавальній відомості відповідно до додатку 7 Курсу стрільб. При виконанні вправ стрільб штатними пострілами вони підносяться на ношах або підвозяться до бойових машин на автомобілях і укладаються на спеціальні стелажі.

Після повернення до дільничного пункту управління командир взводу (якщо вправу виконують декілька взводів — командири взводів) уточнює порядок виконання вправи, за командою керівника стрільби «До машин» ті, хто навчається, убивають у вихідне положення, укладають боєприпаси на спеціальні стелажі (столи) і шикуються за стройовим розрахунком у 4 м позаду машин в одну шеренгу обличчям до машин.

Переконавшись у готовності зміни та ділянки до стрільби, керівник стрільби на ділянці наказує підняти на пункті управління червоний прапор (відкрити червоні півкола ВСП) та доповідає старшому керівнику стрільби про готовність до стрільби, наприклад: „ Перша ділянка до завантаження боєприпасів готова”.

Із готовністю всіх ділянок до стрільби старший керівник стрільби наказує підняти на командному пункті червоний прапор (відкрити червоні півкола ВСП) та подати сигнал «Слухайте всі». За цим сигналом, який може дублюватися командою керівника стрільби на ділянці «Завантажити боєприпаси», ті, хто навчається, укладають боєприпаси у бойові машини для одного того, хто буде виконувати вправу стрільб, займають свої місця, оглядають озброєння, прилади стрільби та спостереження, підганяють сидіння, шоломофони та налобники, перевіряють роботу засобів зв’язку (входять у зв’язок із керівником стрільби та між членами екіпажу), командири бойових машин ставлять бойове завдання членам екіпажу. Після чого зміна, що стріляє, додає зброї найбільший кут підвищення, висаджується з машин, прикриває люки та шикується у 4 м позаду бойових машин, в одну шеренгу, обличчям до них. Шикування зміни означає її готовність до стрільби.

Після завантаження боєприпасів командир відділення і механік-водій займають свої місця в БМП (БТР), і екіпаж виконує наступні дії:

командир відділення оглядає прилади спостереження, готує їх до роботи, підганяє сидіння, шоломофон, перевіряє роботу засобів зв’язку з керівником стрільби, із членами екіпажу і ставить бойове завдання навіднику-оператору і механіку-водію.

Наприклад, постановка бойового завдання командиром бойової машини екіпажу в обороні може бути такою:

1.Орієнтири: перший – міст, другий – пень, третій (він основний) – гай “Рідкий”, четвертий – вишка, п’ятий – окреме дерево.

2. Противник увів у бій резерви в районі 50-60 км півн. ДУБІВКА; розвиває наступ у південному напрямку, підхід його передових підрозділів до рубежу гай “Темний”, ор.4, можливий з ранку завтра, а дії розвідки – в будь-який час.

2 мв з танком з 9.00 26.6 переходить до оборони опорного пункту – окремий кущ, пам’ятник, окремий дім – із завданням: не допустити прориву танків і піхоти противника у напрямку ор.3, вис. 150,0 ПЕТРІВКА. Смуга вогню: праворуч – окремий кущ, гай “Темний”, ліворуч – пам’ятник, курган; додатковий сектор обстрілу – окремий кущ, сарай. Ділянка зосередженого вогню взводу- купа каменів, кущ “Темний”.

3. 2 механізоване відділення обороняє позицію – камінь, яма – із завданням: не допустити прориву танків і піхоти противника в напрямку ор.2, ПЕТРІВКА. Смуга вогню праворуч – камінь, вис. “Кругла”, ліворуч — яма, ор. 4; додатковий сектор обстрілу у напрямку кургану. Ділянка зосередженого вогню відділення: стежка, гай “Темний”. Порядок спостереження і ведення вогню по наземних і повітряних цілях; місце на ділянці зосередженого вогню взводу для ведення вогню відділення – купа каменів, окреме дерево.

4. Праворуч 1 механізоване відділення обороняє позицію – окремий кущ, камінь – із завданням: не допустити прориву танків і піхоти противника в напрямку промоїна, цвинтар. Смуга вогню праворуч – окремий кущ, гай “Темний”, ліворуч — камінь, ор.3. Додатковий сектор обстрілу в напрямку пагорба “Круглого”. Ділянка зосередженого вогню відділення: камінь “Гострий”, сарай.

Ліворуч 3 механізоване відділення обороняє позицію – яма, пам’ятник – із завданням: не допустити прориву танків і піхоти противника в напрямку пам’ятник, окремий дім. Смуга вогню праворуч – яма, ор.3; ліворуч – пам’ятник, курган. Додатковий сектор обстрілу в напрямку моста. Ділянка зосередженого вогню відділення: кущі, пень.

5. Рядовому Петренку (навіднику-оператору) основна вогнева позиція– 30 м півд. каменя. Сектори обстрілу: основний – вис. “Кругла”, ор.5; додатковий – у напрямку ор.1. Запасна вогнева позиція – 25 м півн. — зхідн. окремого дому. Сектори обстрілу: основний – окремий дім, цвинтар; додатковий – у напрямку руйнування.

Рядовому Сидоренку (механіку — водію) – маршрут виходу на запасну вогневу позицію: каміння, лощина, 100 м півн. околиці кущів “Малі”. Вести спостереження та коректування вогню з основної вогневої позиції в секторі обстрілу: основний – перехрестя доріг, ями, додатковий — вигин шосе. З запасної вогневої позиції в секторі обстрілу: основний – кут лісу, тригопункт; додатковий – окремий будинок.

6. Сигнали оповіщення: про повітряного противника – голосом “ПОВІТРЯ”, по радіо – 555; про радіоактивне зараження – голосом “РАДІАЦІЙНА ЗАГРОЗА”, по радіо – 666; про хімічне, бактеріологічне, біологічне зараження – сигнальний патрон СХТ, голосом “ХІМІЧНА ТРИВОГА”; по радіо – 777; управління і взаємодія: бойова тривога – сигнальний патрон червоного вогню, голосом — “ДО БОЮ”, по радіо – 111; відкрити вогонь по ділянці зосередженого вогню взводу – голосом “ТОЧКА”, по радіо – 222; перехід на запасну вогневу позицію – голосом “ПЕРЕВАЛ”, по радіо – 333; розпізнавання своїх літаків і військ – “Я СВІЙ ЛІТАК” – два крена і ракета червоного вогню, “МИ СВОЇ ВІЙСЬКА” – серія зелених ракет у зеніт, передній край чи рубіж – дими оранжевого кольору.

7. Готовність до оборони – 4.00 27.6. Мій заступник – старший солдат Юдаков.

навідник-оператор оглядає озброєння, прилади спостереження, готує приціл до роботи, підганяє сидіння, шоломофон і надає надає зброї найбільший кут підвищенняпідвищення. У тому випадку, коли екіпаж виконує завдання устрільбу у складі тільки навідника-оператора і механіка-водія, навідник –оператора, крім того, перевіряє роботу засобів зв’язку і ставить бойове завдання механіку-водію;

— механік-водій регулює сидіння по висоті і нахилу спинки, підганяє шоломофон, оглядає і готує до роботи прилади спостереження, перевіряє показники контрольних приладів.

Після виконання всіх робіт навідник-оператор і механік-водій доповідають командиру відділення: «Навідник-оператор готовий», «Механік-водій готовий».

Одержавши доповіді навідника-оператора і механіка-водія, командир відділення командує «Екіпаж — до машини». За цією командою екіпаж виходить із машини і шикується позаду неї. Вишикування зміни означає її готовність до стрільби.

На постановку бойового завдання, укладання боєприпасів, огляд та підготовку озброєння повинне витрачатися: для БТР і БМП-1— не більше 3 хв. удень та не більше 4 хв. вночі; для БМП-2- не більше 7 хв. удень і вночі; для танків — не більше 4 хв. вдень та 5 хв. вночі, а при стрільбі з вкладних стволів для танків усіх марок — не більше 3 хв. вдень та 3 хв. 30 с. вночі.

Після доповідей усіх керівників стрільби на ділянках про готовність тих, хто стріляє, старший керівник наказує подати сигнал «Вогонь», що дублюється командою керівника стрільби на ділянці — «До бою».

За цим сигналом ті, хто навчається, займають місця у бойових машинах, запускають двигуни, переводять озброєння у бойове положення, при цьому стрічка з патронами укладається у приймач кулемета, але затворна рама у заднє положення не відводиться (для БМП-2 затворна рама гармати встановлюється на шептало, а запобіжник — у положення «ЗАП»), постріли у канал ствола не досилаються, доповідають командиру бойової машини про готовність до стрільби, після цього командир бойової машини входить у зв’язок із керівником стрільби на ділянці та доповідає йому: “Такий-то, до бою готовий”. На танках: “Такий-то, до бою готовий. Нагнітач включений”.

Прийнявши доповіді від командирів стріляючих машин про готовність при стрільбі з бойових машин без стабілізаторів озброєння не пізніше, ніж через 1 хв., при стрільбі з машин зі стабілізаторами озброєння не пізніше, ніж через 2 хв. після сигналу «Вогонь», керівники стрільби на ділянках подають по радіо команду «Вперед» та починають показ цілей. Варіанти показу цілей та вогневі позиції (при виконанні вправ стрільб із місця) для кожної зміни тих, хто стріляє, визначаються керівником стрільби на ділянці або перевіряючим.

При цьому екіпаж бойової машини виконує наступні дії:

— командир відділення включає радіостанцію і входить у зв’язок із навідником-оператором і механіком-водієм, орієнтує прилад ТНК-ЗБ у районі цілей;

— навідник-оператор включає прилади на щитку башти і прицілу, приводить гармату і спарений кулемет в бойове положення, відкриває клин затвора, укладає стрічку з патронами в приймач кулемета, але раму затвора в заднє положення не відводить, орієнтує приціл у район цілей, доповідає командиру відділення: «Навідник-оператор до бою готовий». У разі, коли стрільба виконується екіпажами у складі навідника-оператора і механіка-водія, обов’язки командира відділення виконує навідник-оператор;

— механік-водій запускає двигун машини і докладає командиру відділення: «Механік-водій до бою готовий».

Одержавши доповіді про готовність до бою навідника-оператора і механіка-водія, командир відділення входить у зв’язок із керівником стрільби і доповідає йому: «Перший (другий …) до бою готовий».

Прийнявши доповіді від командирів стріляючих машин про готовність при стрільбі з бойових машин без стабілізаторів озброєння не пізніше, ніж через 1 хв., при стрільбі з машин зі стабілізаторами озброєння не пізніше, ніж через 2 хв. після сигналу «Вогонь», керівники стрільби на ділянках подають по радіо команду «Вперед» та починають показ цілей. Варіанти показу цілей та вогневі позиції (при виконанні вправ стрільб із місця) для кожної зміни тих, хто стріляє, визначаються керівником стрільби на ділянці або перевіряючим.

Після проходження БМП рубежу відкриття вогню навідники-оператори самостійно заряджають зброю, виявляють цілі і, діючи відповідно до отриманого завдання і умов вправи, ведуть по них вогонь.

Якщо у ході виконання вправи передбачається стрільба пуском ПТКР або виконання нормативу з ПТКР, то керівник стрільби подає екіпажам команду «СТІЙ», дає вказівку оператору на показ цілі, а екіпажам командує: «КЕРОВАНИМ — ВОГОНЬ». Після пуску ПТКР (виконання нормативу з ПТКР) або закінчення показу цілі екіпажі бойових машин за командою керівника стрільби «Продовжити виконання вправи» продовжують виконання вправи. Виконання нормативу може проводитись на окремому навчальному місці.

Для того, щоб виключити випадки обстрілу чужих цілей, для кожної БМП| необхідно вказати сектор стрільби, де будуть з’являтися для неї цілі.

При виконанні вправ стрільби екіпаж повинен діяти злагоджено і організовано.

Командир відділення повинен постійно мати зв’язок із керівником стрільби і негайно виконувати всі його команди; вести спостереження за полем бою, виявляти цілі, давати навіднику-оператору цілевказівки і подавати команди на відкриття вогню; коректувати вогонь із гармати і спареного кулемета; контролювати тривалість коротких зупинок і, якщо вони перевищують допустиму норму часу, командувати механіку-водію «Вперед».

Негайно доповідає керівнику стрільби про несправності, затримки і відмову в роботі озброєння при стрільбі.

При виході БМП на рубіж припинення вогню командує механіку-водію: «Стій», а навіднику-оператору — «Припинити вогонь, розряджай». Після отримання доповіді навідника-оператора про розряджання зброї доповідає по радіо керівнику стрільби «Перший, зброя розряджена».

За командою керівника стрільби «В вихідне положення — марш» подає команди для повернення у вихідне положення.

Навідник-оператор повинен постійно мати зв’язок із командиром відділення і механіком-водієм, вести спостереження за полем бою, своєчасно виявляти цілі, визначати вихідні установки для стрільби і вести вогонь із гармати і спареного кулемета. Для ведення вогню з коротких зупинок по ТПУ командувати механіку-водію: «Коротка»; для продовження руху, якщо стрільба з якихось причин не велася, — «Вперед». При веденні вогню з кулемета з ходу командувати механіку-водію: «Доріжка».

При несправностях, затримках і відмові в роботі озброєння при стрільбі негайно доповідати командиру відділення.

При виході БМП на рубіж припинення вогню за командою командира відділення (а коли у складі екіпажу немає командира відділення — самостійно) припинити вогонь і розрядити зброю.

Під час повернення у вихідне положення гармата спрямована в район мішеневого поля.

При занятті місця на вихідному положенні гарматі додається найбільший кут підвищення.

Механік-водій за командою командира відділення (навідника-оператора) «Вперед» повинен без зволікання розпочати рух БМП. За командою «Коротка» здійснити зупинку. За командою «Доріжка» рівномірно вести машину із швидкістю 10 — 15 км/год.

Вести спостереження за полем бою і результатами стрільби і доповідати командиру відділення (навіднику-оператору) про виявлені цілі і результати стрільби.

У разі несправності або затримки у роботі рухової установки БМП негайно доповідати командиру відділення (навіднику-оператору).

Зброя розряджається (якщо при виконанні вправ стрільб із БМП-2 боєприпаси не були витрачені повністю і БМП-2 вийшов на рубіж припинення вогню із зарядженою гарматою (снаряд у каналі ствола), розряджання гармати проводиться пострілом за командою керівника стрільби на ділянці по радіо: «Такому-то, наводити туди-то, розрядити пострілом, вогонь». Для цього на кожній ділянці директриси БМП-2 встановлюється мішень, що з’являється, для розряджання гармати БМП-2 пострілом. Вночі мішень повинна освітлюватись розсіяним електричним світлом. Виштовхувати (вибивати) снаряд, що залишився у каналі ствола, з дульної частини категорично забороняється, проводяться контрольні спуски, вимикаються вимикачі електроспусків, зброї придається максимальний кут підвищення, після чого командири стріляючих бойових машин доповідають керівнику стрільби по радіо: «Такий-то, зброю розряджено».

Отримавши доповіді про розряджання зброї від усіх командирів бойових машин, керівник стрільби на ділянці подає команду по радіо: «У вихідне положення, марш». За цією командою бойові машини розвертаються і повертаються у вихідне положення. Зброя при розворотах та поверненні машин у вихідне положення повинна бути спрямована у бік основного напрямку стрільби (у бік мішеневого поля).

Після повернення всіх стріляючих машин у вихідне положення, ті, хто навчається, за командою керівника «До машин», звільняють від гільз гільзоуловлювачи кулеметів, беруть набої, що залишилися, виходять з машин, залишаючи вхідні люки прикритими, та шикуються позаду машин. Невитрачені ПТКР дозволяється залишати у бойовій машині для чергового, хто буде стріляти. Після того, як всі екіпажі вишикуються позаду машин, керівник стрільби на ділянці наказує підняти на пункті управління білий прапор (відкрити білі півкола ВСП) та доповідає старшому керівнику стрільби.

Коли на всіх дільничних пунктах управління будуть підняті білі прапори (відкриті білі півкола ВСП), старший керівник стрільби наказує підняти на командному пункті білий прапор (відкрити білі півкола ВСП про закінчення стрільби) та подати сигнал «Відбій». За цим сигналом керівники стрільби на ділянках із дозволу старшого керівника за необхідністю подають команду на огляд мішеней.

За сигналом “Відбій” зміна під командою командира взводу (старшого зміни) прибуває до дільничного пункту управління, де командири бойових машин доповідають керівнику стрільби на ділянці про дії під час виконання вправи, спостереження за результатами стрільби, витрату боєприпасів, затримки та несправності озброєння, показання приладів, наприклад: “Товаришу старший лейтенант, екіпаж БМП-1 виконував бойове завдання по знищенню противника у зазначеному напрямку наступу (секторі стрільби).

У ході бою спостерігав:

— танк, 1-й постріл — недоліт (переліт, ціль, відхилення ліворуч, праворуч) та інше; 2-й постріл — ціль (недоліт, переліт, відхилення ліворуч, праворуч) та інше;

— ручний протитанковий гранатомет— уражений (не уражений);

— безвідкатна гармата (ПТКР) на автомобілі— уражена (не уражена);

— боєприпаси витрачені повністю (не повністю, залишилось стільки-то пострілів (набоїв), показання приладів таки-то; затримок при стрільбі не було (були таки-то). Командир БМП сержант Віників”.

У разі необхідності керівник стрільби на ділянці може заслухати доповіді інших навчаємих про їх дії під час стрільби та перевірити наявність стріляних гільз і боєприпасів, що залишились. Після доповідей командирів бойових машин керівник проводить короткий розбір дій екіпажів та стріляючих, в якому звертає увагу на:

— дії екіпажів при підготовці бойової машини та озброєння до стрільби, роботі на засобах зв’язку, дії при озброєнні;

— правильність виконання прийомів та способів ведення вогню, тривалість коротких зупинок;

— точність підготовки вихідних даних для стрільби, уміння вносити поправки у вихідні установки і коректувати ведення вогню стріляючим та членами екіпажу, ведення спостереження та злагодженість дій екіпажу в ході виконання вправи;

— виконання заходів безпеки та умов вправи.

Після проведення розбору керівник стрільби наказує тим, хто навчається, здати гільзи та боєприпаси, що залишились, і убути на чергове навчальне місце, якщо необхідно, одержати боєприпаси і вишикуватися у дільничного пункту управління.

При стрільбі вночі ззаду на башті БМП (БТР), що стріляє, встановлюється сигнальний знак (ліхтар), чітко видимий керівнику стрільби, при знаходженні екіпажів у машинах габаритні ліхтарі і сигнальні знаки машин повинні бути ввімкнені, а якщо екіпажі знаходяться поза машинами — вимкнені.

За сигналом «Відбій» зміна під командою старшого зміни (командира взводу) прямує до дільничного пункту управління, а якщо ні — до командного пункту, де командири БМП (навідники-оператори) доповідають керівнику про дії при виконанні вправи, про спостереження за результатами стрільби, витрати боєприпасів, затримки і несправності озброєння, показання приладів. У разі необхідності керівник заслуховує доповідь інших членів екіпажу про їх дії під час виконання вправи і перевіряє наявність гільз і боєприпасів, що залишилися.

Після доповіді керівник проводить короткий розбір дій тих, хто стріляв, наказує здати гільзи і боєприпаси, що залишились, а потім слідувати на чергове навчальне місце.

Коли при виконанні вправ стрільби із озброєння БМП і БТР є інформація про поразку цілей і огляд мішеней не проводиться, сигнал «Відбій» після закінчення стрільби кожною зміною тих, хто стріляє, може не подаватися, і червоний прапор на пунктах управління не замінюватися. В цьому випадку чергова зміна тих, що стріляють, виконує вправу стрільб за командою старшого керівника стрільби.

На підставі особистої участі в проведенні стрільби, доповідей командирів взводів, старшини роти і командирів відділень (керівників занять на навчальних місцях), індивідуальних оцінок, отриманих тими, хто навчався, командир роти проводить розбір виконання вправи за категоріями, по кожному взводу окремо і вцілому за роту. З офіцерами, прапорщиками і сержантами проводиться окремий розбір, спочатку — з сержантами у присутності офіцерів, а потім — окремо з офіцерами. На розборі з цими категоріями основна увага приділяється організації і методиці проведення заняття.

Під час визначення оцінки необхідно керуватися вимогами Курсу стрільб, а також ураховувати, що ціль вважається ураженою, якщо:

— мішень, що позначає броньовану ціль, вважається ураженою за наявності в ній прямих влучень снарядів (снаряда) або їх замінників, що пробили мішень або залишили ясний, характерний відбиток; зачіпання корпусом снаряда (його замінника) краю мішені за влучення не вважається; у випадку руйнування мішені — наявність влучень у ній визначається по видбитках у її частинах, що залишилися, якщо видбитків прямого влучення снаряда не виявлено, то мішень вважається неураженою;

— при стрільбі із СПГ, гармати БМП осколковою гранатою, за наявності прямого влучення у мішень, пробоїн від осколків або снаряда прямого влучення у позначений габарит;

— мішень, що позначає неброньовану ціль, за наявності в ній пробоїн від кулі або снаряда, включаючи і відбиток стабілізатора та їх осколків, а також при руйнуванні її вибуховою хвилею;

— мішень із колами — за наявності прямого влучення кулі. Пробоїна, що перебила лінію кола, зараховується на користь стріляючого.

Ціль, що складається з декількох мішеней, установлених на одному підйомнику, вважається ураженоюї при ураженні однієї з них, а встановлених на декількох підйомниках — при ураженні в ній не менше 50% мішеней.

Під час виконання вправ стрільб кількість влучень у ціль, що імітує рух (що з’являються на різних рубежах), а також ціль, що з’являється на одному рубежі більше одного разу, визначається за сумою влучень у мішені, якщо це не обговорено дійсним Курсом стрільб.

При метанні ручних гранат у ході виконання вправ за влучення в ціль зараховується граната, що влучила (розірвалась) в окопі або на бруствері, не далі 1 м від стінок окопу, що потрапила у проріз вікна (двері) цілі.

Якщо при метанні навчально-імітаційної гранати запобіжна чека із запала не була вимкнута, влучення гранати у ціль не зараховується, вправа вважається невиконаною.

При метанні протитанкових гранат зараховуються тільки прямі влучення гранати.

 

 

Питання для самоконтролю :

 

1. Постановка бойового завдання командиром взводу.

2. Що повинно забезпечувати кількість, характер та порядок показу цілей?

3. Коли вогневе завдання вважається поставленим та виконаним правильно?

4. Що вказується у плані виконання вправи з управління вогнем?

5. Що вказує керівник стрільби на місцевості екіпажам бойових машин?

6. Коли ціль вважається враженою при виконанні вправ стрільб?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІІ

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ВПРАВ З УПРАВЛІННЯ ВОГНЕМ

Вправи та тренування з управління вогнем призначені для навчання командирів підрозділів (відділень, танків) організації розвідки цілей, оцінки найважливіших цілей та прийняття рішень на їх знищення, вмілої постановці вогневих завдань та подачі команд на відкриття, зосередження та розподіл вогню, здійснення контролю за витратою боєприпасів та дотриманням заходів безпеки при стрільбі поверх та у проміжки своїх військ, а стрільців та екіпажів бойових машин – ведення вогню при діях у складі підрозділу.

Для управління вогнем у бою командир підрозділу зобов’язаний:

— знати встановлені орієнтири, а за необхідності призначати додаткові орієнтири; знати вогневі завдання свого підрозділу та вогневі завдання сусідів; безперервно спостерігати за полем бою, вчасно виявляти та швидко оцінювати цілі, вибирати найбільш важливі з них для знищення у першу чергу; визначати вид зброї, порядок та спосіб ведення вогню для надійного ураження цілі; розподіляти вогневі завдання між взводами в роті та між вогневими засобами у взводі, а також ставити вогневі завдання доданим та підтримуючим підрозділам; призначати (за необхідності) вогневі позиції взводам (вогневим засобам) для ведення вогню та визначати витрату боєприпасів; уміло маневрувати вогнем; швидко готувати вихідні дані для стрільби, вчасно подавати команди для відкриття вогню (ставити вогневі завдання), уміло застосовувати для цього команди управління вогнем; спостерігати за результатами стрільби та за необхідності корегувати вогонь.

Підрозділи (екіпажі бойових машин, окремі військовослужбовці) повинні уміти виконувати команди та вміло вести керований вогонь у всіх видах бою.

Навчання управління вогнем включає:

— вивчення всім особовим складом бойових можливостей озброєння; вивчення з офіцерами статутних положень щодо управління вогнем; тренування офіцерів та командирів молодшої ланки в рішенні вогневих завдань у складі підрозділу та подачі команд з управління вогнем підрозділу (вогневого засобу) у всіх видах бою; вивчення з окремими військовослужбовцями, екіпажами та підрозділами порядку і правил виконання команд; тренування у складі відділення, взводу та роти щодо ведення керованого вогню у всіх видах бою та особливих умовах.

Вправи вогневих тренувань з навчання стрільби підрозділом (відділенням, взводом та ротою) мають за мету удосконалення навичок сержантів і офіцерів: в організації вогню підрозділу; у своєчасному виявленні цілей, швидкому рішенню на їх знищення, вмілій подачі команд на зосередження та розподіл вогню підрозділу; у визначенні вихідних установок, відкритті вогню та корегуванні стрільби; у корегуванні вогню підрозділів.

Злагодження відділення, взводу, роти та набуття військовослужбовцями навичок у стрільбі у складі підрозділів здійснюється на вогневих тренуваннях, при виконанні вправ бойових стрільб та тактичних навчань із бойовою стрільбою.

Згідно з вимогами керівних документів кожне вогневе тренування і стрільба закінчуються виконанням вправ з управління вогнем відділення і взводу, а управління вогнем роти відпрацьовується на окремих заняттях на тактичному полі або вогневому містечку (директрисі).

Напередодні заняття з командирами підрозділів (екіпажів, розрахунків) можуть проводитися тренування на макеті місцевості, міні–полігоні, тренажерах по навчанню їх правильній подачі команд. Тренування з управління вогнем проводить командир підрозділу. Вправи з управління вогнем проводить командир (начальник), на щабель вищий від командира підрозділу, що навчається.

Для навчання командирів підрозділів управління вогнем, а особового складу — ведення вогню у складі підрозділів, розробляються наступні вправи:

— управління вогнем бойової машини в обороні;

— управління вогнем бойової машини у наступі;

— управління вогнем відділення в обороні;

— управління вогнем відділення у наступі;

— управління вогнем взводу, роти в обороні;

— управління вогнем взводу, роти у наступі.

Тематика вправ з управління вогнем планується у з’єднаннях, військових частинах на навчальний період (у вищих військових навчальних закладах на навчальний рік) під керівництвом органів бойової підготовки з’єднань, військових частин. При цьому повинні враховуватися озброєння підрозділів, бойова техніка, рівень підготовки особового складу, наявність та можливості навчальної матеріально-технічної бази, а також місцеві умови дислокації військової частини (підрозділу).

Варіант плану проведення вправи з управління вогнем зазначений ( додаток 6).

Вправи з управління вогнем відпрацьовуються:

— з екіпажем бойових машин із управління вогнем у наступі та в обороні на вогневому містечку з використанням бойових машин, установлених на рамах коливання та тренажерах вогневої підготовки;

— з механізованими відділеннями та взводами на директрисі бойових машин, військовому стрільбищі та на ділянці навчального тактичного поля. При управлінні вогнем у наступі мішенева обстановка створюється на глибину: для відділення — до 1,5 км; для взводу – до 2 км, для роти – до 3 км..

Тренування можуть проводитися на комплексних тренажерах.

Вправи з управління вогнем підрозділів виконуються по цілях (мішенях), які розташовані на дійсних дальностях стрільби. Допускається їх виконання по мішенях, що виставляються на скорочених дальностях, розміри яких зменшуються пропорційно дальності. Мішенева обстановка повинна відображати елементи бойового порядку противника та характерні епізоди того або іншого виду бою. За кількістю та складу цілей мішенева обстановка може відображати не весь бойовий порядок противника, який наступає, або противника, що обороняється, а тільки його частину, при цьому групові цілі можуть позначатися одиночними мішенями.

Кількість, характер та порядок показу цілей повинні забезпечувати відпрацьовування наступних питань:

 

 

розвідка цілей та цілевказання; оцінка важливості цілей та визначення черговості їх ураження; вибір виду зброї, вогневого засобу, боєприпасів та способу стрільби;

зосередження, розподіл та перенос вогню (у кожній вправі повинно бути не менше двох завдань на зосередження, перенос та розподіл вогню); спостереження за результатами стрільби; ведення вогню з використанням усього комплексу озброєння бойових машин та штатної зброї підрозділів.

Імітація ведення вогню по цілях та їх освітлення під час стрільби вночі здійснюється так само, як і при виконанні вправ стрільб.

При виконанні вправ із витратою боєприпасів вогонь із кулеметів, установлених на бойових машинах, та стрілецької зброї по наземних та повітряних цілях ведеться короткими чергами або одиночними пострілами, набоями з трасуючими кулями.

Вогонь із гармат при виконанні вправ на вогневому містечку імітується стрільбою зі спареного кулемета, а з гранатометів із використанням пристосувань навчальної стрільби (ПУС).

Тип і кількість боєприпасів, необхідних для виконання вправи з управління вогнем, визначаються керівником заняття так само, як і на тактичні навчання з бойовою стрільбою, при цьому додаткова витрата боєприпасів на метеорологічні умови не передбачається. Замість штатних боєприпасів використовуються їх замінники, стрільба ведеться одиночними пострілами з автоматичної зброї, чергами, скороченою кількістю боєприпасів.

Для проведення заняття з управління вогнем керівником розробляється план проведення вправи1* текстуально або на карті (схемі), у якому вказується: тема, мета, час і місце проведення, підрозділи, що залучаються, норми витрати моторесурсів, розрахунок боєприпасів, а також тактична обстановка, схема мішеневої обстановки, навчальні питання з управління вогнем, дії підрозділу, кількість боєприпасів на кожну ціль та на вправу у цілому, дальність та черговість показу цілей, їхні номери, порядок і час показу.

Вправа з управління вогнем підрозділу проводиться у наступному порядку.

Керівник доводить особовому складу тактичну обстановку, усно або по радіо віддає бойовий наказ.

Командир, який навчається, відповідно до отриманого завдання ставить завдання підлеглим, після чого доповідає про готовність керівнику.

Керівник подає команду на початок виконання вправи та у відповідності до розробленого плану починає показ цілей.

Ті, хто навчається, виявляють цілі та доповідають своєму командиру. Командир оцінює характер та важливість цілей, приймає рішення на їх ураження і віддає відповідні команди тим, хто навчається, стежить за правильністю їхніх дій.

У разі необхідності керівник зупиняє стрільбу (просування підрозділу) та по черзі заслуховує доповіді командирів про виявлення цілей та рішення на їх ураження. У разі неправильних дій керівник вимагає знову поставити завдання або подати команди для ведення вогню.

Ті, хто навчається, за командою або самостійно вирішують вогневі завдання стрільбою, позначаючи ведення вогню вогневими засобами або ведення вогню у складі підрозділу.

Після стрільби керівник наказує розрядити зброю, здати невитрачені боєприпаси та проводить розбір. Розбір виконання вправи проводиться з усіма тими, хто навчається, та окремо з командирами підрозділів.

У розборі виконання вправи необхідно вказати по кожному вогневому завданню:

— наскільки швидко та повно були розвідані показані цілі, правильно оцінена їх важливість та визначені вид зброї, тип боєприпасів, способи та черговість ураження;

— яка точність підготовки вихідних даних;

— наскільки правильно та чітко здійснювались цілевказання та ставились бойові завдання;

— час рішення вогневих завдань та результати стрільби.

При визначенні оцінки за виконання вправи з управління вогнем враховується кількість виявлених цілей, правильність постановки вогневих завдань (подачі команд на ураження цілей) та своєчасність їх виконання підрозділом.

Оцінка за виконання вправи визначається:

“відмінно” — якщо виявлено 90% показаних цілей, правильно поставлені та виконані вогневі завдання по їх ураженню;

“добре” — якщо виявлено 80% показаних цілей, правильно поставлені та виконані вогневі завдання по їх ураженню;

“задовільно” — якщо виявлено 70% показаних цілей, правильно поставлені та виконані вогневі завдання по їх ураженню.

Вогневе завдання вважається поставленим та виконаним правильно, якщо той командир, хто навчається, правильно оцінив важливість цілей, визначив вид зброї та боєприпасів, спосіб стрільби щодо ураження цілі та подав команду на відкриття вогню, а підрозділ швидко почав стрільбу по зазначеній цілі відповідно до команди командира.

 

 

Питання для самоконтролю :

 

1. Постановка бойового завдання командиром взводу.

2. Що повинно забезпечувати кількість, характер та порядок показу цілей ?

3. Коли вогневе завдання вважається поставленим та виконаним правильно ?

4. Що вказується у плані виконання вправи з управління вогнем ?

5. Що вказує керівник стрільби на місцевості екіпажам бойових машин ?

6. Коли ціль вважається враженою при виконанні вправ стрі

 

 

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СТРІЛЬБ

 

1. Безпека під час стрільби забезпечується чіткою організацією стрільб, точним додержанням правил і вимог безпеки, високою дисциплінованістю всіх військовослужбовців.

На кожній директрисі (військовому стрільбищі) з урахуванням особливостей і місцевих умов розробляється та вивішується на командному пункті та на дільничних пунктах управління інструкція з вимог безпеки, яку повинен твердо знати особовий склад підрозділів, що виводяться на стрільбу.

Особовий склад, який не засвоїв правила та вимоги безпеки, до стрільби та обслуговування стрільби не допускається.

2. Кожний військовослужбовець повинен беззаперечно та точно виконувати всі правила та вимоги безпеки під час стрільби.

Командири військових частин і підрозділів несуть повну відповідальність за точне виконання встановлених правил і вимог безпеки підлеглим особовим складом.

3. Перед проведенням стрільб військові частини наказом, а населення через місцеві органи влади, повинні бути сповіщені про час проведення стрільб, про заборону проходу та проїзду по території полігона з оформленням запису в журналі оповіщення.

4. Мішеневе поле перед стрільбою повинно бути оглянуто, і з його території повиннi бути вилучені люди, тварини та транспорт.

Для забезпечення безпеки перед кожною стрільбою виставляється оточення.

5. Пересування на полігоні дозволяється лише по дорогах та у районах, які позначені начальником полiгона.

6. Забороняється заходити (заїжджати) на ділянки, де є снаряди, міни, бомби, вибухові речовини. Ці ділянки є забороненими зонами з відповідними попереджувальними написами.

7. Забороняється торкати снаряди, міни, бомби, вибухові речовини, які не розірвалися, та предмети імітаційного обладнання. Кожний снаряд, міну, бомбу, заряд вибухової речовини, що не розірвалися, відразу ж після виявлення необхідно позначити покажчиком із попереджувальним написом та повідомити начальника полігона.

8. Для контролю за безпекою стрільби та діями бойових машин, що стріляють, і для своєчасного попередження про появу людей, тварин і транспорту на мішеневих полях або у небезпечних зонах, для виявлення вибухів і місць падіння снарядів, що не розірвалися, організовується спостереження. Спостерігачі забезпечуються оптичними приладами (біноклями, стереотрубами) та планшетами.

Дозвіл на відкриття вогню на директрисі (військовому стрільбищі) дає старший керівник стрільби. Ведення вогню дозволяється тільки після підняття на всіх ділянках і командному пункті червоних прапорів (візуального сигнального пристрою (ВСП).

Стрільба негайно припиняється за командою керівника або самостійно кожним екіпажем (що стріляє) у випадках:

появи людей, тварин та машин на мішеневому полі, низьколітних апаратів, вертольотів над районом стрільби;

падіння снарядів (гранат) за межами безпечної зони або поблизу бліндажа, в якому перебувають люди, та втрати зв’язку з бліндажем;

доповіді або подання встановленого сигналу з поста оточення про небезпеку продовження стрільби:

підняття білого прапора (ВСП, ліхтарів) на командному пункті;

виникнення пожежі на мішеневому полі та на території полігона;

втрати орієнтування тими, хто стріляє;

відставання від сусідніх бойових машин більше, ніж на 100 м.

Для негайного припинення вогню усіма бойовими машинами (тими, хто стріляє) подається сигнал «Відбій», а також подається команда по радіо екіпажам, що стріляють: «Стій! Припинити вогонь» та виставляється білий прапор (ВСП, ліхтар) замість червоного.

Для припинення вогню окремої бойової машини подається команда: «Такий-то, стій! Припинити вогонь».

За командою «Стій. Припинити вогонь» ті, хто стріляє, припиняють вогонь, машини зупиняються. Зброю розряджають та вимикають тумблери електроспусків, зброї надається найбільший кут підвищення.

Зброю дозволяється заряджати тільки після проходження рубежу відкриття вогню. Перед кожним заряджанням гармати необхідно переконатися у відсутності в каналі ствола сторонніх предметів (землі, піску, частин заряду, що не згоріли, тощо).

На рубежі припинення вогню зброя розряджається, проводяться контрольні спуски, вимикаються тумблери електроспускiв, зброї надається найбільший кут підвищення, після чого командири бойових машин доповідають керівнику стрільби: «Такий-то. Зброю розряджено». У вихідне положення бойові машини повертаються тільки за командою керівника.

Рух бойових машин до стрільби, під час стрільби і повернення їх у вихідне положення повинен проводитися в порядку, який визначається умовами вправи і керівником стрільби (гармата та башта повинна постійно бути повернута в бік мішеневого поля). При подоланні бойовими машинами, що стріляють, рівчакiв, вирв та інших глибоких перешкод зброї надається найбільший кут підвищення.

Забороняється:

подавати сигнал «Відбій», якщо будь-хто перебуває в бойовій машині. Несправності озброєння усуваються після сигналу «Відбій» з дозволу старшого керівника стрільби;

відчиняти люки і виходити з бойової машини до повернення всіх бойових машин у вихідне положення до подання команди «До машин».

 

Категорично забороняється:

— заряджати зброю бойовими та холостими набоями, а також бойовими та інертними гранатами до сигналу «Вогонь» (команди керівника, командира);

— направляти зброю на людей, у бік або у тил стрільбища незалежно від того, заряджена вона чи ні;

— відкривати та вести вогонь з несправної зброї, несправними боєприпасами або боєприпасами, які не передбачені таблицями стрільби для даної системи; за межі небезпечних напрямків стрільби; у разі піднятого білого прапора на командному (дільничному) пункті та укриттях (бліндажах): по бліндажах, незалежно від того, перебувають у них люди чи ні, а також по інших спорудах (вишках, тригонометричних пунктах і декоративному обладнанню);

після утикання гармати у грунт або перешкоду; під час перебування людей на бойових машинах або попереду них; при незачинених люках бойових машин; у разі втрати зв’язку з керівником стрільби;

залишати будь-де заряджену зброю або передавати її іншим особам; залишати на вогневій позиції (місці для стрільби) індивідуальну зброю без команди керівника (командира).

Вимоги безпеки під час роботи з прицілом-далекоміром і приладами, що випромінюють квантову (лазерну) енергію

Потужний вузькоспрямований світловий імпульс, що випромінюється оптичним квантовим (лазерним) генератором. небезпечний для незахищених спеціальними засобами очей людини.

У зв’язку з цим категорично забороняється включати далекомір для вимірювання особового складу і техніки своїх військ, людей, тварин.

Забороняється допускати до роботи особовий склад без попереднього вивчення будови, правил експлуатації та техніки безпеки, викладених в інструкціях з експлуатації прицілу-далекоміра та відповідного приладу, що випромінює квантову (лазерну) енергію.

Особовий склад, який допущено до роботи з прицілом-далекоміром і приладами, що випромінюють квантову (лазерну) енергію, перед роботою повинен пройти інструктаж з вимог безпеки.

 

Вимоги безпеки під час стрільби з танків бронебійно-підкаліберними пострілами, керованими радіоракетами і роботи на тренажері 9Ф68М та його модифікаціях

 

Не допускається:

стрільба бронебійно-підкаліберним пострілом у разі перебування попереду танка неукритого особового складу і техніки своїх військ ближче 1000м у секторі ± 5° від напрямку стрільби;

робота апаратури комплексу танкового керованого озброєння в режимі випромінювання на антену, а також на місцях і на напрямках, де не забезпечені заходи радіомаскування;

включення та робота апаратури комплексу керованого озброєння при напрузі бортової мережі танка, що виходить за межі 27±2,7 вольт.

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

переводити важіль перемикання механічного підйомника з положення РУЧН. у положення АВТ. й назад під час руху танка, при вимкненому запобіжнику АЗР ГУ-ВІІ на розподільному щиті і вимикачі батарей («масі»);

перебувати особовому складу своїх військ у зоні випромінювання (біля станції, що працює на випромінювання ) ближче 100 м від танка;

перебувати невкритому особовому складу своїх військ у зоні випромінювання, якщо працює далекомір;

перебувати людям (десанту) на корпусі танка і у секторі радіуса обертання гармати при увімкненому стабілізаторі;

змінювати послідовність вмикання апаратури та приладів, що позначена у посібнику та інструкції з експлуатації танка;

вести вогонь із спареного з гарматою кулемета при встановленій балістиці “У” на прицілі-далекомірі;

рух танка із застопореним (зааретованим) прицілом-далекоміром і ввімкненим «ДАЛЕКОМ.» або «ПЕРЕТВ.» на пульті оператора більше двох хвилин;

залишати приціл-далекомір розстопореним при ввімкнених «ПЕРЕТВ.» і «ДАЛЕКОМ.» на пульті оператора більше двох-трьох хвилин;

наводити центральну прицільну марку прицілу-далекоміра на сонце;

стопорити гармату тягою по-похідному і переводити її з похідного положення у бойове під час руху танка;

рух танка із розстопореною баштою при відкритому люці механіка-водія.

При ручному досиланні пострілу в камору гармати дозволяється користуватися тільки дерев’яним досильником. Використовувати з цією метою металеві речі (тягу кріплення гармати по-похідному і т. ін.) категорично забороняється.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

Ротна навчально -матеріальна база призначена для проведення теоретичних і практичних занять, відпрацювання нормативів і проведення тренувань за предметами навчання з особовим складом підрозділів.

Склад, кількість, комплектність переносної навчальної матеріально-технічної бази, як правило, визначається рішенням начальника Військового інституту, виходячи із специфіки бойової підготовки підрозділів і їх бойового призначення. Вона створюється у кожному підрозділі, який дорівнює роті (окремому взводу).

Порядок виготовлення, зміст і комплектність переносної навчальної матеріально-технічної бази визначає начальник Військового інституту. Вона створюється силами підрозділів у рамках винахідницької і раціоналізаторської роботи з використанням навчального майна, приладів, які поставляються промисловістю відповідно до норм постачання, визначеними в наказах Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Комплект ротної навчально — матеріальної бази для навчального курсу(механізованого, танкового, аеромобільного)

Вогнева підготовка

1

Комплект настанов по зброї

1 шт.

2

Матеріальна частина автомата

1 ком.

3

Плакат «Основи та правила стрільби»

1 ком.

4

Плакат «Матеріальна частина реактивних і ручних гранат»

1 ком.

5

Макет ударно – спускового механізму

1 шт.

6

Плакат «Підвищення траєкторії над лінією прицілювання. Обгрунтування стрільби по 1-й та 2-й цілях початкової вправи»

1 екз.

7

Плакат «Заходи безпеки на заняттях із вогневої підготовки»

1 екз.

8

Укази з нормативами з вогневої підготовки: №1, 2, 14, 15, 19

10 шт.

9

Командирський ящик КЯ-83

3 шт.

10

Прицільний станок ПС-51

6 шт.

11

Упори для стрільби

10 шт.

12

Ящик начальника пункту боєпостачання

1 шт.

13

5,45- мм навчальні патрони

150 шт.

14

Навчальні гранати РПГ-18 (РПГ-22, РПГ-26)

3 шт.

15

Гранати розрізні

2 шт.

16

Ящик із комплектом для чищення зброї

6 шт.

17

Елементи траекторії (макет)

2 екз.

18

Комплект для виконання Н-вогн-19 (бірки:20 м, 25 м, 30м, 35м, 40м, 45м, 50м)

1 ком.

19

Ящик для підсвітки для нічної стрільби

1 ком.

20

Ящик із навчально-тренувальними картами: показні мушки 10шт. (варіанти відхилу мушки вправо, вліво); визначник ведучого ока — 5 шт.

1 ком.

21

Повязки посадових осіб

1 ком.

22

Сигнальні прапорці в чохлах

12 пар

23

Секундоміри

3шт.

24

Інструкції та пристрої для приведення зброї до нормального бою

1 ком.

25

Інструкції та приладдя для приведення БТР-80 до нормального бою, указки, контрольно вивірочні мішені

 

26

Макети: Умови виконання навчальних вправ та варіанти показу цілей вправ

1 ком.

27

Навчально-методичні карти на всі навчальні місця

15

28

Операційні картки на всі нормативи з вогневої підготовки та всі види зброї

 

29

Комплект оглядача

1 ящик

30

Карманні електричні ліхтарі з запасними батарейками

На кожного навчаємого

31

Інструкція з експлуатації об.447, танк-Т-64Б, Настанови по стрілецікій зброї

По 3 екз.

Комплект ротної навчально-матеріальної бази для роти Навчального центру забезпечення навчального процесу

У роті повинен бути комплет пристрільщика , комплет оглядача, комплекти на навчальні місця, комплект начальника метеопоста при проведенні штатної стрільби.

У комплект пристрільщика входить: трубки холодної пристрілки для гармати та кулеметів: трубка холодної вивірки ТВ-125, ТХП-7-196, ТХП-7,62, ТХП-12,7, спеціальний піддон, переходник для трубки ТХП-7-196, вивірочні ключі для прицілів (у тому числі для нічних прицілів), ключі 22х 22 для вивірочного механізму кулемета ККТ за кількістю машин, ЗІП гармати, вкладного ствола та кулеметів, гільзовиймач універсальні габаритні лінійки для приведення зброї до нормального бою (габарит влучності 11х13см, габарит кучності 14х16см) нитки, пристрілочні мішені для вкладного ствола та кулеметів, картка пристрілювання для вкладного ствола та для перевірки боєм танкових гармат, позначки на мішені, чорні кутники за кількістю мішеней.

Комплект оглядача: три ящики, в яких повинно бути : сокири -3шт., молотки -3шт., пилки -3шт., плоскогубці-6шт., цвяхи 100- мм- 1кг, цвяхи 50- мм-1кг, матеріал для ремонту мішеней №12 — марля, руберойд, дріт шплінтовочний 50 м, лопати БСЛ-110-15 шт., фарба, квачі.

Комплекти на навчальні місця: навчально-методичні, операційні картки, коробки для боєприпасів на кожний об’єкт 447А, 125- мм начальні танкові постріли, коробки зі стрічками 7,62- мм та 12,7 — мм навчальними патронами, ЗІП гармати, ЗІП вкладного ствола, ЗІП кулеметів, поле зору прицілів 1Г42, ТПН-1 -49-23, ПЗУ-5, прапорці -5 комплектів, плащ-накидки, машинка Ракова, радіостанції, секундоміри, відомості для виконання нормативів, списки по заходах безбеки, навчальна література (Вогнева піготовка, Правила стрільби ПС-2005, Виписка із збірника нормативів Сухопутних військ із вогневої підготовки, Технічні описи і інструкції з експлуатації об’єктів, Настанови по зброї ).

Додаток 3

Додаток 18

до статті 6 Курсу стрільб зі стрілецької зброї

і бойових машин Сухопутних військ

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З

 

начальника Львівського

ордена Червоної Зірки

інституту Сухопутних військ

імені гетьмана Петра Сагайдачного

Національного університету

«Львівська політехніка»

 

 

 

” ” 200 р. м. Львів №

 

 

Пропроведення стрільб з курсантами

Львівсько інституту Сухопутних військ

 

З метою виконання програми навчальних дисциплін «Стрілецька зброя та вогнева підготовка», «Озброєння та стрільба», вдосконалення практичних навичок курсантів у діях при озброєнні танків, бойових машин, зі стрілецькою зброєю та виконання вправ навчальних стрільб із озброєння танків, бойових машин та стрілецької зброї

 

Н А К А З У Ю:

1. У період з 00 по 00 жовтня та з 00 по 00 жовтня 2007 року з 00.00 до 00.00 та з 00.00 до 00.00 виконати на військовому стрільбищі, вогневому містечку 232 загальновійськового полігона першу вправу навчальних стрільб з АК-74 вдень та вночі (для розвідувальних підрозділів з АКМ з ПБС, СВД), 4 ВНС з АК-74 вдень, 1 ВНС з РПГ-7В вдень, 1 ВНС з ПМ вдень (для розвідувальних підрозділів з ПБ), 2,4 підготовчі вправи з БМП-2 вдень, 2 підготовчу вправу з БМП-2 вночі, дії при озброєнні танків, 1 вправу метання ручних осколкових гранат навчально-імітаційною гранатою.

 

2. Для організації якісного проведення стрільб та забезпечення заходів безпеки призначити:

старшими керівниками стрільби _____________

керівниками стрільби на ділянках ____________

керівниками на навчальних точках _________ та командирів відділень навчальних груп;

начальником пункту боєпостачання на вогневому містечку ______, на навчальному місці метання навчально-імітаційних гранат _____, на ділянці №0 (виконання 1 ВНС з РПГ-7В) _______, на ділянці №0 ________;

черговим лікарем, фельдшером ______________;

начальником очеплення ____________________;

очеплення – від 11 навчального курсу факультету бойового застосування військ (121 МП).

3. Порядок та послідовність проведення занять на військовому стрільбищі та вогневому містечку визначити:

0 жовтня 2007року з курсантами групи 111ТП (____ чоловіки):

ТСТ (без стрільби), керівники занять на навчальних точках: ______;

00 жовтня 2007 року з курсантами груп 121АВ, 122АВ (___ чоловіка):

4 вправа навчальних стрільб з АК-74 вдень, керівник стрільби на ділянці _____, керівники занять на навчальних точках: _______, командири відділень курсантських груп;

1 вправа навчальних стрільб з АК-74 вночі, керівник стрільби на ділянці ________, керівники занять на навчальних точках: ______., командири відділень курсантських груп;

1 ВНС з ПМ вдень, керівник стрільби на ділянці ______, керівники занять на навчальних точках: майор ХАРА Р.В., командири відділень курсантських груп;

1 ВНС з ПКМ вдень, керівник стрільби на ділянці підполковник ЯКИМЕНКО І.В., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп;

1 вправа «Метання імітаційної гранати». Керівник заняття на ділянці ―старший лейтенант КОНЕЧНИЙ І.Л., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп.

00 жовтня 2007 року з курсантами груп 131АВ, 132АВ (39 чоловік):

2,4 підготовчі вправи вдень та 2 підготовча вправа вночі з БМП-2, керівник стрільби на ділянці ― підполковник ВАСИЛІВ Ю.І., керівники занять на навчальних точках: капітан МАКАЛІШ О.В., старший лейтенант КОНОВАЛЮК В.Д., командири відділень курсантських груп;

1 вправа навчальних стрільб з РПГ-7В з ПУС-7 вдень, керівник стрільби на ділянці ― полковник АНТОНИК І.Д., керівники занять на навчальних точках: майор ХАРА Р.В., командири відділень курсантських груп.

З курсантами груп 111АВ, 211НА, 221НА, 222НА (84 чоловіки):

1 вправа навчальних стрільб з АК-74 вдень, керівник стрільби на ділянці ― майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант ЛЕВКО В.С., командири відділень курсантських груп;

1 вправа навчальних стрільб з АК-74 вночі (111АВ), керівник стрільби на ділянці ― майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант ЛЕВКО В.С., командири відділень курсантських груп;

1 ВНС з ПМ вдень, керівник стрільби на ділянці ― підполковник ЯКИМЕНКО І.В., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп;

1 вправа «Метання імітаційної гранати». Керівник заняття на ділянці ― старший лейтенант КОНЕЧНИЙ І.Л., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп.

12 жовтня 2007 року з курсантами груп 131АВ, 132АВ (39 чоловік):

1 вправа навчальних стрільб з РПГ 7В вдень, керівник стрільби на ділянці― полковник АНТОНИК І.Д., керівники занять на навчальних точках: майор ХАРА Р.В., командири відділень курсантських груп;

4 вправа навчальних стрільб з АК-74 вдень, керівник стрільби на ділянці ― майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант ЛЕВКО В.С., командири відділень курсантських груп;

1 вправа навчальних стрільб з АК-74 вночі, керівник стрільби на ділянці майор ― РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант ЛЕВКО В.С., командири відділень курсантських груп.

1 ВНС з ПМ вдень, керівник стрільби на ділянці ― підполковник ЯКИМЕНКО І.В., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп;

1 вправа «Метання імітаційної гранати» керівник заняття на ділянці ―старший лейтенант КОНЕЧНИЙ І.Л., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп.

З курсантами груп 121АВ, 122АВ (33 чоловіки):

2,4 підготовчі вправи вдень та 2 підготовча вправа вночі з БМП-2, керівник стрільби на ділянці підполковник ВАСИЛІВ Ю.І., керівники занять на навчальних точках: капітан МАКАЛІШ О.В., старший лейтенант КОНОВАЛЮК В.Д., командири відділень курсантських груп.

З курсантами груп – 121ТП (кількість тих, хто стріляє, – 15 чоловік):

1 вправа навчальних стрільб з АК-74 вдень, керівник стрільби на ділянці майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант ЛЕВКО В.С., командири відділень курсантських груп;

1 ВНС з ПМ вдень, керівник стрільби на ділянці підполковник ЯКИМЕНКО І.В., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп;

1 вправа «Метання імітаційної гранати» Керівник заняття на ділянці старший лейтенант КОНЕЧНИЙ І.Л., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп.

13 жовтня 2007 року з курсантами груп 111АВ, 131ТП, 111ТП (60 чоловік):

1 вправа навчальних стрільб з РПК-74 вдень (111АВ), керівник стрільби на ділянці майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант ЛЕВКО В.С., командири відділень курсантських груп;

1 вправа навчальних стрільб з АК-74 вдень, керівник стрільби на ділянці полковник АНТОНИК І.Д., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант ЛЕВКО В.С., командири відділень курсантських груп;

1 ВНС з ПМ вдень, керівник стрільби на ділянці підполковник ЯКИМЕНКО І.В., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп;

1 вправа «Метання імітаційної гранати». Керівник заняття на ділянці старший лейтенант КОНЕЧНИЙ І.Л., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп.

17 жовтня 2007 року з курсантами груп 121МП, 122МП (42 чоловіки):

2,4 підготовчі вправи вдень та 2 підготовча вправа вночі з БМП-2, керівник стрільби на ділянці підполковник ВАСИЛІВ Ю.І., керівники занять на навчальних точках: капітан МАКАЛІШ О.В., старший лейтенант ПАЩЕТНИК В.І., командири відділень курсантських груп;

4 вправа навчальних стрільб з АК-74 вдень, керівник стрільби на ділянці майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант САХАЦЬКИЙ Д.В., командири відділень курсантських груп;

1 вправа навчальних стрільб з АК-74 вночі, керівник стрільби на ділянці майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант САХАЦЬКИЙ Д.В., командири відділень курсантських груп;

1 ВНС з ПМ вдень, керівник стрільби на ділянці полковник АНТОНИК І.Д., керівники занять на навчальних точках: майор ЯРОВИЙ В.Г., командири відділень курсантських груп;

1 ВНС з ПКМ вдень, Керівник стрільби на ділянці підполковник ЯКИМЕНКО І.В., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп;

1 вправа «Метання імітаційної гранати» Керівник заняття на ділянці капітан ЗАБОЛОТНЮК І.О., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп.

З курсантами груп 231НА, 232НА, 221РВ (49 чоловік):

1 вправа навчальних стрільб з АК-74 вдень, керівник стрільби на ділянці працівник Збройних Сил України БАБІРАД І.В., керівники занять на навчальних точках: капітан КОВАЛЬ В.В., командири відділень курсантських груп;

1 ВНС з ПМ вдень, керівник стрільби на ділянці полковник АНТОНИК І.Д., керівники занять на навчальних точках: майор ЯРОВИЙ В.Г., командири відділень курсантських груп;

1 вправа «Метання імітаційної гранати». Керівник заняття на ділянці капітан ЗАБОЛОТНЮК І.О., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп.

18 жовтня 2007 року з курсантами груп 131МП, 132МП (45 чоловік):

2,4 підготовчі вправи вдень та 2 підготовча вправа вночі з БМП-2, керівник стрільби на ділянці підполковник ВАСИЛІВ Ю.І., керівники занять на навчальних точках: капітан МАКАЛІШ О.В., старший лейтенант ПАЩЕТНИК В.І., командири відділень курсантських груп;

1 вправа навчальних стрільб з РПГ-7В з ПУС-7 вдень, керівник стрільби на ділянці полковник АНТОНИК І.Д., керівники занять на навчальних точках: майор ЯРОВИЙ В.Г., командири відділень курсантських груп;

4 вправа навчальних стрільб з АК-74 вдень, керівник стрільби на ділянці майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант САХАЦЬКИЙ Д.В., командири відділень курсантських груп;

1 вправа навчальних стрільб з АК-74 вночі, керівник стрільби на ділянці ― майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант САХАЦЬКИЙ Д.В., командири відділень курсантських груп;

1 вправа «Метання імітаційної гранати». Керівник заняття на ділянці ― капітан ЗАБОЛОТНЮК І.О., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп.

З курсантами групи 111МП (25 чоловік):

1 вправа навчальних стрільб з АК-74 вдень, керівник стрільби на ділянці ― майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант САХАЦЬКИЙ Д.В., командири відділень курсантських груп;

1 вправа навчальних стрільб з АК-74 вночі, керівник стрільби на ділянці ― майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант САХАЦЬКИЙ Д.В., командири відділень курсантських груп;

1 ВНС з ПМ вдень, керівник стрільби на ділянці ― підполковник ЯКИМЕНКО І.В., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп;

1 вправа «Метання імітаційної гранати» керівник заняття на ділянці ― капітан ЗАБОЛОТНЮК І.О., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп.

19 жовтня 2007 року з курсантами групи 131РП (18 чоловік):

2,4 підготовчі вправи вдень та 2 підготовча вправа вночі з БМП-2, керівник стрільби на ділянці ― підполковник ВАСИЛІВ Ю.І., керівники занять на навчальних точках: капітан МАКАЛІШ О.В., старший лейтенант ПАЩЕТНИК В.І., командири відділень курсантських груп;

1 вправа навчальних стрільб з СВД вдень, керівник стрільби на ділянці ― полковник АНТОНИК І.Д., керівники занять на навчальних точках: капітан СЛІСАРЧУК І.В., командири відділень курсантських груп;

4 вправа навчальних стрільб з АК-74 вдень (з АКМ з ПБС), керівник стрільби на ділянці ―майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант САХАЦЬКИЙ Д.В., командири відділень курсантських груп;

1 вправа навчальних стрільб з АК-74 вночі, керівник стрільби на ділянці ―майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант САХАЦЬКИЙ Д.В., командири відділень курсантських груп;

1 ВНС з ПБ вдень, керівник стрільби на ділянці ― підполковник ЯКИМЕНКО І.В., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп;

1 вправа «Метання імітаційної гранати». Керівник заняття на ділянці ― капітан ЗАБОЛОТНЮК І.О., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп.

З курсантами групи 121РП (25 чоловік):

2,4 підготовчі вправи вдень та 2 підготовча вправа вночі з БМП-2, керівник стрільби на ділянці ― підполковник ВАСИЛІВ Ю.І., керівники занять на навчальних точках: капітан МАКАЛІШ О.В., старший лейтенант ПАЩЕТНИК В.І., командири відділень курсантських груп;

1 ВНС з ПКМ вдень, керівник стрільби на ділянці ― підполковник ЯКИМЕНКО І.В., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп;

1 ВНС з ПБ вдень, керівник стрільби на ділянці ― працівник Збройних Сил України БАБІРАД І.В., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп;

1 вправа «Метання імітаційної гранати». Керівник заняття на ділянці ― капітан ЗАБОЛОТНЮК І.О., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп;

4 вправа навчальних стрільб з АК-74 вдень (з АКМ з ПБС), керівник стрільби на ділянці ―майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант САХАЦЬКИЙ Д.В., командири відділень курсантських груп;

1 вправа навчальних стрільб з АК-74 вночі, керівник стрільби на ділянці ― майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант САХАЦЬКИЙ Д.В., командири відділень курсантських груп.

З курсантами груп 111РП, 311РАО (33 чоловіки):

1 вправа навчальних стрільб з АК-74 вдень, керівник стрільби на ділянці ―підполковник РОМАНЧУК С.І., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант САХАЦЬКИЙ Д.В., командири відділень курсантських груп;

1 ВНС з ПБ вдень, керівник стрільби на ділянці ― працівник Збройних Сил України БАБІРАД І.В., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп;

1 вправа «Метання імітаційної гранати» керівник заняття на ділянці ―капітан ЗАБОЛОТНЮК І.О., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп.

20 жовтня 2007 року з курсантами груп 121МП, 122МП (42 чоловіки):

4 підготовчі вправи вдень з БМП-2, керівник стрільби на ділянці ― підполковник ВАСИЛІВ Ю.І., керівники занять на навчальних точках: капітан МАКАЛІШ О.В., старший лейтенант ПАЩЕТНИК В.І., командири відділень курсантських групп.

З курсантами груп 131МП, 132МП (45 чоловік):

1 вправа навчальних стрільб з РПГ-7В вдень, керівник стрільби на ділянці ― полковник АНТОНИК І.Д., керівники занять на навчальних точках: майор ЯРОВИЙ В.Г., командири відділень курсантських груп;

1 ВНС з ПМ вдень, керівник стрільби на ділянці ― підполковник ЯКИМЕНКО І.В., керівники занять на навчальних точках: командири відділень курсантських груп.

З курсантами групи 111МП (25 чоловік):

1 вправа навчальних стрільб з РПК-74 вдень, керівник стрільби на ділянці ― майор РУДЕНКО К.В., керівники занять на навчальних точках: старший лейтенант САХАЦЬКИЙ Д.В., командири відділень курсантських груп.

Щодня організовувати навчальне місце з перевірки бою та приведенні до нормального бою стрілецької зброї. Керівником призначити працівника Збройних Сил України РАЛЮКА В.І.

4. У період з 10 по 12 жовтня 2007 року (з 9.00 до 15.00 вдень та з 20.00 до 23.00 вночі) на танковій директрисі (с. Вербляни) 232 загальновійськового полігона виконати:

1, 2, 3,5 підготовчі вправи та 2 вправу навчальних стрільб із озброєння танків із вкладного ствола з курсантами 121 ТП навчальної групи, 131 ТП навчальної групи (34 чоловіки).

5. Для організації якісного проведення стрільб та забезпечення заходів безпеки на танковій директрисі (с. Вербляни) призначити:

старшими керівниками стрільби — підполковника РОМАНЧУКА С.І., полковника БОКАЧОВА С.В;

керівником стрільби на танковій директрисі — підполковника РОМАНЧУКА С.І.;

керівниками на навчальних точках — капітана СЛІСАРЧУКА І.В., працівника Збройних Сил України ДОРОШЕВА О.І., працівника Збройних Сил України БАБІРАДА І.В. та командирів відділень навчальних груп;

начальником пункту боєпостачання – лейтенанта ТУРАША В.В.;

черговими фельдшерами – прапорщика Воротнього А.М., молодшого сержанта військової служби за контрактом МАНИКА В.М.;

начальником очеплення – старшого лейтенанта БУКСУ М.П.;

очеплення – 12 військовослужбовців від Центру забезпечення навчального процесу.

 

6. Старшим керівникам стрільб організувати і провести заняття у відповідності з вимогами курсу стрільб, забезпечити дотримання заходів безпеки. Перед початком кожного заняття проводити інструктаж особового складу, який забезпечує організацію і проведення стрільб та виконання навчальних стрільб.

 

7. Для забезпечення стрільб начальнику технічного відділу виділити:

на танкову директрису (с. Вербляни):

-санітарний автомобіль УАЗ 3962 № 27-15Н1, водій – солдат БЕРНАДСЬКИЙ А. М.; старший машини – прапорщик ВОРОТНІЙ А.М.;

-черговий автомобіль ЗИЛ-131 № 50-89 Р9, водій – солдат ГНАТИШИН І.В. старший машини старший лейтенант ГЕРМАК А.Л.;

на військове стрільбище 232 загальновійськового полігона:

-санітарний автомобіль УАЗ 3962 № 27-14 Н1, водій – солдат військової служби за контрактом ПОПОВКИН О.О.;

-черговий автомобіль ЗИЛ -131 № 3625 Р9, водій – працівник Збройних Сил України БАРАНДІЙ В.М.

 

8. Заступнику начальника Львівського інституту Сухопутних військ з тилу забезпечити вказані транспортні засоби необхідною кількістю пального.

 

9. Начальнику зв’язку інституту забезпечити особовий склад очеплення військового стрільбища переносними радіостанціями у кількості 7 одиниць, та очеплення танкової директриси (Вербляни) у кількості 6 одиниць.

 

10. Начальнику служби ракетно-артилерійського озброєння організувати видачу зброї та боєприпасів начальникам пунктів боєпостачання у відповідності до заявки старших керівників стрільби, з розрахунку кількості тих, хто стріляє.

 

11. Начальнику Навчального центру забезпечити доставку боєприпасів на військове стрільбище та на танкову директрису до 06.45 ранку щодня.

 

12. Начальникам пунктів боєпостачання організувати отримання боєприпасів згідно з заявкою на складі ракетно-артилерійського озброєння. Вивіз, видачу, охорону зброї та боєприпасів організувати у відповідності до вимог наказу Міністра оборони України від 29.06.2005 року № 359, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та Курсу стрільб зі стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

 

13. Форма одягу – польова, екіпіровка – згідно з вимогами Курсу стрільб зі стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

 

14. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника інституту полковника Крупкіна А.Б.

 

15. Наказ довести до особового складу в частині, що його стосується.

 

Начальник Львівського інституту

Сухопутних військ Національного

університету “Львівська політехніка”

 

в/зв підпис

ПРОЕКТ НАКАЗУ ПІДГОТУВАВ:

 

помічник начальника навчального відділу

в/зв підпис

 

ПОГОДЖЕНО:

начальник юридичної групи — юрисконсульт:

в/зв підпис

 

Д О В Е Д Е Н О :

 

полковник

 

полковник

 

підполковник

 

підполковник

 

старший прапорщик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

ГРАФІК

відпрацювання навчальних місць та нормативів по підготовці курсантів

на директрисі БМП – 2 та вогневому містечку на 2006 — 2007 навчальний рік

 

Навчальні

місця

Польові

виходи

1 курс

2 курс

3 курс

 

1ПВ

 

16 год.

 

 

 

2ПВ

 

18 год.

 

 

3ПВ

 

16 год.

 

4ПВ

 

14 год.

 

5ПВ

 

12 год.

 

6ПВ

 

10 год.

 

7ПВ

 

6 год.

 

8ПВ

 

6 год.

 

9ПВ

 

10 год.

 

10ПВ

 

10 год.

 

11 ПВ

 

12 год.

ВПРАВИ З УПРАВЛІННЯ ВОГНЕМ ПІДРОЗДІЛУ ПРОВОДИТЬСЯ В ОСТАННІ 20 ХВ. КОЖНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Для постановки бойових завдань, виконання вправ навчальних стрільб, (ПВ) і тренування у виконанні вправ з управління вогнем підрозділу

 

 

ПВ1 ВПС1ВПС (д)

ПВ2 ВПС 2ВПС (д,н)

ПВ1 ВНС 1ВНС (д)

2ВНС (н)

ПВ 1ВКС (д)

 

1ВКС (д)

 

2 ВКС (д,н)

2. Навчання розвідки цілей, визначення вихідних установок для стрільби

 

 

 

1вправа

 

 

 

3вправа

 

5вправа

 

 

3. Визначення вихідних установок, рішення ВЗ та проведення розбору

 

 

+

+

+

+

+

 

+

 

+

4.Вивчення ПС та правил вивірки зброї, тренування у рішенні ВЗ щодо практичного застосування ПС

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

5.Вивчення матеріальної частини озброєння та відпрацювання нормативів

 

 

 

Норматив №13,14,16

Норматив №13,14,16

 

Норматив №13,14,16

 

 

Норматив №13,14,16

 

 

6.Навчання метання ручних навчальних гранат у пішому порядку та з БМП

 

 

 

 

 

 

6вправа

 

 

 

 

 

7. Підготовка боєприпасів до стрільби

ПРИ ОТРИМАННІ БОЄПРИПАСІВ

8.Навчання стрільбі із БМП та виконання нормативів

 

 

 

Норматив №7,8,17

Норматив №9,10,17

Норматив №15,17

 

 

 

 

 

9. Навчання стрільби пуском ПТРК на БМП

 

 

 

 

 

 

Норматив № 11,12

 

Норматив № 11,12

 

Норматив № 11,12

10.Вивірка прицілів та приведення зброї до нормального бою

 

 

 

 

 

 

Норматив № 21

 

 

 

Норматив № 21,22

11.Навчання стрільби по повітряних цілях

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

ПРИМІТКИ: 1. Підготовчі вправи відпрацьовуються на вогневому містечку.

2. Вправи навчальних (контрольних) стрільб (вдень, вночі) відпрацьовуються на директрисі БМП-2.

Старший викладач кафедри вогневої підготовки

підполковник Ю.І.Василів

Додаток 5

ВІДОМІСТЬ

здачі заліку із заходів безпеки при проведенні занять із вогневої підготовки

 

Львівський інститут Сухопутних військ НУ «ЛП»

Підрозділ__________________

 

№№з/п

 

 

Посада

 

В/зв

 

Прізвище та ініціали

Дата

(число, місяць, рік)

З якої причини

проведений інструктаж

 

Підпис того, хто отримав інструктаж

 

Посада, в/звання,

прізвище та

ініціали, підпис особи,

яка проводила інструктаж

1

 

2

3

4

5

6

7

1.

Ком рот.

к-н

БОБКО В.Г.

00.00.00.р.

1ВНС в/с

 

ком.бат. м-р

Луньо В.М.

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

Командир підрозділу м-р ___________________ В.М. ЛУНЬО

 

» « _____________200___ р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ ПІДГОТОВЧИХ

ВПРАВ СТРІЛЬБ

 

1. Підготовчі вправи стрільб розробляються у підрозділах – командирами підрозділів, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах – на кафедрах, циклах вогневої підготовки на період навчання (семестр) та уточнюються на кожний місяць з урахуванням змісту вправ стрільб та строків їх відпрацювання, які визначені планом та програмою бойової підготовки військової частини (програмою підготовки курсантів), станом навчальної матеріально — технічної бази та рівнем підготовки особового складу підрозділу (курсу).

Вправа може складатися з одного або декількох елементів2*, що входять у вправу навчальних (контрольних) стрільб. Для кожної вправи навчальних (контрольних) стрільб розробляється необхідна кількість підготовчих вправ, спільне відпрацювання яких забезпечує навчання вмілих дій при зброї (зі зброєю), влучної стрільби, вмілому використанню правил стрільби. При цьому використовуються замінники штатних боєприпасів, малокаліберна спортивна зброя, а також різні контрольні засоби: окулярні насадки, ортоскопи, пантографи та інше.

Кількість боєприпасів для виконання підготовчих вправ визначається, виходячи з норм, які відпускаються на одного курсанта на період навчання.

Умови усіх вправ, що розробляються, передбають: призначення вправи, кількість та характер цілей, час їх показу, порядок освітлення та імітації їх вогню, напрямок та швидкість руху цілей, дальності до цілей, положення для стрільби, кількість боєприпасів, час на виконання вправи стрільб, оцінка та особливості її виконання.

2. Підготовчі вправи із озброєння бойових машин піхоти, БТР, танків відпрацьовують на вогневих містечках, на тренажерах без витрати ресурсів бойової техніки.

Періодично перед стрільбою проводиться тренування у діях механізмами наведення та їх приводами з виконанням вправ по мішенях-конвертах.

При виконанні вправ зі стрільбою вогонь з усіх видів автоматичної зброї, як правило, ведеться одиночними пострілами. Витрата боєприпасів для ураження цілей визначається, виходячи з таких норм:

 

Спосіб стрільби з бойових машин

Дальність відкриття вогню

(положення для стрільби у пішому порядку)

у межах дальності прямого пострілу

додатково на кожних кожних 100 м

понад дальності прямого пострілу

З місця, із зупинки (лежачи)

З коротких зупинок (з коліна, стоячи)

З ходу без стабілізатора озброєння (на ходу)

З ходу зі стабілізатором озброєння

2

3

 

5

 

3

1

1

 

2

 

1

Підготовчі вправи з метання ручних гранат виконуються навчально-імітаційними або навчальними гранатами. Вони повинні проводиться напередодні виконання вправ метання бойових гранат.

3. Оцінка за виконання підготовчої вправи, яка складається з декількох вогневих завдань, визначається, виходячи із таких положень:

“відмінно” — якщо уражені всі цілі;

“добре» — якщо уражено не менше 80% цілей;

“задовільно” — якщо уражено не менше 50% цілей.

Оцінка за виконання вправи, яка складається з одного вогневого завдання, виводиться за кількістю влучень у ціль.

4. Всі підготовчі вправи повинні виконуватися під контролем керівника заняття (інструктора на навчальному місці) з неухильним дотриманням заходів безпеки, а при виконанні їх зі стрільбою, крім того, з дотриманням вимог, які викладені у положеннях щодо організації та проведення стрільб (розділи 1, 3 4, 6 Курсу стрільб), а також рекомендацій, методичних посібників з вогневої підготовки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

Роздавально-здавальна відомість

на видачу (здачу) боєприпасів на пункті бойового постачання

      _______________      _______________________    за «___» _________ 200__ р.

(підрозділ)            (військова частина)

 

Хто

Видано

 

Здано на пункт бойового постачання

Розпис

 

отримує (здає)

Артпострілів,

ПТКР, ракет

Набоїв

Розписка

про отри-

мання

та дата

Артпострілів, ПТКР, ракет

Набоїв

Гільз, елементів, артпострілів, ПТКР, ракет

Гільз, набоїв

про здачу та дата

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

Калібр арт-

пострі-лів

індекс ПТКР ракет

Кільк.

Калібр

Кільк.

 

Калібр

арт-

пострілів

індекс ПТКР ракет

Кількість

Калібр

Кількість

Калібр гільзи індекс елемен-

тів

 

Кількість

Калібр

Кількість

 

 

 

Начальник пункту бойового постачання _______________________________________в/звання, підпис, прізвище

Командир підрозділу ___________________________________________________________

в/звання, підпис, прізвище

Керівник стрільби ___________________________________________________________

в/звання, підпис, прізвище

 

 

На пункті бойового постачання знаходиться:

 

-_____ мм артилерійські постріли          _________ шт.

-_____ мм набої             _________ шт.

-_____ мм набої             _________ шт.

-_____ мм постріли             _________ шт.

-_____ мм постріли          _________ шт.

— ПТКР (ракети)             _________ шт.

— гранати             _________ шт.

— гранати             _________ шт.

-_____ мм набої             _________ шт.

-_____ мм набої             _________ шт.

-_____ мм постріли             _________ шт.

-_____ мм постріли          _________ шт.

— ПТКР (ракети)              _________ шт.

— гранати             _________ шт.

— гранати             _________ шт.

 

 

Начальник пункту бойового постачання ________________________________________

(військове звання, підпис, прізвище)

 

 

 

 

Додаток 8

В І Д О М І С Т Ь

визначення індивідуальної оцінки та обліку результатів виконання_______вправ навчальних (контрольних, бойових, кваліфікаційних) стрільб

___________________________________________________________________________________

(вдень, вночі, з вкладного ствола, штатними, гвинтівковими набоями )

__________________________________________ в/ч______________________________________

   (підрозділ)

«_______»____________________200___р.

№ з/п

Посада

Військове звання

Прізвище та ініціали

Вид зброї

Час завантаження боєприпасів

Час виконання команди «До бою»

Час першого пострілу

Час на стрільбу

Ураження цілей

Оцінка за виконання вправи стрільб

Оцінка за знання основ та правил стрільби

Оцінка за знання матеріальної частини та виконання нормативів

Загальна індивідуальна оцінка

Витрата боєприпасів

Зауваження керівника стрільби

 

 

 

 

Із гармати (вкладним стволом)

Гвинтівковіі патрони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати виконання вправи

 

 

 

 

 

 <